Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. nysykepleier2018

  Hjelpeturnus - gjennomsnittsberegning

  Hei Jeg lurer på hva som er best mtp høytidsturnus, signere for gjennomsnittsberegning eller annenhver? :) Takk for alle innspill!
 3. Last week
 4. Cathrine

  Videreutdanning som gir dagjobb!!

  Som spesialsykepleier vil man lettere få jobb poliklinikker og fagavdelinger. Eksempelvis operasjonsykepleier kreftsykepleier, diabetessykepleier, psykiatrisksykepleier for å nevne noen.
 5. Trenger tips til Videreutdanning som kan gi en bedre hverdag enn å jobbe i turnus. Vet helsesøster gir dagjobb men er det andre muligheter?
 6. Cathrine

  Kommunikasjon med demente som har svekket hørsel

  Jeg kan ikke så mye om demens, men det høres fornuftig ut at de med dårlig hørsel får større problemer med å forstå hva man sier. Men jeg er litt usikker på hvor mye de forstår av skriftspråk, uten at jeg skal uttale sikkert om dette. Har du prøvd? Alternativt er kanskje å vise bilder, tegninger?
 7. MariusM

  Kurvefungsjonalitet

  JA! Det hadde vært magisk om det var slik at man kunne gjøre det du beskriver - for om jeg forstår det rett, så skulle du da kunne finne alt som skjedde med pasienten i et gitt tidsrom istedet for å måtte lete og finne fram en og en bit i forskjellige programmer og deler av programmer. Ville vært nydelig. Du skriver at du skal se etter samsvar mellom somatikk og funksjonsnivå. Tenker du at funksjonsnivå ikke er somatikk, eller er det somatisk tilstand og mental/kognitiv funksjon, og ikke somatisk funksjonsnivå du skal finne samsvar mellom? Dersom du skal lage en slik tidslinjal som du beskriver den så må du vel lage et dataprogramm som har tilgang til alle databasene, og som går inn og henter ut alle data om pasienten og fremstiller dataene som en tidslinjal i et eller annet datamaskinprogrammeringsspråk. Vet mange skriver programmer i Emacs, Vi, Vim o.l. Litt av en jobb du har tatt på deg der i sykepleiepraksis.
 8. Har forsøkt å finne god litteratur på dette spesifikke området. Driver å skriver tiltaksplan. Ser på muligheten for å benytte liten whiteboard og skrive meldinger eller stikkord. Har funnet noe forskning som hentyder til at demente med dårlig hørsel må benytte kognitiv kapasitet på å tolke tale. Skriftlige meldinger kan fristille noe av denne kapasiteten. Linker, bøker, hefter og youtube mottas med takk. MVH Morten
 9. Ymsetjenesta

  Kurvefungsjonalitet

  Hmmm hvordan skal jeg beskrive dette uten å tegne det. Tenk deg at på nettbrettet du bruker på sykehus eller sykehjem, så kan du bare scrolle venstre eller høyre langs en tidslinje. For høyere oppløslighet og mer detaljert informasjon kan du zoome inn. Alt ligger langs denne kurven, kanskje bare med ikoner som du kan trykke på og få opp en "snakke" boble. Slik slipper man å bla innom "tusen" forskjellige kategorier og e-linker osv.
 10. Guest

  Eksempel på refleksjonsnotat

  hei, hvordan skriver man et vanlig refleksjonsnotat? hilsen ....
 11. MariusM

  Kurvefungsjonalitet

  Kjempespennende - jeg bare lurer på hva det er å bytte datasamlingen med en tidslinjal? Hva er en tidslinjal?
 12. Ymsetjenesta

  Kurvefungsjonalitet

  Driver med en oppgave på sykehjemspraksis. Har valgt en problemstilling hvor jeg ser etter samsvar mellom somatikk og funksjonsnivå. Har fått godkjenning på å bytte datasamlingen med en tidslinjal. Er det noen forslag til hvordan jeg skal lage denne, eventuell kurante programmer? Vennligst ikke begynn å diskuter fremgangsmåten. Om den er riktig eller ikke. Jeg gjør dette for å se om det kan få personalet til å drøfte pasienten i et nytt perspektiv. Jeg har ingen ambisjoner om å belære noen, hverken her på forumet eller på sykehjemmet. Se det heller som et eksperiment. Ser det som forsvarlig da det ikke har noen konsekvenser for pasienten. MVH Morten
 13. Ymsetjenesta

  Sykepleiere får legeoppgaver

  Hei fant dette i Den digitale helsetjenesten - Med Nils Christian Hauge. Du finner også en podcast med han på Sykepleien. Særdeles bra episode. Kan virkelig anbefales. Jeg diskuterer dette svært gjerne videre. Tenker at det kan være verdt å høre med distriktsmedisinsk senter ved UiT i Tromsø. Men understreker at jeg velger å kalle det helsepersonell da jeg er imot glorifisering av sykepleier yrket. Beklager dette MVH Morten
 14. Hos oss på sjukeheim, får assistentane lov til å måle bt og puls, men dei har ikkje tilgang på å dokumentere det, så då må dei rapportere vidare til hf.arbeidar eller sjukepleiar. I tillegg har omtrent alle hatt medisinkurs, så dei kan dele ut medisin.
 15. Cathrine

  Sykepleiere får legeoppgaver

  Hyggelig du likte tråden Dette var interessant: Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Vet du noe mer om dette? Var det inneliggende pasienter? Tenker noe av det samme må gjelde sykepleiere. Men uansett viser det hvor viktig det er at de ulike profesjonene gjør det de faktisk er utlærte til og delegerer videre det andre kan gjøre.
 16. Aldri jobbet på sykehjem, kun sykehus. Der var det kun sykepleiere og hjelpepleiere og alle målte BT. Men assistenter blir jo noe annet. Hadde vært interessant å høre hva som var for- og motargumenter for at de ikke skal kunne ta BT. En ting er å lære det rent teknisk, men det er også noe med å vurdere pasienten klinisk.
 17. Ymsetjenesta

  Sykepleiere får legeoppgaver

  Mulighetene innen helsehjelp har eksplodert det siste ti året. Alt helsepersonell må få utvidet oppgavene sine. Når jeg var i praksis var ene områdelederen somer sykepleier ansvarlig for lageret. Det urimelig, det kan altså en helsefagarbeider gjøre. Ikke bare på fastlege kontorer må oppgavene utvides. POC er hensiktsmessig hjemme hos pasientene. Dette innebærer at pre hospital personell og hjemmesykepleie også må få utvidet sitt mandat. En god start er blodprøver. Telemedisin og E-helse gjør det fullt mulig at flere pasienter kan få diagnostikk og hjelp hjemme. Da unngår vi unødvendig transport og reduserer risiko for sykehus infeksjoner. Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Da er det bedre at annet helsepersonell har en pasientgruppe de har fokus på innen deres spesialisering, og melder til en lege som er beslutningstaker. Begreper som sykepleieprosess må bort, og en må i stede benytte det som er anvendt i ICNP og Norsk lov, nemlig medisinsk beslutningsprosess. Flere i helsevesenet skulle hatt forståelse for OODA loopen og kanskje lest forsvarets stabshåndbok angående Plan og Beslutningsprosesser. Bra tråd.....takk MVH Morten
 18. Diskusjon på arbeid om assistenter skal få opplæring i å måle blodtrykk. Hva er praktsis på andre sykehjem?
 19. Earlier
 20. Gøy å høre stå på. Startet i en alder av 38. Trodde jeg hadde mye kunnskap, men møtt meg selv i døra et par ganger, men trives. Har vært yrkesdykker, ambulansefagbrev og yrkesmilitær.
 21. MariusM

  Innhenting av pasient informasjon

  Haha.. delir ja - det gir mening. 120/80 er et helt fint blodtrykk hos en frisk voksen, og omtales i ulik litteratur som "normalblodtrykk". Blodtrykk er imidlertid svært individuelt. Enig med deg at mange faktorer spiller inn hos multimorbide eldre, og derfor at avvik fra den enkelte pasients habitualtrykk er viktigere å ta hensyn til enn tallene i seg selv. Pulstrykket ved blodtrykk på 120/80 er 40, ikke 60. Jeg sikter ikke til MAP.
 22. Ymsetjenesta

  Innhenting av pasient informasjon

  Hei takk for bra svar. Har søkt litteratur og finne ikke svar. Det snakker bare om at du må innhente tilstrekkelig. Så tenker at i min presentasjon at det viktigste at jeg belyser dette temaet. Det skal være skriftlige rutiner på et en institusjon som beskriver rutinene. Dette er vel det skjemaet som sykepleier gjennomgår med pårørende ved mottak av nye beboere. Pulstrykket ved 120/80 er 60 ikke 40. Tenker du sikter til MAP Jeg anser ikke 120/80 som et fint BT på en PT som er 93, det er bekymringsverdig lavt........... Og ser jeg har skrevet feil, skulle være episoder med delir F......autokorrekt........ Men igjen takk for fint svar. MVH Morten
 23. MariusM

  Innhenting av pasient informasjon

  Det er litt vanskelig å få helt tak i substansen i det du skriver.. jeg tolker milepæl som noe man oppnår etter å ha jobbet hardt for det. Ikke skjønner jeg hva en episode med deler er for noe og hvorfor det kommer når blodtrykket passerer 160mmHg. Og i et "normalblodtrykk" (120/80) er jo pulstrykket på 40, hvilke problemer er det som kommer med PT på <40? Anywhoo.. mengen informasjon som innhentes må være det som er tilstrekkelig for å gi god helsehjelp. Innhenter du informasjon utover det du har tjenestelig behov for, _mener jeg_ at du passerer en etisk grense. Spørsmålet på andre siden av dette utsagnet må være: hvordan kan man vite at man har kartlagt tilstrekkelig uten å utforske randsonene av de avdekkede behov?
 24. Har tidligere jobbet med etterretning, så fikk tilbakemelding i sist praksis at de nesten var skremt over hvor mye jeg kunne lære om pasienter ved hjemmebesøk. Når har jeg sykehjemspraksis og skal skaffe meg oversikt over en dement pasient på sykehjemmet og lage forslag til tiltak. Idag når jeg snakker med en vennine som er sosionom legger hun frem et særdeles kritisk spørsmål. Hvorfor henter du inn all denne informasjonen og systematiserer den? Hvor mye har du lovt til å innhente? Hvor mye er etisk å innhente? Ble faktisk litt satt ut. Så måtte ta noen runder med meg selv på om jeg tilfredsstiller min egen nysgjerrighet, eller om jeg gjør noe som er hensiktsmessig for pasienten. Det levde liv vet vi er viktig i person orientert omsorg. Mitt fokus er å knytte det somatiske opp mot, pasientens fysiske og sosiale funksjonsnivå. Bla er det en milepæl i livet at hun må ta 3 nitro for å kupere br.sm for å delta på dans i en alder av over 80år. Har også funnet at hennes episoder med deler kommer med Sys BT over 160, og andre problemer kommer med Pulstrykk på under 40. Begynte med en analyse av hvilke BT som ble registrert av forskjellige ansatt. I dette tilfellet er det de samme som går igjen på høyeste og laveste trykk, men der skjønte til og meg jeg at nå var nok nok I Sykepleie og jus finner jeg bare plikten til å innhente informasjon. Det er ikke satt noen klar grense på hva som er nok informasjon. Takker for alle innspill, også de kritiske :) MVH Morten
 25. Ymsetjenesta

  Datainnsamling / Sykepleieprosessen

  eg har forholdt meg til ICNP (international classification for Nursing Practice). http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/ Forøvrig avskyr jeg ordet sykepleieprosess. Det finnes ikke i ICNP databasen, og ser man på lovverket heter det medisinsk beslutningsprosess. Dette er ikke så veldig godt mottar blant universitetet. Har lest litt rundt dette, og det var et rundskriv hvor de forsøkte å utrede dette i departemonget allerede i 1994, hvor det var mye studentklager på at dette ble vurdert særdeles forkskjellig mellom undervisningsstedene. Når jeg snakket med NSF sier de at dette enda ikke er standardisert, og at de velger å ikke fokusere på dette da de mener studenter heller må lære å benytte moderne PAS (pasient administrasjonssystemer) og EPJ (elektronisk pasientjournal). Beklager at det ikke var mer hjelpsomt. MVH Morten
 26. Ymsetjenesta

  Forskjellig kvalitet på de ulike utdanningstedene

  Svært intéressant. Er selv veldig for en mer rigid rammeplan. Ikke minst er det mange som ønsker å bytte undervisningssted fra familiære og andre grunner. Men utdanningen er så forskjellig at det ikke er mulig. Er jo helt merkelig at den bachelor utdanningen som har flest studenter fremstår som den minst standardiserte, ikke minst siden helsevesenet standardiserer mer og mer. Dette er prosedyreportalen på Helsebibloteket et godt eksempel på. Kanskje litt avsporing så sett meg gjerne på plass. Men jeg mener også at det er en rekke fag som kunne vært samkjørt. Hvorfor heter det sykepleie etikk og sykepleie jus. Bør ikke alt helsepersonell være samkjørt her? Det at nasjonal eksamen for anatomi og fysiologi er blitt samkjørt er jo et godt steg i riktig retning. Det som også er rart er at kostnaden for en student varierer betraktelig fra utdanningssted til utdanningssted. Skal vi ikke ha rett på de samme ressursene på samme utdanning? God tråd, takker
 27. IdaJ

  Sykepleie i Sverige

  Både lønn å arbeidsforhold er dårligere en i Norge.
 28. IdaJ

  Sykepleie i Sverige

  Man må ha svensk spl autorisasjon. Denne søkes fra Socialstyrelsen, https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-inom-eu-eller-ees/sjukskoterska Har slev jobbet som sol i Sverige, dokk i Luleå på sykehuset å kun tre uker.
 1. Load more activity
×

Important Information

Privacy Policy