Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Flere legemidler kan gi lavt diastolisk blodtrykk. Blant disse er legemidler mot erektil dysfunksjon, trisykliske antidepressiva, Parkinson's legemidler, alfa-blokkere, diuretika og beta-blokkere. I tillegg kan tilstander som graviditet, hjertelidelser (bradykardi, hjerteklaffsykdom, hjertesvikt), diett (manglende vitamin B12 og folat) og dehydrering føre til lavt blodtrykk. Naturlige prosesser som høyere alder kan også gi lavere diastolisk trykk. For mye salt kan også påvirke det diastoliske trykket. Konsekvensen er at hjertet ikke får tilstrekkelig med blod, og kan gi økt risiko for hjertesvikt og karsykdom. I tillegg kan det gi økt falltendens.
 3. Hva kan være grunnen til lavt diastolisk trykk? Hva konsekvenser har det?
 4. Earlier
 5. Guest

  Bytte skole

  Lurer på om det er mulig å bytte studiested 2 året. Jeg studerer sykepleien 1 året nå, men ønsker å bytte studiested, pga trivsel. Fant liksom ut at dette ikke er riktig plass for meg uansett. Det er vel ingen mulighet for å bytte midt i skoleåret heller?
 6. Guest

  Nattevakter

  Hei jobber natt på et sykehjem, 2 helsefagarbeider med 27 pas. å passe på i tilleg så vaske vi hjelpeutstyr på huset, rullestol,rullator,ståheis etc. plus kaffetrakter, rydde kjøleskap microovn, smør brødskiv til ftokost og dekke bord, mange pas. får avføringsmiddel på kveld da nattevakt har den jobben å stelle dem...vi har fått beskjed å stelle 6 til 7 pas hvermorgen å hjelpe dagvakta eller hvis pas er våken vi må stelle dem er det samme til dere og..
 7. Man trenger ikke henvise til kilder når det er noe som er velkjent for helsepersonell og alle er enige om det. Å skrive anamnese og sjekke puls er noe man må forvente at er velkjent for sykepleiere. Er det noe som ikke er velkjent må det kildehenvises til eller hvis du skriver sitater. Er du i tvil er det bedre å henvise til kilder en gang for mye. Hva er det du ikke finner kilden til? Vet du hvor har du det fra?
 8. Guest

  case

  Du jobber som helsesekretær på et legekontor, og sitte i skranken i dag. Dit kommer Else 45 år. Hun er gift med Pål, og de har et barn på 10 år. Hun føler seg sliten og trøtt og ønsker en lengere sykemelding fra jobben som bibliotekar. Hun er nedstemt og har lite overskudd. Legen tror ikke en lengere sykemelding er løsningen i denne situasjonen. Legen tror at Else må endre livsstilen sin, da blodtrykket og blodsukkeret er for høyt. Legen henviser Else til Frisklivsentralen, som lager et treningsprogram og kostholdsveiledning til henne.
 9. Holder på med en større oppgave basert rundt mottak av pasient på medisinsk avd, og det blir stilt krav til kildehenvisning i gjennomføringen. I foreløpig kladd føler jeg at jeg skriver mer kilder enn tekst, da jeg eksempelvis skriver at jeg vil gjøre anamnese (kildehenvisning til en bok som skriver om det), sjekke puls ved arteria radialis (kildehenvisning til bok om hvordan man sjekker), hvor jeg oppdager at pulsen er... (kildehenvisning til bok om hva det kan indikere) osv... Omtrent hver minste ting jeg gjør i denne oppgaven vil kunne kildehenvises til en eller annen bok, og jeg synes det er vanskelig å skille mellom hva som er selvfølgeligheter og hva som ikke er. Samtidig er det ting som kanskje bør kildehenvises, men som jeg ikke finner i de bøkene jeg har. Hva da? Takk
 10. Har tidligere jobber mange år i akuttmottak. Har videreutdannelse i intensivsykepleie og anestesisykepleie. Vil si anestesisykepleie er den videreutdanningen der man kan få jobb alle plasser og dermed ikke begrenser jobbmulighetene. Det var årsaken til at jeg tok anestesi etter intensiv. Turnus som intensivsykepleier er og rimelig tøff de fleste steder.....noe som er grunnen til at veldig mange ikke orker livet som intensivsykepleier i lengden.
 11. Guest

