Jump to content
Sykepleiediskusjon

Cathrine

Root Admin
 • Content Count

  3,370
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Cathrine


 1. Noen covid 19 pasienter får akutt kvelning, det kan oppstå veldig plutselig, derfor viktig at de observeres hyppig. De pasientene som ikke skal får ventilasjonstøtte må få en tilfredstillende lindrende behandling. På grunn av sterkt symptomtrykk og rask utvikling vil ikke alltid gjeldende retningslinjer for dyspne ved livets slutt ha god nok effekt. 

  Palliativt team i helse vest har kommet med anbefalinger til lindring av Covid 19 pasienter i denne fasen. 

  "Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst. Ved subkutan administrering er startdose 10 mg morfin og 5 mg midazolam. Deretter vurderes intravenøs tilgang og overgang til intravenøst regime. For begge administrasjonsformer justeres dosen med bestemte tidsintervaller i henhold til anbefalingene (6). Det tilrådes lav terskel for kontakt med lokal palliativ ekspertise for å planlegge det videre forløp.

  I mangel av evidens for en ny klinisk tilstand har vi valgt å enes om beste praksis ut fra de rapporter som foreligger. Det terminale forløpet er mangeartet, men karakteristisk er faren for rask innsykning (10–20 minutter), også der tilstanden har lavt symptomtrykk. Døden kan inntreffe i umiddelbar forlengelse av dette eller etterfølges av terminalfase på timer til få dager, der nye hurtige innsykninger kan forekomme (M. Nystad, S. Steine, personlig meddelelse). Det er avgjørende at det kontinuerlig samles erfaringer som raskt leder til justering av anbefalingene. Da vil helsevesenet kunne tilby en tilpasset behandling, slik at pasienten ikke skal måtte ende livet med en opplevelse av å bli kvalt."

  I denne lenken ser dere anbefalingen:
  https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Lindring av truende kvelning i terminal fase ved COVID19 infeksjon.pdf

   

  ://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/lindring-av-truende-kvelning-hos-doende-pasienter-med-covid-19?fbclid=IwAR26OQVu5mZjhFcNHQyrY7u7jWCYeRgubTbF6mPIzxWqpro24A6wmbe-rc8


 2. Søkte på google og fant denne angående nikotin og spinal hodepine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340541

  Men her var ikke den antatte årsaken den karkontraherende effekten. 

  Quote

  Most notably, smokers had a considerably reduced rate of PDPH in comparison with non-smokers.  This information could be a useful addition to the clinical assessment of relative risk for PDPH.  Further research into the mechanisms by which tobacco smoking may inhibit PDPH, such as nicotine stimulation of dopamine neurotransmission or alterations in coagulation, appears warranted

  .

   

   


 3. On 2/6/2020 at 12:08 AM, Pally said:

  Det er klart det er lett å finne ut at det lindrer og forkorter hodepinen, men jeg tror Cathrine lurte på hvorfor det lindrer og forkorter hodepinen. Jeg måtte søke litt, men tror jeg har fasiten: Spinal hodepine forårsakes av lekkasje av spinalvæske som gir redusert trykk i cerebrospinalvæsken, som igjen fører til hodepine. Grunnen til at koffein virker mot spinal hodepine er at koffein virker kontraherende på cerebrale kar, og den antatte mekanismen er at det økte cerebrale artierietrykket forårsaket av koffein resulterer i økt vaskulært trykk i hjernen og dermed mindre hodepine. Oppsummert forskning viser også at koffein har signifikant effekt som behandling av spinal hodepine.  Hos oss er i hvert fall alltid koffein førstevalget ved spinal hodepine. Jeg ble også nysgjerrig på om nikotin kan ha samme virkning? Det har i hvert fall en vasokontraherende effekt på perifere kar. 

  Kortversjonen: Spinal hodepine er forårsaket av redusert cerebralt trykk som følge av lekkasje av spinalvæske. Koffein virker kontraherende på cerebrale kar, hvilket øker trykket og dermed reduserer hodepine. 

  Takk for utfyllende svar Pally :) Skulle tro at nikotin også vil hjelpe  hvis det virker vasokontraherende på cerebrale kar.


 4. Vi er opplært til å hoste og nyse i armkroken for å forhindre smittespredning av forkjølelse og influensavirus. Nå oppfordres vi til å ikke hoste i armkroken, dette med tanke på det nye coronaviruset som nå kan forventes å bli en pandemi. Årsaken er at coronavirus generelt overlever over en uke utenfor kroppen.

  Quote

   

  Bruk engangspapir

  Godt smittevern er avhengig av riktige tiltak. Det er lettere å stoppe en epidemi i starten enn senere. 

  Ved å hoste i armkroken overføres mikrober og snørr fra luftveier til klær. Derfra kan smitten spres i mange døgn. Helsepersonell med bruk av armkroken til lommetørkle, kan bli smittespredere for utsatte pasienter.

  Bruk derfor engangspapir ved hoste/nysing. Kast det i avfallet og vask hendene med såpe og vann! 

  Dette anbefales også av internasjonale helsemyndigheter.

  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pL5xW1/ikke-host-eller-nys-i-armkroken-bjoerg-marit-andersen

   

   


 5.  

  https://www.tv2.no/nyheter/11105240/Ved Volda sykehus har de begynt å gi C-vitamin og kortison ved septsik sjokk, etter denne protokollen https://www.evms.edu/uploads/magazine/9-4/downloads/Dosing_strategy.pdf
  Resulatet er at de fleste overlever. Uten denne coktailen dør 40 prosent av de som har septisk sjokk. Mange er kritisk til denne behandlingen da den ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert. Det pågår nå rundt 20 studier i verden  for å se på  effekten av denne behandlingen 

  Hva tenker dere om å ta i bruk C- vitamin ved septisk sjokk slik de har gjort ved Volda sykehus?

   

   


 6. Jobber ikke på sykehjem, men gjør meg noen tanker om det du skriver.

  Må de dusje? Kan man ikke klare seg meg hel kroppsvask ved behov? Uansett ville jeg tatt opp dette med faste dusjdager hvis det fører til at enkelte pasienter da utsettes for tvang. Det høres ut som at systemet bestemmer hva pasienten trenger, ikke hva pasienten faktisk trenger.


 7. Jeg var ute av jobb i 2 år. Hadde permisjon, slik at jeg gikk tilbake til min gamle jobb. Det gikk helt greit.

  Jeg ville i din situasjon søkt jobb et sted du har endel erfaring fra. Lettere da å få jobb på grunn av tidligere erfaring. Tror også du vil føle det mindre stressende å jobbe et sted fast enn tilkallingsvikar.  Men får du ikke jobb, hadde jeg absolutt startet som tilkallingsvikar. Da vil det mye lettere å få fats jobb etterpå. Jeg ville da valgt et sted du kunne tenke deg å jobbe fast, enten det er sykehus eller sykehjem. 


 8. Har aldri jobbet på sykehjem eller i hjemmesykepleien, men tenker ved kjent angina og hvis symptomene ikke er annerledes eller verre enn de pleier å være, ville jeg gitt nitroglycerin. Hvis den ikke hadde effekt etter 5 minutter ville jeg ringt 113. Men hadde jeg følt meg usikker hadde jeg ringt og konferert med legevakten.

  Tenker denne veilederen for pasienter med kjent angina kan være et kjekt utgangspunkt i vurderingen om når man bør ta kontakt med legevakt eller ringt 113: 

  Kontakt helsepersonell dersom du opplever at smertene/ubehaget er forskjellig, eller kanskje sterkere, enn hva du er vant med. F.eks.

  • Hvis mindre anstrengelser skal til for å utløse anfall
  • Hvis anfallet kommer under hvile
  • Hvis hvile ikke hjelper
  • Hvis nitroglycerin ikke hjelper
  •  

  https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-nar-soke-hjelp/


 9. 2 hours ago, Jostein said:

  Ja, konklusjonen i dette skrivet forklarer jo hvorfor man peker på lokale rettningslinjer. Blir spennende å se om dette er noe man kan påvirke at blir omtalt i preparatomtalen i felleskatalogen. Jeg følger det opp via sykehusapoteket. Poster en eventuell tilbakemelding her.

  Supert at du vil poste tilbakemeldingen her :)

   


 10.  

  On 9/25/2019 at 6:04 PM, Jostein said:

  Bare for å oppklare: ampuller trekkes opp i sin helhet og oppbevares ikke for sekundære opptrekk. Så langt bør det være bred enighet :) !

  Jeg synes det er interessant at det er så vidt forskjellig oppfattning av hva som er riktig oppbevaring av opptrekte legemiddler. I både Telemark og Vestviken, er alminnelig praksis som jeg kjenner det, at morf, oxy og haldol (og sikkert flere) kan trekkes opp, og oppbevares mørkt i sprøyte inntill ett døgn. (Dog forkastes de fleste før, pga usikkerhet om opprinelse eller tidspunkt pga dårlig håndskrift på merkelappen. INGEN forkastes på struktuert basis, for eksempel ved oppfylling av legemiddelbakker.) Jeg har heldigvis heller ikke opplevd at legemiddler ligger på nattbordet til pasienter, men det er vell ett fenomen som opptrer på avdelinger med mindre mobile pasienter enn hva jeg er vant til.

  Slik som jeg tolker punkt 6.6 her https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf så er produsentens anbefalling at fortynnet innhold brukes umiddelbart, men ufortynnet blir opp til lokale krav -dvs sykehusets eller foretakets krav. 

  Da blir det enda en gang litt interessant at det er så mange meninger om hva som er korrekt. Jeg er ny i gamet, og kanskje litt over gjennomsnittet nysgjerrig, men nettopp slike motsettninger synes jeg er interessant å følge opp, både fordi det har med pasientsikkerhet å gjøre (at legemiddelet brukes korrekt) og at man ikke sløser. 

  Til syvende og sist er det vell evidensbasert praksis som bør være gjeldende, med mindre lokale krav er strengere. Det denne tråden kan tyde på, er at lokale krav kan være mildere enn produsentens, og da er vi jo på ville veier - i hvertfall på min nåværende arb plass og steder jeg har vært i praksis.

  Beklager litt rotete innlegg - det blir sikkert fler :)

   

  Søkte litt rundt og fant ut at det er lite studier på oppbevaring av legemidler i ikke originalemballasje. For å være på den sikre siden bør man ikke oppbevare legemidler i sprøyte, både med tanke på kjemiske og mikrobiologiske forhold. 

  Står endel om det her: https://www.farmatid.no/artikler/oppbevaring-av-legemidler-sproyte-viktige-faktorer-ved-vurdering

   


 11. 19 minutes ago, Jostein said:

  Tar du der utgangspunkt i veilederens anmerkning om ampuller og umiddelbar bruk? I så fall, gjør du samme regel gjeldende for fx oksykodon eller morfin? Det er jo også gjerne fra ampuller, hvor praksis ofte er oppbevaring inntill 24 timer når innholdet er trukket opp i sprøyte med eller uten fortynning (NaCl)? 

  Ja jeg tenker på alle ampuller. Rester bør vel kastes og ikke oppbevares i sprøyte, i hvert fall ikke over tid. 

  Quote

   

  Plastampuller:

  Til engangsbruk. Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

  https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf

   

  Legemidler generelt som er sterile bør også oppbevares kjølig etter anbrudd. Altså ingen gode forhold på et nattbord slik man ofte ser. Men hvis jeg har gitt morfin iv og titrerer dosen har jeg det liggende klar i en sprøyte en times tid.


 12. Jeg ville endret problemstilligen litt.

  Tror jeg ville  fjernet tid, og heller tatt det med som et moment i oppgaven under drøftingen.

  Litt usikker på hva du mener med trygghet. Mener du  at sykepleieren føler seg trygg i samhandlingen med pasienten og på den måten utstråler trygghet i rollen?

  Kanskje like greit å droppe trygghet også i problemstillingen?

   


 13. Jeg tenker at når en slik liten koagel løsner kan det gi smerter fordi man må ofte presse litt hardt for å få den til å løsne. Da det kan kjennes ubehagelig når væske settes fort inn i åren. Jeg liker heller ikke å skylle en slik liten propp inn i sirkulasjonen, men vet at det gjøres mye. Har også sett på PVKer jeg har seponert at det enkelte ganger henger en blodkoagel i og utenfor kateteret.

  Jeg ville satt en tilbakeslagsventil og vurdert å sette heparinlås. Hadde diskutert med legen om det var forsvarlig i tillegg til Fragminen  hun allerede får.

  Nå ser jeg at den har ligget i 3 døgn så jeg ville nok først seponert PVKen og lagt inn en ny og se om problemet forsvant. For hvis MariusM sin teori stemmer, at den ligger inn mot åreveggen vil vel trolig problemet være løst med en ny PVK.

   


 14.  

  Jeg har ingen kjennskap til dette medikamentet, men søkte opp i felleskatalogen og fant det jeg har sitert under her (du sikkert har lest fra før)

  Ut fra det som står i felleskatalogteksten og hva som er vanlig lengde på i.m. kanyler (40mm) ville jeg valgt 38mm på tynne pasienter. 

  Jeg har jo ikke kjennskap til medikamentet så jeg vet jeg ikke hva som skjer hvis det settes s.c. Det kan være at virkningen kommer for sent og upresist (ser det er nøye observasjon av pasienten i 3 timer etter injeksjon, da er det jo viktig å vite at det er satt I.M. og ikke S.C) det kan også være at den ikke virker godt nok. Ut fra felleskatalogen ser det ut som den kan være vevsirriterende og kanskje derfor ikke må settes s.c. eller kanskje andre årsaker jeg ikke har tenkt på (har alltid irritert meg at det ikke står i felleskatalogen hva som skjer hvis man utilsiktet setter medikamenter feil, men det er en annen diskusjon :)).

  Jeg har selv satt i.m. injeksjoner på tynne pasienter hvor jeg har truffet beinet. Tror ikke det har noen praktisk betydning. Litt usikker når det gjelder akkurat dette medikamentet, ville aspirert trukket  nålen litt tilbake og aspirert igjen før jeg hadde satt injeksjonen. 

  1.  

   Quote

    

   1. Avgjør hvilken kanyle som skal benyttes til administrering. For overvektige pasienter anbefales å brukes 50 mm:

    

   •  

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy