Jump to content
Sykepleiediskusjon

Lønn

Sign in to follow this  

102 topics in this forum

 1. Lønn

  • 3 replies
  • 222 views
 2. Lønn - vikarbyrå

  • 1 reply
  • 3,356 views
 3. lønn 60% natt

  • 1 reply
  • 1,867 views
  • 4 replies
  • 5,346 views
  • 1 reply
  • 4,016 views
 4. Lønn Haukeland

  • 0 replies
  • 1,426 views
 5. Lønn i jobb ved siden av studier

  • 1 reply
  • 742 views
 6. Lønn i påsken

  • 0 replies
  • 983 views
  • 7 replies
  • 7,172 views
 7. Lønn nattarbeid

  • 0 replies
  • 1,780 views
  • 4 replies
  • 5,090 views
 8. Lønn og ansiennitet

  • 3 replies
  • 4,215 views
 9. lønn og tittel

  • 1 reply
  • 1,886 views
 10. Lønn på helligdager

  • 0 replies
  • 2,595 views
 11. Lønn som student

  • 31 replies
  • 27,730 views
 12. Lønn sykehjem og ufaglært

  • 1 reply
  • 2,418 views
  • 2 replies
  • 453 views
 13. Lønn tredelt turnus

  • 1 reply
  • 408 views
 14. Lønn ved bakvakt

  • 0 replies
  • 2,484 views
 15. Lønn ved siden av studier

  • 2 replies
  • 1,366 views
 16. Lønn??

  • 4 replies
  • 3,626 views
 17. Lønn??

  • 6 replies
  • 3,164 views
 18. Lønn/ansiennitet

  • 1 reply
  • 1,879 views
 19. Lønnsforhandlinger

  • 3 replies
  • 5,351 views
 20. Lønnsslipp

  • 0 replies
  • 2,332 views
Sign in to follow this  
×

Important Information

Privacy Policy