  Videreutdanning

  Hei Har både videreutdanning i anestesi og intensivsykepleie. Storkoser med i den akutte verden. 😃
 12. Hei Husker det var mindre vanlig å bruke stetoskop aktivt som sykepleier utenfor spesialavdeling. Som anestesi og intensivsykepleier bruker jeg stetoskop hele tiden. Tenker at alle sykepleiere burde bli flinkere til å lytte på spesielt lungelyder. Det gir trening og mye god informasjon om pasienttilstand. Man kan sjelden diagnostisere noe bare ut fra stetoskopi, men det gir god tilleggsinformasjon.
 13. Hei! Ofte må en ha 60-90 studiepoeng innen en spesiell retning (1-1,5 år). Hvorvidt du er spesialsykepleier eller ikke avhenger av hvilken faggruppe du tilhører, og hva de mener er nok til å kvalifiseres som spesialsykepleier. Spør din kulleder omså hva som regnes som tilstrekkelig kompetanse for å være spes.spl. Per nå er det få videreutdanninger innen sykepleien som har spesialistgodkjenning. Det vil si at du nesten kan kalle deg hvilken som helst videreutdanning du ønsker. Det er ofte opp til arbeidsplassen å vurdere om din videreutdanning skal regnes og lønnes som spesialistgodkjenning. Du kan også kontakte NSF lokalt for svar.
 14. Hei! Eg lurer på om noken veit/har erfaring om når en kan titulere seg som sps.sjukepleiar? Eg har starta utdanning demens og alderpsykiatri, som er 30 stp, i tillegg har eg 15, stp miljøterapi i demensomsorg, samt 100 stp tilsammen i pedagogikk, sjelesorg og religion. Kvalifiserar det til noke spes.sjukepleiar? Lite svar å få ved nsf ang dette..
 15. Guest

  Dedicare.

  Drar denne opp, siden jeg lurer på det samme. Veldig interessert i åhøre andres erfaringer:-)
 16. jeg har en dement mor på 96 år. I det siste året har min bror og jeg hatt omsorgen for henne hjemme. Hun har fått i seg den næring hun trenger og ikke redusert noe på spisingen. I slutten av mai fikk hun plass på aldershjem. De første seks ukene gikk det bra. Men så plutselig ville hun ikke ta til seg næring. Noen dager senere falt hun og pådro seg bekkenbrudd. Hun ble satt på oxicontin som hun fremdeles går på, men sterkt redusert dose. Matlysten er bare blitt verre. Sier hun fra på sin måte at hun ikke trives? Hun er fremdeles så svak at vi ikke kan ta henne hjem. Men vi tenker at vi skal prøve å ta over omsorgen for henne og flytte henne hjem når hun kan gå. Noen tanker om dette?
 17. Ja, etter 4 års utdannelse , må jeg innrømme at dette stemmer . Har du utenlandsk opprinnelse, så bare vent å se hva diskrimineringen betyr. De mulighetene som har lovet deg, husker du dem? du kan bare si adjø,, de hører til etniske nordmenn. Med mindre du har connections og andre "delvis-korrupte" midler, så skal du bare være en rumpevask-slave
 18. Tusen takk for godt svar! Kan ikke så mye om utforming og grunnleggende tekniske ting rundt bacheloren, så tusen takk for litt tips!
 19. Guest

  Bachelor? HJELP!

  Skriv om noe grunnleggende. Det er en bachelor i sykepleie, ikke en videreutdanning. Tematikkene som overordnet er for store temaer for en bacheloroppgave. Det å skrive om ivaretakelse, pårørende etc. kan kreve søknad til regional etisk komite og er mer tematikker på masternivå. Spesielt hvis du skal innhente brukererfaringer. Skal du gjøre det litt enklere for deg selv skriv om grunnleggende behov ved f.eks. demens eller kreft. Det må ikke bli for stort heller slik at du ikke klarer å svare på problemstillingen din. Velger du demens, så bør du forberede deg på å bli kritisert for/grillet mtp. demens og delir, hva forskjellene er, etc. Mange fallgruver generelt, men hold det enkelt. Du skal ikke finne opp kruttet på nytt. Lykke til!
 20. Heisann! Fikk akkurat vite at jeg må levere inn tema til bacheloroppgaven innen 1 måned, og jeg har ikke peiling på hva jeg skal velge! Har tenkt litt på demens (ivaretakelse, kommunikasjon, omsorg, hjemmeboende med demens o.l.), eller noe i forbindelse med kreft (pårørende, barn som pårørende, ivaretakelse av pasient som har fått diagnosen osv). Men er så mye en kan velge mellom innenfor begge temaene, og synes det er så vanskelig å spisse det inn til en spesifikk problemstilling, og å finne god forskning! Noen som har noen gode tips til en fortvilet og stresset student? 😅
 21. Hei! Etter sommeren skal jeg ut i praksis på en infeksjonsspost og lurer på om noen har erfaringer derfra, og som har tips til hva jeg kan forberede meg på? Er svært nervøs for denne praksisen, da jeg hadde en lei opplevelse fra forrige praksis, og vil være mest mulig forberedt. Takk for svar
 22. Den som jeg prøver å si til deg at selv om du sier at det er med forsvarlighet å gjøre mener du det er mitt ansvar å tilrettelegge opplæring på intravenøs behandling hjemmet og dobbelkontroll? Når. Man sier dobbelkontroll alt skal dobbelkontrolleres selve dose av medikamenter. Fremstått at selve tiltak var ikke dobbelkontroll ert av en annen sykepleier slik at det ble forståelig og mer solide. Når du sier avtrekkskapet selvfølgelig ingen bruker har sånn hjemmet så jeg skjønner ikke hvordan du skrevet her avtrekkskapet. Hvis jeg ahr opplæring tror du skal jeg velge å blande ut antibiotika på den måten jeg har gjort? Selve tiltak på Gerica har ikke noe prosedyre å skylle slangesett etter infusjonen. Hvis man skal velge en handling fra før den andre hva skal du velge? Å gi antibiotika eller ikke?og at bruker skal vente mer timevis? Du skrev her at feilen bare ligger til meg som var på vakt alene den helgen. Man må jo kunne tenke at opplæring er nøkkelen slik at nyutdannede sykepleier som meg kan gjøre oppgaven på riktig måte. Sepsis er langt fra problemet da sepsis skal utvikles 3-5 dager uten AB kur. Hvordan får man sepsis når man får daglig AB kur? Jeg har vært der bare 1 dag på helg så man må skjønne at sepsis er ikke et tema her. Jeg var frustrert at skylden skal legge på meg slik at ledelse vil ikke ta noe ansvar selv på manglende oppfølging/opplæring mtp erfaringsnivå, organisering. Hvis man har brukt munnbind mens man blander ut AB kur blir det ikke nok beskyttelse på eksponering? I det første hborfor hjem. Sykp tok i mot en bruker som skal ha AB kur hjemmet uten å tenke hvis de kan overholde med dobbelkontroll og opplæring av h er sykepleier? Jo da. Jeg har plikt til å si at jeg ikke fått opplæring men hvordan skal jeg si der når jeg var fri den dagen bruker kom hjem og jeg jobber helg hvor jeg er den eneste sykepleier på vakt?
 23. Her må du gjerne renskrive. Jeg klarer ikke å følge din resonering slik det står nå, kun enkelte deler. Gjerne skriv på engelsk om det blir bedre for deg. Har du tidspress som gjør at du ikke får utført oppgavene dine skriver du avvik. Jeg etterskyller slangesettet da f.eks. ved blanding i en 100ml flaske gjenstår ca. 20ml i slangen (20% av dosen). Er du ikke kompetent til oppgaven så er det ditt ansvar å si fra i følge helsepersonelloven. Du sier noe om blanding av antibiotika etc. På sykehus gjøres dette i avtrekkskabinett, og pasienten og deg selv utsettes ikke for antibiotikasøl hvis dette gjøres riktig. Har du problem med lederen din tar du kontakt med tillitsvalgte, enten på arbeisdplass eller i kommunen. Hva jeg legger i å være ydmyk går ikke på å signere noe, men det at du her fremstår som at du forsøker å rettferdiggjøre dine handlinger, bortforklare og bagatellisere hvorfor prosedyrer ikke blir fulgt, og at du ikke følger helsepersonelloven. Ja, avvik skjer på grunn av sammensatte faktorer og systemsvikt, men du har også et ansvar i det hele. Misforstår jeg deg må du gjerne utdype/omformulere deg, som sagt er det vanskelig å tolke hva du skriver.
 24. Jeg jobber som anestesisykepleier og all kunnskap og ferdighet innen faget anses av fagfeltet som "ferskvare". Selv merker jeg at etter en sommerferie på 4 uker mister en mye av rutinene etc. Jobber du 10+ år i akuttmottak vil det være utfordrende å få jobb innen operasjonsavdeling, men muligens på oppvåkning eller intensiv. Når du har 10 års erfaring som anestesisykepleier anses en som erfaren er hva jeg er blitt fortalt. Utfordringen er at vi ikke har en spesialistgodkjenning eller noen slags offentlig sertifisering av ferdighetene. Det vil si at du har en grad som f.eks. videreutdanning i anestesi. Det er arbeidsplassen som vurdrer om du har den nødvendige kompetansen som trengs for å praktisere faget. Det finnes selvfølgelig unntak fra regelen, noen plasser er kanskje mer åpen for å slippe folk tilbake på operasjonsstua, men jeg opplever vel egentlig at en bør ta videreutdanninge nærmest på nytt da siden utviklingen innen helsevesenet er så utrolig rask, og at man mister så mye på kort tid innen anestesi. Lykke til!
 25. Mener du at mye bedre at bruker fikk ikke AB kur den dagen pga den som var der var ikke kompetent? Har jeg sagt til eg at den metoden som jeg brukte fortsatt finne på sykehus og særlig barneavdeling? Det var bare at hvis man skal veie hva blir konsekvensen om å ikke gi AB kur eller at man velger annen metode for å gi den hva man skal velge da? Jeg er kompetent å gi på den måten da er dette jeg var utlært fra før, trygg og har erfaring. Jeg som sagt har ikke tenkt på noe annen den dagen enn å gi AB pga tidspress både fra bruker og kollega. Hva E rmer viktig da å gi underdosering eller å gi på annen måte på riktig dosering.. Det var 15% avvik på nålfri system derfor codan har utviklet ny skyllesett av slangen. Hvis leder skal si til meg om sepsis/eksponering av AB kur, de må de bevise det slik at jeg kan akseptere at påstander er lovlig og rettslig. Mener du de som jobber på sykehus særlig på barneavdeling eksponerer de pasienter med å blande AB på den måten? Det var bare firkant leder som ikke jobbet i helgene som kan gi påstand om at dems sykepleier setter pas. Liv i fare... Man må ha konkret bevis på det...ikke bare kjeftinger uten å gi oss nok bemanning av sykepleier på helger. Det er ulovlig faktisk at man skal koble intravenøs behandling hjemmet uten dobbelkontroll, uten grundig opplæring av 2 sykepleier. Lederne snakker bare om forsvarlighet uten å se om vi har nok bemanning på en helg... De er flinke til å beskylda folk, innkalle på møter eller å true dem... Det er systemsvikt og sammensatte faktorer hvorfor et avvik skjer ikke pga selve kollega.
 26. Hei. Selve arbeidsplass ikke holdt på dobbelkontroll og selve prosedyre som ble laget er feil mtp en setning som står det lukket og åpne ventilen på sammen setning. Hvordan man kan tenke på begrensninger når bruker var 1 time og 15 mins forsinket men antibiotika... Jeg selvfølgelig har disinfisert den gummen av flasken av antibiotika da alt utstyr er på plass der. Jeg bare ser på felleskatalogen og epikrise til bruker da det stått der ceftriaxone blandes i 2 gm 100 cc nacl flaske/1 flaske. Det var ikke snakk om antibiotikaspredning da blir ikke noe søl av kur. Jeg var under tidspress da hadde jeg 1 bruker til som skal på do den dagen men etter jeg koblet ut infusjonen så jeg at det var fortsatt liggende i slangen av antibiotika da sa jeg at oh ja ikke alt ble infundert og dette hørte bruker så han begynte kanskje å tenke at det var meg som har gjort det. Men faktisk i alle sykepleiere som har koblet AB kur både i sykehus og hos oss ingen har merket eller lurte på om hvorfor det var fortsatt liggende AB kur i slangen av selve infusjonen. Hvordan man blir ydmyk når jeg må signere på noe klage som ikke var helt riktige mtp på solide bevis at det var faktisk satt pas. liv i fare?jeg selvfølgelig angret på noe men hva skal jeg gjøre? Ting har skjedd allerede og feilen lå ikke vare på meg. Vi har sykdom den dagen, jeg er tidspress et både fra en kollega og bruker,mangler opplæring. Jeg handlet på måten som jeg var trygg på og har erfaring. Faktisk den som nålfri system var underdosering ift en litteratur på relis. Selve tiltak var manglende og ikke fulgte helt hva felleskatalogen sier.
 27. Jeg jobbet et halvt år i akuttmottak som relativt nyudannet sykepleier. Når jeg var der pratet jeg med noen om videreutdanning. Da var det en anestesisykepleier som skulle bytte jobb, og en kollega sa at det var fordi man ikke kunne jobbe for lenge borte fra «anestesifeltet», da det ikke blir nok anestesioppgaver som fast ansatt i akuttmottaket. Jeg tolket det nesten som at man «mistet» tittelen etter en stund utenfor feltet.. Er det noen som kan bekrefte/avkrefte? Må man jobbe veldig tett innenfor feltet man er ansatt, eller er det mulig å jobbe 10+ år med disse utdanningene i akuttmottak, for deretter å komme tilbake til de «rette» plassene?
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy