Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Jeg er snart ferdig med videreutdanning i anestesi, og jeg vil påstå at vi gjør mye, selv om det ikke kan virke slik. I starten av operasjonen går mye av tiden til å koble på monitorering, anlegge venevei, henge opp væske, gi antibiotika og andre medikamenter. Deretter er det innledningen hvor vi enten intuberer pasienten, eller tar oss av narkosemedikamentene. Mye av anestesisykepleien er planlegging. Ved å gjøre en god vurdering av pasienten sammen med anestesilegen kan vi forhindre at vi står på stua og stresser oss ihjel. Vi legger mange planer for hvordan vi skal handle hvis den og den komplikasjonen skulle oppstå pga. den og den sykdommen. På "ukompliserte" pasienter, gjerne ASA 1-2 er det generelt greit å kjøre anestesi. Noen plasser har de digital kurveføring, mens andre plasser hvor jeg f.eks. er, må vi skrive selv. Da registrerer vi vitalia hvert 5-10 minutt (Norsk standard for anestesi). En står gjerne alene som anestesisykepleier på stuen, og som forrige skriver, står vi med mye ansvar. Vurderingene går på at vi har vitalia innenfor det ønskede nivået, og må justere og gi medikamenter deretter. I tillegg ønsker vi at pasienten er sovende, og har det bra under operasjonen, og krever et godt trent øye. Tall på en monitor er ikke fasiten, det er pasienten. Anestesisykepleierens jobb kan se slik ut (forenklet): 1. Planlegge og vurdere pasienten, se på blodprøver, tidligere anestesi, sykdomshistorie etc. Hvordan påvirker dette anestesien, hvordan påvirker inngrepet anestesien, og hvilken måte blir det best å gi narkose til pasienten. 2. Klargjøre stue, medikamenter, væske etc. 3. Påkobling av monitorering, gi medikamenter, antibiotika, aspirasjonsrisiko, luftveisvurdering etc. 4. Innledning, luftveishåndtering eller medikamenter. Assistere ved f.eks. spinal eller epiduralinnleggelse. 5. Overvåke søvndybde, gi medikamenter, justere doseringer, observere pasienten, håndtere komplikasjoner knyttet til kirurgi. 6. Planlegge og gjennomføre avslutningen. Gi smertestillende og kvalmestillende til post-operativ periode. 7. Etter avsluttet kirurgi, vekke pasienten, ekstubere og overflytte til oppvåkningspost. I tillegg deltar vi ved traumer i akuttmottaket, anestesi ved andre avdelinger. Vi er også med i stansteam og hjelper sengepostene med venekanyler. ASA 1-2 kan to anestesisykepleiere innlede og avslutte anestesi på selvstendig. Ved ASA 3-5 skal anestesilege være tilstede ved innledning og avslutning. Lykke til i ditt valg! Jeg synes anestesi er spennende! Mine kjære operasjonskolleger er råskinn på systematikk, oversikt, planlegging og assistering under kirurgien, og er en verdifull kollega for meg hvis jeg skulle trenge hjelp.
 3. Det du kan forvente er at det er forskjeller i srudieprogrammet, og at du må ta opp et fag eller to för du kan starte på neste året. Jeg tok försteåret i kr sand men fikk ikke starte andreåret i bergen grunnet to fag som var anderledes. slapp å ta opp det faget jeg hadde bestått försteåret i kr sand som de hadde andreåret i bergen, men likevel kjedelig å måtte vente et helt år. Har hört dette er tilfellet med andre så sjekk ut kanskje?
 4. Jeg er i gang med operasjons videreutdanning nå og vi jobber daglig med anestesisykepleiere. Skal ikke påstå å vite alt hva de gjör, men for meg virker det som om operasjonssykepleiere "gjör" mer i operasjonsstuen, både forberedende og underveis. Virker litt som om det kan bli mye dödtid for anestesien under lengre inngrep (selvfölgelig skal man fölge med, men stabile pasienten går det som regel greit med) og en står med mye ansvar om noe akutt skjer. Angrer ikke på operasjon, men det kommer helt an på hva du er interessert i. Jeg synes det er vanvittig göy å stå sterilt i feltet og assistere kirurgen, så närt kommer ikke anestesien.
 5. Last week
 6. Hmm... Jeg får kanskje rette det til at jeg kan lukte bakteriuri https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/10/verken-sykepleiere-eller-andre-kan-lukte-en-urinveisinfeksjon?fbclid=IwAR1sEdklNk3zIT2RXcIR2SO3810BeHP3cS8uL75JJ1oAaCftOC05unwcuos&cid=sm8601112502
 7. Earlier
 8. Lønn er ikke allt. Personlige for meg er faktiskt bra arbeidsmiljø og att jeg er på er arbeidsplass jeg trives på bedre en høy lønn. Men man skal uansett aldrig gå med på lavere lønn en hva tariffavtaler sier.
 9. https://helsenorge.no/ekspertpanelet Ekspertpanelet kan tilby pasienter med alvorlig sykdom med forventet kort levetid en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Noen som har erfaring med at pasienter har fått hjelp av ekspertpanelet, og er det mye brukt?
 10. Beklager sent svar. Uten tvil ville jeg søkt på den nye jobben selv om lønnen er lavere. Man bør ikke jobbe et sted man ikke trives.
 11. Hva er forskjellen på barnesykepleie og pediatrisk sykepleie? https://sykepleien.no/2019/10/etterlyser-laerere-med-fersk-sykepleiererfaring?fbclid=IwAR2TL7fog3HKFJopApFZj5blZ79k5Utr_V5U4nnMFogdOPpTPmD_zdFwGlg
 12. Driver å studerer Informasjonssikkerhet ved UiO og lurte på om noen i den anledning hadde 1min å sette av til å svare på noen spørsmål. (nb! Dette er 100% anonymt) Lenke til undersøkelse På forhånd takk
 13. Har klippet ut dette fra en artikkel i Dagens Medisin: Men grunnutdanningen i sykepleie er endret de siste tiårene. Bachelor-utdanningen på 180 studiepoeng over tre år inneholder nå bare 45 studiepoeng, det vil si halvannet semester, om medisinske og naturvitenskaplige emner. Resten er fag som sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, sykepleierens funksjon og oppgaver samt ulike samfunnsvitenskapelige emner. I klinikken merker vi at nyutdannede sykepleiere ikke har den medisinskfaglige bakgrunn som før, og at kunnskapen om kropp, fysiologi og patofysiologi ofte er mangelfull. I daglig samarbeid mellom sykepleier og lege opplever mange fastleger dette svært utrygt. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/13/sykepleiere-i-kommunene/?fbclid=IwAR0tdq8CIGMju0pnK1_zlXUsRc5XgZ4_zfE4TdPTTb4mLma-GV_MA1ccu18 Stemmer det at de som utdannes i dag har mindre kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi enn før? Jeg er redd han har rett. Når jeg har vært pasient eller pårørende har jeg ofte blitt skuffet og tenkt at endel sykepleiere har påfallende lite innsikt og kunnskap i nettopp disse fagene.
 14. Sykepleiere ønskes velkommen til 5. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen som skal holdes 13. – 14. februar 2020, Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Program og påmelding: www.hjertetoghjernen.no Konferansen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 16 timer. (Jfr. kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie - info finner du på www.sykepleierforbundet.no
 15. Bruker blå nål på slanke pasienter og grønn nål på kraftige pasienter. Setter nålen helt eller nesten helt inn.
 16. Bruker dere grønn eller blå nål ved intramuskulær injeksjon og setter dere nålen helt inn til ansatsen? Blir glad for innspill på dette
 17. Mente selvfølgelig ansatsen
 18. Hvilke farge på nålen brukere dere ved im i setet? Stikker dere hele nålen inn til Andersen?
 19. Fått tilbud om ny jobb. Er usikker pga dårlig lønn. Den har vært lyst ut før og vedkommende takket nei pga dårlig lønn. Så jeg får ikke mer. Har ikke forhandla da de sa at det ikke kan gi mer. Er veldig usikker på hva jeg gjør da jeg ikke trives der jeg er nå. Samtidig vet jeg jo ikke om graset er grønnere på andre sida. Lønn og turnus er dårligere enn der jeg er nå. Men arb belastning muligens mindre. Hva hadde dere gjort?
 20. Kan lukte mæ til UVI, melena å magesyken. Kjenner med engang om noen har UVI og har hittil aldrig hatt feil
 21. https://forskning.no/biologi-sykepleie/sykepleiere-kan-lukte-urinveisinfeksjon/1565447 I artikkelen jeg linker til står det at sykepleiere kan lukte UVI og Clostridium difficile. Ja det kan jeg også Tenkte på dette og kom på at det er mye vi kan lukte oss frem til. Jeg kan i hvertfall lukte melena, gardnerella , UVI, CD. Hadde vært spennende å se hva dere kan lukte.
 22. Har aldri jobbet på sykehjem eller i hjemmesykepleien, men tenker ved kjent angina og hvis symptomene ikke er annerledes eller verre enn de pleier å være, ville jeg gitt nitroglycerin. Hvis den ikke hadde effekt etter 5 minutter ville jeg ringt 113. Men hadde jeg følt meg usikker hadde jeg ringt og konferert med legevakten. Tenker denne veilederen for pasienter med kjent angina kan være et kjekt utgangspunkt i vurderingen om når man bør ta kontakt med legevakt eller ringt 113: Kontakt helsepersonell dersom du opplever at smertene/ubehaget er forskjellig, eller kanskje sterkere, enn hva du er vant med. F.eks. Hvis mindre anstrengelser skal til for å utløse anfall Hvis anfallet kommer under hvile Hvis hvile ikke hjelper Hvis nitroglycerin ikke hjelper https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-nar-soke-hjelp/
 23. Dere som jobber på sykehjem eller hjemmesykepleie. Hvordan skiller dere angina og hjerteinfarkt? På sykehuset tar man gjerne et ekg og troponiner selv om pas har kjent angina og effekt av nitro. Så hva gjør dere med en pas med kjent angina som har effekt av nitro hjemme el på sykehjem? Ringer dere 113 evt legevakt? Eller tenker en at det var "bare" anginaanfall som gikk over med nitro?
 24. Supert at du vil poste tilbakemeldingen her
 25. Ja, konklusjonen i dette skrivet forklarer jo hvorfor man peker på lokale rettningslinjer. Blir spennende å se om dette er noe man kan påvirke at blir omtalt i preparatomtalen i felleskatalogen. Jeg følger det opp via sykehusapoteket. Poster en eventuell tilbakemelding her.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy