Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Jobber 62% nattvaktstilling, helsefagarbeider. Får utbetalt mellom 18 900 - 25 000 kr , varierer ut ifra turnus 😊
 3. Earlier
 4. Jeg har aldri vært spesielt komfortabel med å sette injeksjoner.. Det har imidlertid alltid gått greit. MEN.. i det siste har det stort sett gått i Klexane-sprøyter og plutselig har jeg møtt på ganske mange pasienter der jeg ikke får sprøyta inn i huden, og har nå fått helt angst for å stikke! :( Jeg er bestemt og rask når jeg setter.. men har nå altså flere ganger opplevd at sprøytespissen ikke går inn, men heller bare møter motstand og kommer tilbake, som en trampoline - om det gir mening. Jeg har da kanskje tenkt "åjj" og vært mer bestemt og kraftfull og prøvd igjen - til ingen nytte.. Og dette har jo følgelig gjort vondt for pasienten og. En gang måtte jeg rett og slett bare gi opp. Så nå har jeg fått helt injeksjonsangst. Har noen gode tips og råd?? Jeg skal nå begynne å vaksinere og er liiivredd for at dette skal skje!! Hvorfor skjer dette meg og ikke andre? Den aller siste gangen jeg stakk noen nå, så var jge så redd dette skulle skje at jeg stakk så hardt at jeg klarte å stikke GJENNOM huden og ut igjen meg selv i tommelen. Høres kanskje ut som en syk spøk, men det er ikke det. Ikke turt å si det til noen - og nå er jeg sykepleier med sprøytestikkeskrekk. Hjelp?
 5. Bachelor-oppgaven skal basere seg på sykepleie. Det er tross alt en bachelor i sykepleie du tar, ikke en psykologi-bachelor eller legestudiet som fokuserer på diagnoser. Kanskje du kan vinkle oppgaven din i retningen av grunnleggende sykepleie og ivaretakelse av den sårbare pasienten innen psykiatrien? Kari Martinsen er kanskje ikke den enkleste å forstå seg på, men du kan nok velge deler av teorien som du fortolker på din måte i oppgaven. F.eks. den barmhjertige samaritan er et av de store momentene hvor vi som sykepleiere har et ansvar for de svake, syke og sårbare i samfunnet. Øyet og kallet handler om sykepleierobservasjoner, og hvordan du som sykepleier vurderer pasientmøtene. Du skal tross alt ikke finne opp kruttet på nytt, oppgaven er ikke så altfor stor, så snevre den inn, og skriv sykepleiefaglig. Altså bruk sykepleierlitteratur. Det finnes nettsider med ulike sykepleierteoretikere. Alt handler om hvordan du vinkler oppgaven din, og hvordan du trekker inn teoretikeren. En med psykisk sykdom kan ha mange utfordringer knyttet til ADL, som du f.eks. kan belyse. Hvordan påvirker diagnosen pasientens hverdag? Her kan du få inn masse god sykepleietiltak. På nursing-theory.org kan du finne ulike teorier som kan være relevant. Virginia Henderson kan også være en god teoretiker i en oppgave om mental helse da hun fokuserte mye på behovene til pasienten, og hvordan rolle sykepleieren har knyttet til dette. Lykke til!
 6. Mitt tips er å søke opp gamle bachelor oppgaver på nett, så ser du hvordan de er vinklet. Du kan ta utgangspunktet i en diagnose, men må være sykepleierettet det du skriver om. Sikker på at du kan finne en spennende problemstilling. Hva har du lyst til å skrive om , kanskje vi kan hjelpe deg litt med å få det sykepleierettet? Når jeg skrev valgte jeg Peplau sine sykepleieteorier, og begrunnet hvorfor jeg valgte nettopp henne.
 7. Guest

  Jeg gir snart opp 😩

  Hei. Jeg er sent i gang med bacheloroppgave, og jeg er egentlig klar for å gi opp pga covid-19, manglende undervisning og livet generelt. Nå er det mye kjenner jeg, og hodet er bare bomull. Jeg har lyst til å skrive om psykisk helse, men alt jeg får til svar er at det blir for psykologirettet. Så jeg forstår ikke helt hva som kreves. Man må forankre ting i sykepleieteorier, men det jeg har valgt ut er visst bare brukbart som støttepensum, selv om vi har hatt det i undervisning (men selvsagt ikke av de største). Jeg er kanskje dum som gjør det vanskelig for meg selv, men jeg har jo lyst til å jobbe med en vinkling som er spennende også, og ikke bare "hvordan kan man som sykepleier etellerannet" eller må man gjøre det slik? Er ikke en fordypning i feks relevante diagnoser nok, må det være sykepleieoppgavespesifikt? Har spurt om drahjelp fra to tilbud skolen tilbyr, men jeg oppfylte ikke kravene for hjelp 😟
 8. Guest

  Bachelor

  Det er ikke for tidlig, synes det høres veldig lurt ut. Da er man mer forberedt og får tenkt godt igjennom hva man vil skrive om. Lykke til!
 9. Guest

  sykepleier eller lege?

  Hva er forskjellen på barnelege og barnesykepleier? Vil gjerne jobbe med barn, kreftsyke og alle fra 0-18 som trenger hjelp, å være jordmor ville også vært i stor interesse. Jeg vil kunne ha tid til å lese en kort bok for barnene eller prate med de om hva de tenker, men jeg skjønner ikke helt hva forskjellen er. Barneleger tjener sånn ca. 1 000 000 i året, mens barnesykepleierne tjener sånn ca. 600 000 i året, hvilken burde jeg velge?
 10. Hvordan gikk det med deg TS?
 11. Jeg skal i praksis på denne avdelingen om noen få mnd, og har lyst å forberede meg mest mulig. Noen som kan fortelle om en typisk dag på denne avdelingen? Og hva jeg burde forberede meg på? Hører det er en del som stryker i denne praksisen, er det tilfelle?
 12. Ingen som kan bestemme hvilken hårfarge du skal ha foruten deg selv. Hvorvidt dette påvirker arbeidsgivers ønske om å ansette deg er individuelt fra person til person. Ser ingen grunn til at det skal gjøre deg mindre attraktiv, men man vet aldri. Dessuten er det vanlig å rekruttere sykepleierstudenter som assistenter på sykehusene, for deretter å ansette de som sykepleier ved fullført studie.
 13. Hei! Jeg er sykepleiestudent og vurderer å farge håret mitt rosa igjen som jeg savner. Jeg lurte på om dette er noe man ikke har lov til på sykehuset for eksempel? Eller om dette gjør en mindre attraktiv hos arbeidsgivere? Jeg har enda ikke sett en sykepleier med unaturlig farge på håret. Har noen av dere farget håret?
 14. Jeg har et problem med arbeidsmiljøet, nærmere bestemt med forholdet til ledelsen i bydelen jeg jobber i Oslo. Det er ikke bare jeg som har problemer, men heller en generell oppfatning om at man ikke kan ha tillit til ledelsen og at de driver med fryktmetoder. Derfor lurer jeg på om erfaringer med ulike bydeler i Oslo?
 15. Er det for tidlig å begynne på bacheloroppgaven når man går 2. året? Kunnskapsgrunnlaget er jo ikke det samme, så vet det er litt tidlig... Men å begynne å tenke på tema, finne relevant forskning, osv? Da det kan være ganske tidkrevende og det siste året er veldig travelt.
 16. Guest

  Lønnstabell - Oslo Kommune

  Hei, Jeg er sykepleier og fikk tilbud fra Oslo Kommune hvor det står: «Lønnsrammealternativ 2614 Lønnstrinn 44». Jeg har 6 års ansiennitet. Etter å ha sett på lønnstabell fra Oslo Kommune forstår jeg at lønnsrammealternativ 2614 og 6 års ansiennitet fører til lønnstrinn 40, ikke 44. Jeg spurte dem om det var feil i kontrakten og de sa at det er riktig. Alle sykepleiere hos dere har lønnsrammealternativet 2614, men de kan tilby meg lønnstrinn 44. Lønnsrammealternativet skal fortsatt være 2614. Jeg trodde dette ikke var mulig? Fra https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/#gref :
 17. Takk for svar. Jeg er glad for å lese ditt svar. Jeg konferer alltid med lege selv om pas er symptomfri rett etter fallet, eller ikke har kul i hodet e.l. Til og med selv om det "bare" er snakk om albyl 75 mg..Jeg tør rett og slett ikke la være da jeg ikke vet hvor mye som skal til for å få en blødning. Har opplevd en del uenighet med kollegaer, og har dermed lurt på om det er jeg som er hysterisk. En telefon for mye er bedre enn en for lite tenker jeg. Er pasienten "bløder" har jeg også lav terskel for legekonf selv om pas er ua og vitalia er ok etter et fall. Så spør jeg av og til meg selv om det er mest sannsynlig ok så lenge pas ikke har kul i hodet, er som vanlig og har normale vitalia, men jeg ender med å konferere likevel.
 18. Jeg ville konferert med lege med en gang. Hvis det skjedde nylig, og man er redd for utviklingen av et epiduralt hematom eller akutt subduralt hematom vil det ikke være nok å observere hjemme. Da bør det tas CT raskt og innlegges til observasjon. Hvis dette skjedde for noen dager siden regner jeg med at du tenker på utviklingen av et kronisk subduralt hematom.Hvis det er tilfelle kan det ta mange dager før symptomene kommer, så uansett CT eller ikke ville jeg observert daglig med hensyn på utvikling av symptomer. Med tanke på at det er ikke alltid en CT fanger opp et subdurale hematom er det viktig å følge med på klinikken. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/fysikalsk-medisin/hjerneskader-og-hjerneslag/bildediagnostikk-ved-ervervet-hjerneskade
 19. Pas bruker marevan, evt albyl eller annen blodfortynnende. Har falt og slått hodet. Ingen synlig skade på hodet, ingen nevrologisk utfall. Hva gjør du? News, konf lege mtp ct, ekstra tilsyn om pas bor hjemme? Jeg vet hva jeg gjør,men lurer på hva du gjør da jeg opplever endel ulik praksis rundt dette.
 20. I akuttmottaket der jeg jobber, velger vi så å si alltid 18G (grønn) PVK i albuen mtp. at vi selv må ta blodprøver. Dette fordi vener som er distalt for albuen blir gjerne mindre og mindre i størrelse og klapper lettere sammen når vi tar blodprøver og det dannes vakuum. Ved å legge en større PVK i en større vene, ofte i eller proksimalt for albuen, er suksessraten for vellykket prøvetaking større. Samtidig sender vi ofte pasienter til bildediagnostikk i form av CT med kontrast hvor det er et krav av pasienten har en stor PVK i en stor vene, dette grunnet hastigheten på flowen kontrastvæsken skal injiseres.
 21. Guest

  Legemiddelregning

  👻Får se hvor lenge Du er i jobb
 22. Guest

  Legemiddelregning

  http://YouTube. USE medmanusforfatter om pasient that have pstd. True
 23. Guest

  Legemiddelregning

  😇nei. Det. Kan. Hva om det er. Keramin eller. Heawy opiat. Som brukes på www.elefantjakt.no sedasjon hadde Du gått på Hammerfest. Eller enda verre Stord. Hadde Du mistet retten til å jo be med noe levende . Skikkenhetsnemnd. Ja. Det er slik i Norge. . I USA. Kan en sykepleier. Gi. Alt fra. Benz til mdma. Om du er. Deprimert. Eller hat pstd
 24. ALLE RESTER. Skal i passende boss. Se. Faglige rettlinjet. DIPS tolv punkter per april 2014: 1. Kommunikasjon/ sanser 2. Kunnskap/utvikling/psykisk 3. Åndedrett/sirkulasjon 4. Ernæring/væske/ elektrolyttbalanse 5. Eliminasjon 6. Hud/vev/sår 7. Aktivitet/ funksjonsstatus 8. Smerte/søvn/hvile/velvære 9. Seksualitet/reproduksjon 10. Sosialt/ planlegging av utskrivelse 11. Åndelig/kulturelt/livsstil 12. Annet/ delegert aktivitet og observasjoner Med administrasjonsmåter mener man i medisinen hvordan medisinen inntas og tas opp i kroppen. Vi har hovedsaklig fem administrasjonsmåter: Per os/per oralt – Gjennom munnen Rektalt – Gjennom endetarmen Sublingualt – Under tungen Transdermalt – Gjennom huden Par enteralt – Utenom tarmsystemet. Det vil si ikke via munn eller endetarm Et legemiddel har forskjellig effekt etter administrasjonsmåte. Et legemiddel som gis direkte rektalt vil for eksempel ofte fungere raskere enn om det blir gitt per oralt. Grunnen til dette er at om det gis per oralt må det gjerne gjennom deler av fordøyelsessystemet før det kommer til tarmen der det blir tatt opp i blodet. Gis det en injeksjon som går rett i blodbanen vil denne fungere raskere og sterkere enn andre administrasjonsmåter fordi legemiddelet går rett inn i blodet, og således ikke går via førstepassasjen i leveren. Det når derfor raskt og komplett frem til målorganet. Og. Rester. Kastes. Pronto se. The European Medicines Agency (EMA) is obliged to acknowledge complaints within two weeks and to respond to complaints within two months. However, the Agency is not obliged to acknowledge complaints that are abusive, excessive in number, repetitive or of pointless character. If you would like to make a complaintabout any aspect of the Agency's work, please write to: Executive Director European Medicines Agency PO Box 71010 1008 BA Amsterdam The Netherlands To make a complaint by email, use our online form to Send a question to the EMA.
 25. Her kan du lære mer om avrunding. Det er rett. Hvor lang tid på og mengde ( drypp) min. PR liter på en pasient
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy