Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Synes det er dårlig gjort å gi medikamentregningstester på et jobbintervju jeg! Det er nok psykisk belastning i seg selv å sitte i et intervju og skulle presentere seg selv på et godt vis, det er mer enn nok press i seg selv. Vet ikke om det påvirker mulighetene dine, men ville bare gi deg tilbakemelding på at jeg synes det er dårlig gjort av potensielt ny arbeidsgiver
 4. Etter at maxdato på sykepenger er oppnådd, må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du har opptjent ny rett til mer sykelønn.
 5. Guest

  Bacheloroppgave

  Hei! Jeg sliter litt med å finne en problemstilling til bacheloroppgava. Vet ikke helt hvordan jeg skal konkretisere det. Kanskje jeg tenker for stort.. Temaer jeg er interessert i er: kroniske smerter hos enten unge eller eldre, livskvalitet, ensomhet, hjemmesykepleie, usynlig sykdom, relasjoner, håp. Er det noen som har noen innspill på problemstilling? Isåfall, tuuusen takk! :)
 6. Hvor kan finne gamle eksamensoppgaver for sykdomlære...oslomet
 7. Earlier
 8. "Resultatet er at de fleste overlever". Vi vet ikke at det er c-vitamin i kombinasjon med kortison som fører til at de fleste overlever. Det er mange ukjente faktorer her, og det er umulig å fastslå ut fra disse tallene til Volda sykehus at det er c-vitamin som har hatt effekt og ikke noe annet. Et annet moment ved denne saken som jeg stiller spørsmål til, er at Volda sykehus hevder å ha behandlet 60 pasienter med septisk sjokk med c-vitamin og steroider siden de startet opp med behandlingen i januar 2017. Dette tilsvarer 1-2 pasienter med septisk sjokk i måneden på et lite lokalsykehus og høres unektelig veldig mye ut. Kan det tenkes at en del av disse pasientene har hatt sepsis, men uten at det har foreligget sjokk? Jeg synes dessuten at tv2s vinkling av denne saken er uheldig, mtp. hvilken mistillit til helsevesenet den har skapt blant befolkningen, skal vi tro kommentarfeltene.
 9. Ok. Så då må man jobbar en period på 100% for å få en ny sykeperiode.
 10. Begrensningen på 52 uker gjelder også ved gradert sykemelding.
 11. Er det noen som er god i reglan/forskrifter for når man er sykemeldt? Har forstått det sånn att man kan være 100% Sykemeldt i ett år med 100% lønn. Men hvordan er det om man er deltidssykemelt? Kan da være det lenger en ett år uten å tape peng? Har vært sykemeldt i 5 mnd på 100% men nå gått ned til 60% Sykemeldt å 40% jobb. Gruer meg dokk litt på hvordan det blir fra juni da det er ett år siden æ blev sykemeldt. Må æ da ha kommet tilbake till 100%stilling eller kan æ være eks 40-60% Sykemeldt å da ikke tape peng?
 12. https://www.tv2.no/nyheter/11105240/Ved Volda sykehus har de begynt å gi C-vitamin og kortison ved septsik sjokk, etter denne protokollen https://www.evms.edu/uploads/magazine/9-4/downloads/Dosing_strategy.pdf Resulatet er at de fleste overlever. Uten denne coktailen dør 40 prosent av de som har septisk sjokk. Mange er kritisk til denne behandlingen da den ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert. Det pågår nå rundt 20 studier i verden for å se på effekten av denne behandlingen Hva tenker dere om å ta i bruk C- vitamin ved septisk sjokk slik de har gjort ved Volda sykehus?
 13. Hvorfor kan du ikke klage? Høres jo ut som du har hatt lite oppfølging ja. Det er ikke greit. Det blir lite grunnlag å vurdere deg på da, når du nesten ikke går sammen med veileder.
 14. Hei! Jeg var på mitt første jobbintervju i dag på sykehus, og må innrømme jeg ble litt overrasket da jeg fikk en medikamentregningsoppgave. Er også en stund siden jeg har gjort medikamentregning, så mitt spørsmål er: Kan jeg ha mistet muligheten til jobb på grunn av at jeg var usikker på akkurat medikamentregnings-delen? Det jeg gjorde feil var at jeg tolket feil hva det ble spurt om, og at jeg deretter ble så satt ut at jeg brukte litt tid på å komme frem til svaret. Håper jeg ikke har sløst bort sjansen min! Hilsen nervøs soon to be sykepleier
 15. Dette ble en liten besettelse for meg, og jeg har fulgt med på disse listene fremover. En del pasienter hos oss har gått bort den siste tiden, og jeg ser at flere av disse dødsfallene er anmeldt. (Blant annet en palliativ pasient med langt sykdomsbilde, en annen pasient med liten respons på cellegift og hadde for dårlig AT til å fortsette). Så det må vel nesten være rutine, ja...
 16. Fikk i dag en pasient med bilaterale pyelostomier, som hun administrerer selv hjemme. På lokalsykehuset hadde hun bare fått beskjed om å skylle nattposen igjen og bruke den flere ganger. Hos oss er ikke dette vanlig praksis ved pyelostomi. Vi anbefaler heller ikke dette til de som reiser hjem med pyelostomi. Jeg finner litt info om at man kan gjøre det med vanlig urinkateter på helsebiblioteket - men det sier ingenting om pyelostomi. Noen som vet?
 17. Om pasienterene synes hiprex er vanskelig å svelge kan man bytte det mot pulver som blandes med vann. Det har vi til dem allre fleste som står på hiprex.
 18. Sykehjemslegen på min jobb mener der ikke er nødvendig å seponere hiprex dersom de går på ab-behandling så gjør det ikke. Har også hørt fra andre leger at det ikke er nødvendig. Jobbet i hjemmetjenesten for noen år siden å da jeg begynnt der som spl så seponertevi hiprex ved ab-behandling men sluttet med det ganske rask da det ikke var nødvendig.
 19. Hei, jeg er sykepleierstudent på ntnu og hadde rett før jul 10 uker psykiatrisk praksis. Jeg syntes praksisen gikk kjempebra og følte at jeg lærte masse, men så kom midtvurderingen og jeg fikk varsel om ikke bestått. Grunnlaget for den vurderingen var at jeg ikke viste nok engasjement, ikke viste nok faglig kunnskap og at jeg var for beskjeden. Jeg skjønte ikke helt hvordan de kunne mene det først, men tenkte at hvis både veilederne mine og læreren fra skolen mente dette så måtte jeg bare jobbe enda hardere de resterende ukene frem mot sluttvurdering. Kort fortalt så gjorde jeg alt i min makt for å klare å komme meg gjennom praksisen og få bestått, men på sluttvurderingen fikk jeg beskjeden som alle sykepleiestudenter frykter mest, ikke bestått praksis. Jeg ble helt knust når jeg fikk høre dette, jeg hadde tross alt jobbet ræva av meg for å klare å komme i mål. Jeg føler selv at det ikke er fortjent i det hele tatt og jeg er den eneste i et kull av 150 studenter som strøk i praksis. Det finnes heller ingen mulighet til å klage på resultatet, noe som jeg gjerne skulle gjort. Jeg gikk nesten aldri sammen med veileder ila praksis, kanskje 4 vakter til sammen med veileder, jeg fikk dårlig oppfølging fra praksis sted og lærer etter midtvurdering (så veilederne mine på praksisplass kanskje 3-4 ganger etter midtvurdering). Grunnlaget de strøk meg på var at de ikke syntes jeg viste tilstrekkelig faglig kunnskap. Dette var min andre praksisperiode og jeg synes selv der var en veldig streng avgjørelse. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan gå frem for å klage? Hvis det i det hele tatt er mulig. Er det noen som har vært i lignende situasjoner? Er ikke verdens undergang å måtte ta opp igjen praksis, men er utrolig bittert når jeg har lagt inn 110% innsats i 10 uker.
 20. I min sykehjenspraksis gikk mye av tiden til å bli kjrnt med pasientene/beboerne. Stell, sitte sammen med de, observere. Ingen medisinutdeling eller andre prosedyrer. Etter første praksis går det bare en vei, oppover!
 21. Hei. Jeg er 3.årsstudent, og skal starte på siste semester på nyåret. Når er det vanlig å starte søknadsprosessen? Og dere som gikk på uis, hvordan ble autorisasjonen søkt. Gjorde uis det for oss, og vi bare mottar faktura, eller må vi gjøre det på den trege måten?
 22. Hei. Først ville jeg tenkt over interesser. Er det medisinsk, kirurgisk? Og liker du å tenke hele mennesket, eller bare gjøre mye forskjellige prosedyrer. All praksis du kommer til vil være lærerikt, uansett. Det er det som er så spennende :) Lykke til.
 23. Jeg har videreutdanning i psykisk helsearbeid, voldsrisikovurdering og autismespekterforstyrrelser. Har gjort ganske mye forskjellig egentlig arbeidsmessig. Jobbet med mennesker som har blitt dømt til forvaringsdommer, som veileder for arbeidsavklaring, miljøterapeut i skole, ungdom, og i boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Har hatt veldig god bruk for videreutdanninga i alle jobbene mine, og det har også vært veldig nyttig i fht personlig vekst hos meg selv, samt i forhold til familiære forhold. Kjør på!
 24. Hva gjør dere når pasienter som står på hiprex som profylakse mot uvi, skal gjennomføre en ab-kur mot nettopp uvi ? Seponerer hiprex midlertidig mens pasienten gjennomfører kuren, eller gir begge deler? Har legene hos dere vært tydelige på dette? Hos oss tar vi ut hiprexen, men synes jo det blir mye ekstra med det når det er snakk om multidose som må tas ut og legges i dosett for så og kontrolleres om det er lagt opp riktig igjen. Så lenge det ikke er snakk om sulfonamider det er snakk om, skal det vel gå bra. Men det er klart at hiprexen er en stor tablett, og vanskelig for mange å få ned. Det må jo tas med i vurderingen også. Leser på relis.no at : https://relis.no/Publikasjoner/2011/Profylakse_mot_urinveisinfeksjon/
 25. Guest

  Sykehuspraksis

  Hei Jeg er 1.års student på sykepleien, og skal ut i praksis våren 2021, som fortsatt er en stund til. Men vi har fått tips på skolen om å søke om hvilken avdeling vi ønsker praksis, men jeg er usikker. Jeg vil komme et sted hvor jeg kan lære og oppleve mest mulig, uten at jeg er i veien og overflødig. Derfor lurte jeg på om det var noen som har erfaring enten positivt eller negativt om avdelinger.
 26. Når dere sier sykepleiediagnose er det som regel basert på et system. Internasjonalt er et mest snakk om P(R)ES-struktur, altså problem, råd/ressurs, etiologi/årsak, og symptom/tegn. Det kan da altså se slik ut: Hjertesviktforverring på bakgrunn av atrieflimmer og tidligere hjerteinfarkt, samt økende dyspné, forverring av ekko-cor med reduksjon av ejeksjonsfraksjon og væskestuvning. Anbefaler dere å undersøke hva en sykepleiediagnose innebærer, hvis ikke må dere redegjøre for deres definisjon og struktur. Hvis du skriver om en sykepleieobservasjon, f.eks. "Pasienten har fått økende ødemer bilateralt i ekstremiteter, noe som kan relateres til eventuell forverring av pasientens hjertesvikt". Men det er andre faktorer som også kan påvirke f.eks. et sånt tegn som økende ødemer (saltinntak, compliance mtp. medikamentell behandling osv.). Sykepleierens jobb er å kartlegge og observere pasienten, mens leger skal stå for utredning og diagnostikk.
 27. Dette har vi ikke fått noe innføring om.. så det vet jeg faktisk ikke.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy