Jump to content
Sykepleiediskusjon

Cathrine

Root Admin
 • Content Count

  3,392
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Cathrine

 1. Man trenger ikke henvise til kilder når det er noe som er velkjent for helsepersonell og alle er enige om det. Å skrive anamnese og sjekke puls er noe man må forvente at er velkjent for sykepleiere. Er det noe som ikke er velkjent må det kildehenvises til eller hvis du skriver sitater. Er du i tvil er det bedre å henvise til kilder en gang for mye. Hva er det du ikke finner kilden til? Vet du hvor har du det fra?
 2. Cathrine

  PVK injeksjonsport

  Nonmaleficence veldig Interessant og lærerikt det du linket til på FHI sine sider.
 3. For oss er MR en dagligdags undersøkelse, men for pasienten kan det være en skrekkens opplevelse. Svært treffende og humoristisk beskrivelse av hvordan dette oppleves i denne podkasten. Her blir man også med inn i MR maskinen og får høre alle lydene. Du kan høre podkasten her: https://open.spotify.com/episode/4eWrzbYIsbC1Fe7BkO9LIC?fbclid=IwAR1uWsJuqWcBhufM0BynJgI5IKMxEvR4lYfQkFM0HjYW3xVDWwZJpUAFLSk spol frem til 44:22
 4. Jeg har ikke søkt, men vil bare gratulere deg Sikkert et veldig spennende studie!
 5. Cathrine

  PVK injeksjonsport

  Enig med deg, jeg oppfatter det også som en uren inngang og har sjeldent brukt den selv. Når jeg har lagt inn PVK har jeg alltid festet på en liten slange med 3veiskran, slik at man slipper å bruke injeksjonsporten, og lettere kan bytte infusjonssett. Merker jeg ikke svarte på spørsmålet ditt, men tror hensikten er at man skal bruke den med mindre man har noen andre innganger.
 6. Så flott at du har fått jobb som pleieassistent. Tror ikke du trenger å forberede deg på intervjuet. Trolig vil de kun spørre om hva slags jobberfaring du har , og litt om studiene og hva du har lært så langt. Så vil de vel fortelle deg hva de forventer av deg. Og snakke litt løst og fast om jobben. Det viktigste er at du er der selv under intervjuet. Masse lykke til
 7. Tror nok du er for kritisk til deg selv, det er nok ikke så uvanlig å være det da, man vil jo gjerne gjøre en god jobb. Men saken er at i en travel hverdag kan man ikke rekke alt og vi alle gjør små feil. Hvis man har hatt pårørende på sykehus merker man fort alt som ikke er perfekt. Da har man kun den ene å fokusere på og merker da alt som måtte glemmes eller små feil som gjøres Så vi klarer ikke være perfekte. det gjelder å senke skuldrene og vite at man gjør så godt man kan, og det er bra nok.
 8. Når jeg leser det som står her så vil jeg tro at det går bra: "Politiattest skal ikke fremlegges når man søker autorisasjon. Politiattestregelen kan derfor ikke brukes til å innsnevre autorisasjonsbestemmelsen. Det innebærer at helsepersonell med merknad på politiattesten kan gis/beholde autorisasjonen. Eventuelt tap av eller nektelse av autorisasjon krever en uegnethetsvurdering etter helsepersonelloven §§ 57 eller § 48 andre ledd bokstav d." https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/saerskilte-regler-i-tilknytning-til-autorisasjon-krav-om-politiattest-m.v#paragraf-20a-krav-om-politiattest
 9. Huff... dette hørtes ikke greit ut. Hva er årsaken til at dere må bruke både munnbind og visir?
 10. Ingen erfaring med dette, men du må vel jobbe helger og kvelder. Kanskje du kan få jobb på barsel, gyn eller fødeavdeling slik at det blir litt jordmor- relatert. Det beste hadde vel vært å få en jobb der du er i praksis.
 11. Mitt tips er å søke opp gamle bachelor oppgaver på nett, så ser du hvordan de er vinklet. Du kan ta utgangspunktet i en diagnose, men må være sykepleierettet det du skriver om. Sikker på at du kan finne en spennende problemstilling. Hva har du lyst til å skrive om , kanskje vi kan hjelpe deg litt med å få det sykepleierettet? Når jeg skrev valgte jeg Peplau sine sykepleieteorier, og begrunnet hvorfor jeg valgte nettopp henne.
 12. Jeg ville konferert med lege med en gang. Hvis det skjedde nylig, og man er redd for utviklingen av et epiduralt hematom eller akutt subduralt hematom vil det ikke være nok å observere hjemme. Da bør det tas CT raskt og innlegges til observasjon. Hvis dette skjedde for noen dager siden regner jeg med at du tenker på utviklingen av et kronisk subduralt hematom.Hvis det er tilfelle kan det ta mange dager før symptomene kommer, så uansett CT eller ikke ville jeg observert daglig med hensyn på utvikling av symptomer. Med tanke på at det er ikke alltid en CT fanger opp et subdurale hematom er det viktig å følge med på klinikken. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/fysikalsk-medisin/hjerneskader-og-hjerneslag/bildediagnostikk-ved-ervervet-hjerneskade
 13. Jeg har lært det samme som deg Florry, men har ingen begrunnelse på hvorfor.
 14. Hvem bør få koronavaksinen først. Eldre og syke, de som bor i områder med mye smitte, unge med risikofaktor for et alvorlig forløp, alle unge og sette de eldre i karantene for å beskytte dem i påvente av vaksine, eller helsepersonell.
 15. Ingen erfraing med helsehus, men er spent på om du søkte og fikk jobben.
 16. Hvis du skal gi 1 ml trekker du opp til du ser 1ml i sprøyten. Det er da med i beregningen at det blir igjen rester i sprøytehalsen. Bruker man kanyle når man trekker opp er det vanlig å bruke en egen opptrekkskanyle, som kastes. Hvis det er en plastampulle trenger man ikke bruke kanyle når man trekker opp.
 17. NHI har en oppsummeringsartikkel om hva vi vet om sars-cov-2 per i dag. En grei oversikt for de som ønsker å være oppdatert. https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sars-cov-2-hva-vet-vi-om-smitten-per-oktober-2020/?hp=true
 18. Vet ikke, men poenggrensen varierer fra år til år og de forskjellige studiestedene. Tror ikke B er et minstekrav, men man må minst ett års relevant praksis som sykepleier. Søkte litt på nett og så at iPorsgrunn var poenggrensen ved forrige opptak 59,89 du ser på denne siden hvordan de beregner poengene https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-helsesoster-helsesykepleier/ Oslo MET var poenggrensen 6, 59 ved forrige opptak. Når det gjelder masterstudiet må man ha minst C i snitt for å kunne søke.
 19. Kun menn på denne vakten https://sykepleien.no/2020/09/herrenes-aften-pa-medisinsk-avdeling?cid=sm4190094573&fbclid=IwAR1G1IFdIiC1PButxEI8qp9a_P5B26e6nYqZhRJtwQ5754QQGa8kfdEXpjE
 20. Noen covid 19 pasienter får akutt kvelning, det kan oppstå veldig plutselig, derfor viktig at de observeres hyppig. De pasientene som ikke skal får ventilasjonstøtte må få en tilfredstillende lindrende behandling. På grunn av sterkt symptomtrykk og rask utvikling vil ikke alltid gjeldende retningslinjer for dyspne ved livets slutt ha god nok effekt. Palliativt team i helse vest har kommet med anbefalinger til lindring av Covid 19 pasienter i denne fasen. "Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst. Ved subkutan administrering er startdose 10 mg morfin og 5 mg midazolam. Deretter vurderes intravenøs tilgang og overgang til intravenøst regime. For begge administrasjonsformer justeres dosen med bestemte tidsintervaller i henhold til anbefalingene (6). Det tilrådes lav terskel for kontakt med lokal palliativ ekspertise for å planlegge det videre forløp. I mangel av evidens for en ny klinisk tilstand har vi valgt å enes om beste praksis ut fra de rapporter som foreligger. Det terminale forløpet er mangeartet, men karakteristisk er faren for rask innsykning (10–20 minutter), også der tilstanden har lavt symptomtrykk. Døden kan inntreffe i umiddelbar forlengelse av dette eller etterfølges av terminalfase på timer til få dager, der nye hurtige innsykninger kan forekomme (M. Nystad, S. Steine, personlig meddelelse). Det er avgjørende at det kontinuerlig samles erfaringer som raskt leder til justering av anbefalingene. Da vil helsevesenet kunne tilby en tilpasset behandling, slik at pasienten ikke skal måtte ende livet med en opplevelse av å bli kvalt." I denne lenken ser dere anbefalingen: https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Lindring av truende kvelning i terminal fase ved COVID19 infeksjon.pdf ://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/lindring-av-truende-kvelning-hos-doende-pasienter-med-covid-19?fbclid=IwAR26OQVu5mZjhFcNHQyrY7u7jWCYeRgubTbF6mPIzxWqpro24A6wmbe-rc8
 21. Jobber ikke på sykehus, men ser de snakker om mulig luftsmitte. Kanskje derfor du ser at det benyttes P3 masker. Bruker dere fortsatt dråpesmitteregime?
 22. Søkte på google og fant denne angående nikotin og spinal hodepine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340541 Men her var ikke den antatte årsaken den karkontraherende effekten. .
 23. Takk for utfyllende svar Pally Skulle tro at nikotin også vil hjelpe hvis det virker vasokontraherende på cerebrale kar.
 24. Vi er opplært til å hoste og nyse i armkroken for å forhindre smittespredning av forkjølelse og influensavirus. Nå oppfordres vi til å ikke hoste i armkroken, dette med tanke på det nye coronaviruset som nå kan forventes å bli en pandemi. Årsaken er at coronavirus generelt overlever over en uke utenfor kroppen.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy