Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Guest

  Jobb som nyutdannet

  Vi er et helsebemanningsbyrå som heter QHC(Quality Health Care) som søker sykepleierstudenter, da spesielt 3.års-studenter og sykepleiere. Kunne det vært av interesse å om vi la igjen litt info om oss? Det er ordnede arbeidsforhold hos våre kunder, gode arbeidsavtaler og oppfølging av egen personalkonsulent ute i oppdrag. Beklager hvis dette er en upassende forespørsel. Tanken var bare hvis det er mange nyutdannete som evt står uten oppdrag/jobb ved studiets slutt og er usikre på hvor veien videre skal gå, eller om noen bare ønsker en litt friere arbeidssituasjon. Ha en fortsatt fin dag. Med vennlig hilsen/ Best Regards Anita Tråne Fagansvarlig operasjonssykepleier Quality Health Care AS Mobile: +47 94 18 25 85 anitatraane@qhc.no www.qhc.no Lillengveien 8 | 1523 Moss | Norway
 3. Earlier
 4. Mange anestesisykepleie jobber vel i det meste dagtid men kan sikkert ha noen vaktordning på kveld, natt å helg. Ellers kan man jobbe innen det private som anestesisykepleie å da er det nokk i regel kun dagtid.
 5. Du får f3 dager (fri med lønn) f5 dager som kompensasjon for är man jobber halvparten av de røde dagerne.
 6. Hei! De som ikke jobber vanlig turnus har krav på fem uker fri og i tillegg har fri de 10 røde dagene vi har i året. Vi som jobber turnus har også krav på 5 uker ferie, men vi jobber på røde dager. Har vi også krav på de ti dagene utenom de de fem ukene med fri? Hilsen nyutdannet, som ikke har helt kål på turnusreglene enda.
 7. Hei! Er det noen anestesisykepleiere her? Har tenkt en stund på denne utdanningen, men er nå blitt aleneforsørger og ønsker meg egentlig en dagtidsjobb. Hvor vanskelig er det å få en dagtidsjobb som anestesisykepleier? Som sykepleier er det jo nærmest umulig å få en dagtidsjobb, har kolleger og venner som har søkt i årevis på dagtidsstilling som spl. uten å lykkes. Er dagtidsstillingene som anestesisykepleier like attraktive og vanskelige å få? Er vaktbelastningen på kveld/helg like stor for en anestesisykepleier som for en vanlig spl?
 8. Selv jobbet jeg annenhver helg mens jeg tok spesialisering, og 100% mens jeg tok master.
 9. Hei. Vi har også hatt pålegg om bruk av visir+munnbind en stund på min arbeidsplass, og jeg kjenner på mye av det samme som deg. Har ikke nødvendigvis noen gode råd, annet enn å prøve å finne steder på arbeidsplassen hvor man kan ta av seg utstyret noen minutter, f.eks. ledige pasientrom, tomme møterom, toalett osv. Alle arbeidsplasser som har pålegg om visir+munnbind bør ha et pauserom hvor det går an å ta av seg utstyret for en liten stund.
 10. Hei alle flotte og kunnskapsrike sykepleiere! Jeg har tidligere jobbet på en avdeling for vi blander all antibiotika selv, så på denne måten får jeg alltid fylt infusjonssettet med NaCl først, før jeg tilsetter AB i posen. På denne måten slipper jeg å risikere AB-søl på meg eller pasienten, samt at jeg kan ta ut en dråpe eller to bare for å være helt sikker på at settet er tomt for luft. De fleste AB skal blandes ut i 50-100 ml NaCl, så blandingsforholdet blir ikke feil heller hvis noen skulle tenke det. Gjør selvfølgelig ikke dette på AB som krever at man er helt nøyaktig. Nå er jeg på en annen avdeling hvor de stort sett får antibiotikaen ferdig blandet fra apoteket. Jeg skulle henge opp antibiotika til en pasient, da hun la merke til at jeg ikke fylte settet med NaCl først - jeg bare fylte direkte fra den ferdigblandede posen- altså hele settet ble fylt med AB. Videre sa hun at på den avdelingen fylte de settet med NaCl først. De fyller altså settet med NaCl, før de respiker inn i posen med AB. Jeg stusser veldig over at de respiker, er dette egentlig greit? Og hvis nei, hva er farene med å respike? Har lest noe om at dette også kan tilføre ekstra luft i posen som kan være uheldig ift luftemboli, men er veldig usikker på kilden.
 11. Hei. Jeg er i gang med hjemmeeksamen i klinisk sykepleie, med mestring som tema. Skal formulere en problemstilling med utgangspunkt i temaet og erfaringer fra min siste praksisperiode der pasient/brukers evne til mestring er påvirket eller endret. Jeg søker og søker i databaser etter relevante artikler, men finner ingenting jeg føler jeg kan bruke.. Min forrige (og siste) praksis var i kommunehelsetjenesten, og jeg var da på en intermediær/korttidsavdeling. Det er ikke mangel på pasientcaser jeg kan knytte besvarelsen min opp mot, men det er disse vitenskapelige artiklene da... Er det noen som har tips til søkeord jeg kan bruke? Alt må jo være på engelsk, og så langt har jeg benyttet disse søkeordene, både alene og i kombinasjon med hverandre: Self-efficacy, self efficacy, nurse, nursing home, elderly, old, geriatric, mastery, patients Om noen har tips til problemstilling blir jeg også veldig takknemlig. Har foreløpig tenkt meg ut noe a la "hvordan kan som sykepleier hjelpe den eldre pasienten med å mestre hverdagen?" eller "på hvilken måte kan sykepleiere bidra til at eldre oppnår mestring?"
 12. Btw - du kan antagelig reise til landene, men husk å føre på at du er straffedømt. Sjekker de og du har sagt nei, så blir det antagelig kort ferie.
 13. Det vil aldri forsvinne helt, men er kun synlig på uttømmende attest, som man bare leverer ved høy sikkerhetsklarering, eller dersom det er relevant for jobben. Qluet er at jobben definerer hvilke opplysninger politiet er villige til å gi ut. For spl er det ikke relevant å vite om du har fyllekjørt, og praksissteder kan heller ikke kreve kjørerkort. Er med andre ord ingen hindre i veien for praksis.
 14. Jeg går første året nå. Jeg har ikke kapasitet til å jobbe i en stor stilling ved siden av. Opplever at studie krever en god del mer enn grunnutdanningen. Tror noen på kullet jobber opp i mot 50% natt, jobber da mye helg naturlig nok. Kanskje en fleksibel «kontorjobb» vil være lettere å kombinere enn en turnusstilling. Håper du får det til på et vis, det er virkelig fantastisk spennende. Lykke til!
 15. Guest

  Straffedømt

  På politiattest jeg leverer i en eventuell jobb, vil det altså stå at jeg har fyllekjørt og jeg kan ikke reise til landende du har listet over da en trenger plettfri vandel. Vet du noe om det vil stå på rullebladet mitt «for alltid»? Jeg vil kunne fullføre de siste månedene av praksis med andre ord?
 16. Autorisasjon er ikke et problem. I forhold til praksis, er det kun et problem om du ønsker praksis et sted som forlanger plettfri vandel, eller om du ønsker å ta deler av studieåret eller praksis i utlandet, fx USA, Canada, Australia m.fl. Praksissteder kan ikke kreve førerkort.
 17. Hei, jeg leter fortvilet etter en måte å få tatt denne eksamen som enkeltemne eller privatisteksamen. Jeg studerte ved UiA og har brukt opp mine forsøk, samt prøvd som privatist ved ViD men de tilbyr ikke privatist eksamen i Medikamentregning lengre. Er det noen på dette forumet som vet om en mulighet for å ta eksamen opp..på hvilken som helst skole ? Mvh en kar med eksamensnerver..
 18. Guest

  Straffedømt

  Usikker, dog det over er snakk om autorisasjon - du var vel sykepleierstudent?
 19. Når jeg leser det som står her så vil jeg tro at det går bra: "Politiattest skal ikke fremlegges når man søker autorisasjon. Politiattestregelen kan derfor ikke brukes til å innsnevre autorisasjonsbestemmelsen. Det innebærer at helsepersonell med merknad på politiattesten kan gis/beholde autorisasjonen. Eventuelt tap av eller nektelse av autorisasjon krever en uegnethetsvurdering etter helsepersonelloven §§ 57 eller § 48 andre ledd bokstav d." https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/saerskilte-regler-i-tilknytning-til-autorisasjon-krav-om-politiattest-m.v#paragraf-20a-krav-om-politiattest
 20. Guest

  Straffedømt

  Jeg er sykepleierstudent og ble tatt i promillekjøring. Jeg går tredje året på sykepleiestudiet. Dette er jo straffbart men vil dette gå uttover sykepleiepraksisen min m, vil keg ikke få det godkjent/ er jeg ikke skikket til å bli sykepleier?
 21. Huff... dette hørtes ikke greit ut. Hva er årsaken til at dere må bruke både munnbind og visir?
 22. Hoka Clifton det beste sko
 23. Hei, Jeg føler dette ikke er helt stuerent å ta opp, så jeg velger å skrive det anonymt. Er også klar over at mange har hatt det slik jeg skal til å skissere lenge. En lang periode nå har vi hatt påbud om enten bruk av munnbind eller visir. Dette skal brukes når det ikke er mulig å opprettholde 2 meter - så i praksis hele tiden. I dag kunngjorte min arbeidsplass at det nå blir påbudt å bruke både munnbind og visir der det ikke er mulig å opprettholde >2m. Altså da i praksis hele tiden. Vi har ingen lokaler det er mulig å trekke seg tilbake til, hvor man blir sittende alene eller på god nok avstand. Jeg har lenge følt på at bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind eller visir) øker min mistrivsel på arbeidsplassen. Kontinuerlig bruk av munnbind gjør at jeg føler meg uvel, tung i hodet, og får hodepine. Bruk av visir presser på rundt pannen, og gir også hodepine. Jeg har også redusert livskvalitet på privaten, da hodepinen gjerne varer hele dagen. I tillegg glemmer man å drikke, da man ikke har særlig anledning til å ta av smittevernsutstyret. Jeg gruer meg til jobb hver dag, og har mistet arbeidsgleden. Er det noen som har noen tips til hvordan å gjøre dette bedre, eventuelt bare noen gode ord? Hilsen kjiper'n
 24. Ingen erfaring med dette, men du må vel jobbe helger og kvelder. Kanskje du kan få jobb på barsel, gyn eller fødeavdeling slik at det blir litt jordmor- relatert. Det beste hadde vel vært å få en jobb der du er i praksis.
 25. Hei! Jeg er en 38 år gammel sykepleier som lenge har hatt en drøm om å bli jordmor. Jeg var ferdigutdannet sykepleier i fjor, har sosialfaglig bakgrunn og jobber i dag i sykehus. Jeg har søkt på master i jordmorfag denne høsten, og prøver å finne ut om jeg vil kunne klare å gjennomføre studiet kombinert med jobb. Jeg har ikke rett på flere år støtte fra lånekassen, og er dermed helt avhengig av jobb med grei nok inntekt mtp betaling av boliglån etc. Lurer på om det er noen her inne som er/ har vært i lignende situasjon med hensyn til det å gjennomføre videreutdanning kombinert med jobb? Noen som har noen gode tips mht jobbmuligheter og hvorvidt det lar seg gjøre å kombinere en del jobbing med spesifikt master i jordmorfag? Ettersom det er et krevende studie med mye praksis, ville det beste alternativet vært å være så heldig å få en utdanningsstilling, men per i dag er det ikke aktuelle utdanningsstillinger for meg å søke på dessverre. Jeg jobbet som hvilende nattevakt under hele sykepleierutdanningen for å dekke utgifter etc., men er nok i behov av noe høyere inntekt enn hva dette ga meg per i dag.. Jeg har kontaktet skolen for tips også, de har foreløpig ikke vært så behjelpelige. Håper noen der ute har gode råd! Takknemlig for all hjelp og gode tips! 🙂
 26. Jobber 62% nattvaktstilling, helsefagarbeider. Får utbetalt mellom 18 900 - 25 000 kr , varierer ut ifra turnus 😊
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy