Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Heisann, en liten diskusjon på arbeidsplassen og er på jakt etter andre synspunkter er det innafor at pasienter har ringeklokke med kamera og lydovervåkning når man har bistand fra hjemmetjenesten døgnet rundt? Ingen skilting og pårørende sitter å følger med på telefonen sin om hvem som kommer, når og pluss at det er lyd.. som feks vaktansvarlig kan man dumme seg ut å snakke i tlf utenfor døren å kanskje si en adresse eller navn til annen pasient uvitende at noen kan høre..
 3. Pally

  Sykepleierlønn 2020

  Timeslønn blir litt vanskelig å si helt sikkert, det avhenger blant annet av hvilken sektor du jobber i og hvilke vakter/tillegg etc du får. Basert på spekter (spesialisthelsetjenesten) for sykepleiere uten spesialisering er minsteårslønn: 0 år - 410 000 4 år - 425 000 8 år - 450 000 10 år - 500 000 mens for KS (kommunehelsetjenesten): 0 år - 410 000 2 år - 420 000 4 år - 430 000 6 år - 440 000 8 år - 450 000 10 år - 500 000 16 år - 505 000 Så startlønnen er ca. 410 000 uansett hvilken sektor du jobber i. Hvis vi da går ut i fra at du jobber 100% stilling med gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke, blir det 35,5 timer x 52 uker = 1846 timer i året. Hvis du da tar 410 000 i årslønn/1846 timer i året blir det ca: 222,- kroner i timen minus tillegg i startlønn. Dette blir jo selvsagt veldig omtrentlig, men det blir noe sånt.
 4. Guest

  Sykepleierlønn 2020

  Hei, hvor mye får en nyutdannet sykepleier i timen i Oslo område uten ansiennitet?
 5. Jeg startet som nyutdannet sykepleier med 4 års ansiennitet, og de 4 årene kom fra jobb innenfor helt andre sektorer enn helse (servicehandel, bensinstasjon m.m.). Du må bare kunne vise skriftlig til en prosentvis andel arbeid utført årlig siden fylte 18 år. Så i utgangspunktet beholder du ansienniteten din.
 6. Jeg hadde sommerjobb på sykehjem den første sommeren jeg var ferdig utdannet, men begynte i ny jobb på sykehus fra høsten av. Ikke noe i veien for å bytte jobb etter sommeren, og sykehusene lyser ut både faste stillinger og vikariater gjennom hele året. Fast stilling på sykehus er det sjeldent man får som nyutdannet uansett (i hvert fall i storbyene), så jeg ville ikke vært så bekymret for det med det første. Edit: Når det kommer til tid for å søke på sommervikariater tror jeg det begynner å haste litt. De fleste sommerturnusene på sykehus skal være klare omtrent på denne tiden, og jeg vet at vi har sommervikarer under opplæring hos oss i ukene fremover.
 7. Jeg har kun vært i praksis og har ikke relevant arbeidserfaring fra før. Egentlig har jeg kun 2 måneders arbeidserfaring i det hele tatt i Norge fordi før jeg flyttet til Norge bodde jeg i Italia og klarte ikke å få jobb der. De fleste andre studenter har jobbet i pleie før da noen er helsefagarbeidere, andre har jobbet som assistenter og mange jobber på sykehuset/hjemmetjenesten ved siden av studiene. Jeg føler som at jeg kommer til å være en mye svakere kandidat når jeg søker jobb fordi jeg har kun fokusert på studiene. I tillegg kommer jeg til å være 29 når jeg er ferdig utdannet, jeg er utlending og jeg føler at de kommer til å foretrekke norske kandidater over meg. Det eneste i min favør er at jeg snakker 4 språk og driver å lære med et femte. Er det gode muligheter for de uten noe erfaring bortsett fra praksis?
 8. Jobbet 10 mnd i kommunen på natt, og opplever til stadighet å ikke få informasjon eller opplæring på prosedyrer som skylling av nefrostomikateter, avkobling av PICC-line, hjemmedøende pasienter, kompliserte stomiskifter o.l. Er dette vanlig ute i kommunene for dere andre? Jeg er alene nattsykepleier på 3 langtidsavdelinger + korttid/rehab og hjemmesykepleien i en kommune med 10 000 innbyggere. Jeg har med meg tre helsefagarbeidere, noen ganger to helsefagarbeidere og en assistent. Disse jobber kun natt og kan svært lite om prosedyrer og slikt de anser som "sykepleieransvar". Når jeg skrev avvik på manglende opplæring ble dette tatt opp med fult navn på personalmøte og jeg fikk kritikk for å ikke ha henvendt meg til nærmeste leder først av enhetsleder. Dette hadde jeg gjort, men ble da henvist til VAR-prosedyrene. Slik det er nå kommer jeg på jobb og får rapport via helsefagarbeider/assistent som ikke nødvendigvis får med seg viktig info jeg trenger. Er det bare slik det er å jobbe natt? Er ikke dette å utsette pasientene for unødig risiko? Jeg leser selvsagt rapporter og prosedyrer, men jeg har ansvar for over 100 pasienter. Jeg får fx ikke rapport om at det nå har kommet en pasient med nefrostomikateter, det finner jeg ut når pas ringer fordi kateteret er tett. Eller helsefagarbeider sier at sykepleier skal koble av PICC-line klokka 06.30 hos en pasient i hjemmesykepleien. Må man bare prøve å finne ut av prosedyrene via VAR? Hvordan har dere andre nattsykepleiere i kommunene det ifht opplæring/ rapport? Slik det har vært må jeg legge pas inn på sykehus fordi jeg ikke kan utføre prosedyrer jeg ikke kan, og VAR er ikke ett godt verktøy for meg når jeg ikke har opplæring. Kan VAR erstatte praktisk opplæring?
 9. Earlier
 10. Begynte dere å jobbe starten av sommeren? Er det noen som har erfaring med å evt søke senere?
 11. Jeg har fått et godt tilbud om sommerjobb når jeg er ferdig utdannet. Jeg kommer ikke til å få noe fast på den avdelingen etter sommeren, og det er heller ikke i den byen jeg ønsker å begynne å jobbe. Er det dumt av meg å takke ja? Får en del fordeler der, men vet at mange får fast jobb videre der de har sommerjobb. Er dermed redd det er lite muligheter for meg om jeg søker jobb som jeg ikke kan starte i før august..
 12. Hei, jeg er snart ferdig med utdanningen og skal snart få opplæring i sykepleieansvar på jobben min. Ja, ansvaret er veldig skummelt! Det er mye man tror man vet før man faktisk står der og har ansvaret. Jeg hadde veldig lite ansvar i praksis, og jeg anbefaler derfor at du kaster deg ut i legevisitt og prøver å ta ansvar (der det er naturlig for en spl.student) slik at du får trening på dette før du er ferdig. Jeg er ikke en person som trives med så mye ansvar, så det er en vanesak for min del.
 13. Hei! Nyutdannet og sliten og jeg har MANGE spørsmål. Jeg spør kollegaer mye, men det er noen ting jeg har opplevd den siste tiden som jeg ikke har fått tid til å spørre om. Derfor spør jeg her 1. Kan et sting åpne seg/sprekke hvis pasienten ikke er forsiktig? 2. Hvis pasienten har fine verdier (NEWS 0), men er surklete. Ville du ta kontakt med legen med en gang eller ta det opp på visitt? 3. Er det sykepleiere som skal søke om hjelpemidler for pasienten? (sykehus) Må legen konfereres først...? 4. Hvis en post-op pasient plutselig begynner å surkle, metningen synker - når du har iverksatt nødvendige tiltak for å hindre ytterligere skade, tar du kontakt med legen eller tar du kontakt med P.O og sender dem tilbake ditt? 5. Merker at de på avd jeg jobber på har en litt avslappet forhold til kroppsvask før en op. Der man skal bruke wipes (glemt hva de heter) har jeg fått beskjed om at det er greit å bare vaske vanlig. Er dette vanlig? Prosedyrer er til fordi det er basert på forskningsbasert kunnskap sååå...syntes det er litt sløvt. Hilsen en redd og nyutdannet sykepleier 😅
 14. Lag lister. Tror du selv må finne hvilke punkter du vil ha i den, evt. at du setter opp en avhukingsliste. Hvis det er som gruppeleder, så kan det lønne seg å skrive ned informasjonen du får fra pleierne, samt fra legevisitten. I tillegg er det litt det her å filtrere hva som er viktig informasjon, og hva som ikke gjør noe. Det er lovt å være ny, og vi er ulike i hvordan vi strukturerer arbeidshverdagen vår. Du kan starte med å skrive ned ting, i det du får beskjed om det. Da glemmer du det ikke hvertfall!
 15. Guest

  lønn vikarbyrp

  Hei jeg jobber for tiden i vikarbyrå, men forstår at det er forskjell i de ulike byrå. Noen som vet hvilket vikarbyrå som betaler best ? Takker hvis noen har inside info mvh Stine
 16. Jeg har jobbet som sykepleier i til sammen 2,5 år, men sliter med å sammenfatte en god muntlig rapport, og må ofte kontakte posten fordi jeg har glemt noe informasjon. Dette gjør at jeg blir redd som sykepleier, og veldig usikker på meg selv, og ikke klarer å slappe av utenom arbeid, fordi jeg føler jeg gjør en mye dårligere jobb enn mine kollegaer. Hvordan kan jeg lage meg et godt system som gjør at jeg husker å ta med all info når jeg gir muntlig rapport?
 17. Synes det er ganske håpløs begrunnelse ledelsen kommer med. Nå må man ikke misbruke sykepleier-ressursene. Det er da ingen god begrunnelse at slik gjøres det andre steder og at dere må spare på smittevernutstyr når en renholder uansett må inn på rommet og foreta en vask. Er ikke renholdspersonalet deres opplært til smittevask? Hvordan gjøres det ved smittevask etter andre infeksjoner enn covid -19? Synes dere bør ta det opp på et avdelingsmøte.
 18. Hei! Jeg jobber på en KAD-avdeling (kommunal akutt døgnenhet), hvor vi med jevne mellomrom tar i mot pasienter som må isoleres med mistanke om covid-19. I forbindelse med epidemien har vi fått beskjed om at det er oss sykepleiere som må foreta smittevask av rommet når pasient skal flyttes ut av isolat. Det vil si at vi må gå over alle kontaktflater med desinfisering, samt desinfisere gulvet, mens renholdspersonalet foretar "vanlig" utvask i etterkant av dette. Dette gjelder kun hos pasienter med mistanke eller påvist covid-19. Til vanlig er det renhold som foretar smittevask. Det har blitt stilt spørsmål om dette til ledelsen på bakgrunn av at det både tar mye tid å gjøre dette i en allerede travel hverdag, at avdelingen har renholdspersonalet tilgjengelig som uansett må inn og foreta vask av rommet i etterkant av desinfiseringen og at det strengt tatt ikke er en sykepleieroppgave. Argumentene ledelsen har for at det skal være slik at det må spares smittevernutstyr og at det praktiseres slik på andre sykehus/avdelinger, og at derfor ikke bør praktiseres annerledes på vår avdeling. Så mitt spørsmål er; hvordan praktiseres dette på deres avdeling, enten det er i spesialist- eller kommunehelsetjenesten? Er det noen som har andre argumenter for/mot denne praksisen?
 19. Jeg er nyutdannet sykepleier til sommeren, men har jobbet som helsefagarbeider siden 2010. Jeg begynner i ny jobb til sommeren, og får ansiennitet for alle årene etter jeg fullførte læretiden, så starter med 8 års ansiennitet. Jeg forhandlet ikke om det, fikk det tilbudet av min nye arbeidsgiver
 20. Hei! Jeg har vært utdannet som helsefagarbeider i 4 år nå og har vært mye inne på tanken om å bli sykepleier eller kanskje vernepleier. En ting som jeg har lurt en god stund på er dette med ansiennitet, da jeg får mye forskjellige svar på dette. Dersom jeg skal fullføre en slik utdanning vil dette ta meg 4 eller 5 år, jobber jeg vedsiden av dette er jeg oppe på 8 eller 9 års ansiennitet som helsefagarbeider, dersom jeg starter nå. Mister jeg ansienniteten og må begynne på nytt etter jeg evt får tittelen som sykepleier, eller kan jeg beholde denne videre etter forhandling med arbeidsgiver? En tidligere kollega av meg hadde full ansiennitet som helsefagarbeider, og fikk dårligere lønn med det samme hun ble vernepleier, andre steder hører jeg folk som får beholde ansienniteten, selv om arbeidet tidligere ikke var særlig relevant. Håper noen har erfaring med dette og kan gi et endelig svar! Takk på forhånd
 21. Jeg tror du har misforstått litt. Alle dødsfall «anmeldes» til domstolene, også hvis du eller jeg skulle dø i en ulykke. Det er slik staten Norge får vite om dødsfallet (dødsmelding), og det har ingenting med politianmeldelse å gjøre.
 22. Hei! Trolig er infeksjon fra Bilharzia blusset opp hos meg. Jeg var i Malawi i 1995 - tror jeg - og badet i Malawi sjøen. Noen år etter at jeg kom hjem til Norge fikk jeg konstatert Bilharzia, fikk en tablett og ble frisk. Nå har de samme symptomer på infeksjonen dukket opp hos meg, og min lege mener at infeksjonen kan skyldes at jeg for mange år siden hadde denne infeksjonen. Må jeg ta avføringsprøve for å konstatere dette, eller er det nok med bod- eller urinprøve? Er det riktig at infeksjonen kan kureres med Prazikvantel - noe jeg har lest på nettet? Mvh En som sikkert snart blir frisk :-)
 23. Hei, jeg er snart ferdigutdannet og har begynt i ny jobb på sykehus. Planen er at jeg skal begynne å gå som sykepleier før autorisasjonen min. Jeg var litt spent før selve jobbstart, men kvelden før fikk jeg et psykisk knekk. Jeg fikk helt panikk (gråt, sov ingenting osv.). Jeg syntes det er overveldende å jobbe på et sted hvor jeg har lite fagkompetanse. Jeg føler meg helt fersk, nesten som en 1.årsstudent. På avdelingen blir jeg også behandlet som dette...Første opplæringsdag skulle hun jeg gikk med SE meg stelle en pasient og utføre en kartlegging. Jeg prøver å lese meg opp osv men det hender at det man har lest ikke stemmer helt med praksis. Så usikkerheten spiser meg opp. Jeg gruer meg så mye til å ha ansvar for 8 pasienter og legevisitt. Jeg vet alle har vært nye, men det hjelper ikke for meg å tenke sånn. Hvordan kan jeg bli trygg på meg selv?
 24. Da jeg jobbet i hjemmesykepleien var det alltid vi som kontaktet legen. Har du spurt dem om hvorfor dem ikke kontakter legen om de mener det er behov for det?
 25. Hvordan har dette gått?
 26. Kjenner meg igjen i mye her. Tenker at det får gå i en periode - typisk oss kvinner å ha dårlig samvittighet for alt... 😬
 27. Nå er det noen år siden jeg var i hjemmesykepleien, men jeg pleide bare å signere blankt så lenge jeg hadde gjort det som sto i pleieplanen, og det ikke var noe ekstraordinært ved besøket. Men jeg husker også at det ble gjort litt ulikt da jeg jobbet der. Jeg synes jeg ser mye av den samme problematikken på sykehuset også, med at det skrives f.eks.: "Gitt antibiotika etter forordning" og lignende i journal, selv om dette står i kurven. Som du sier tror jeg det er mange som synes det er rart å ikke skrive et notat for vakten sin selv om det ikke har skjedd noe som ikke allerede står dokumentert andre steder.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy