Jump to content
Sykepleiediskusjon

Cathrine

Root Admin
 • Content Count

  3,392
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Cathrine


 1. Man trenger ikke henvise til kilder når det er noe som er velkjent for helsepersonell og alle er enige om det. Å skrive anamnese og sjekke puls er noe man må forvente at er velkjent for sykepleiere. Er det noe som ikke er velkjent må det kildehenvises til eller hvis du skriver sitater. Er du i tvil er det bedre å henvise til kilder en gang for mye. 

  Hva er det du ikke finner kilden til? Vet du hvor har du det fra?


 2. For oss er MR en dagligdags undersøkelse, men for pasienten kan det være en skrekkens opplevelse.
  Svært treffende og humoristisk beskrivelse av hvordan dette oppleves i denne podkasten. Her blir man også med inn i MR maskinen og får høre alle lydene. 
  Du kan høre podkasten her:
   
  spol frem til 44:22

 3. Enig med deg, jeg oppfatter det også som en uren inngang og har sjeldent brukt den selv. Når jeg har lagt inn PVK har jeg alltid festet på en liten slange med 3veiskran, slik at man slipper å bruke injeksjonsporten, og lettere kan bytte infusjonssett. Merker jeg ikke svarte på spørsmålet ditt, men tror hensikten er at man skal bruke den med mindre man har noen andre innganger.


 4. Så flott at du har fått jobb som pleieassistent. Tror ikke du trenger å forberede deg på intervjuet. Trolig vil de kun spørre om hva slags jobberfaring du har , og litt om studiene og hva du har lært så langt. Så vil de vel fortelle deg hva de forventer av deg. Og snakke litt løst og fast om jobben. Det viktigste er at du er der selv under intervjuet. 

  Masse lykke til :)


 5. Tror nok du er for kritisk til deg selv, det er nok ikke så uvanlig å være det da, man vil jo gjerne gjøre en god jobb. Men saken er at i en travel hverdag kan man ikke rekke alt og vi alle gjør små feil.

  Hvis man har hatt pårørende på sykehus merker man fort alt som ikke er perfekt. Da har man kun den ene å fokusere på og merker da alt som måtte glemmes eller små feil som gjøres Så vi klarer ikke være perfekte. det gjelder å senke skuldrene og vite at man gjør så godt man kan, og det er bra nok.


 6. Når jeg leser det som står her så vil jeg tro at det går bra:

  "Politiattest skal ikke fremlegges når man søker autorisasjon. Politiattestregelen kan derfor ikke brukes til å innsnevre autorisasjonsbestemmelsen. Det innebærer at helsepersonell med merknad på politiattesten kan gis/beholde autorisasjonen. Eventuelt tap av eller nektelse av autorisasjon krever en uegnethetsvurdering etter helsepersonelloven §§ 57 eller § 48 andre ledd bokstav d."

  https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/saerskilte-regler-i-tilknytning-til-autorisasjon-krav-om-politiattest-m.v#paragraf-20a-krav-om-politiattest


 7. Mitt tips er å søke opp gamle bachelor oppgaver på nett, så ser du hvordan de er vinklet.

  Du kan ta utgangspunktet i en diagnose, men må være sykepleierettet det du skriver om. Sikker på at du kan finne en spennende problemstilling. Hva har du lyst til å skrive om , kanskje vi kan hjelpe deg litt med å få det sykepleierettet?

  Når jeg skrev valgte jeg Peplau sine sykepleieteorier, og begrunnet hvorfor jeg valgte nettopp henne.

   


 8. Jeg ville konferert med lege med en gang. Hvis det skjedde nylig, og man er redd for utviklingen av et epiduralt hematom eller akutt subduralt hematom vil det ikke være nok å observere hjemme. Da bør det tas CT raskt og innlegges til observasjon. 

  Hvis dette skjedde for noen dager siden regner jeg med at du tenker på utviklingen av et kronisk subduralt hematom.Hvis det er tilfelle kan det ta mange dager før symptomene kommer, så uansett CT eller ikke ville jeg observert daglig med hensyn på utvikling av symptomer.

   

  Quote

   

  Symptomene tiltar over flere uker. De fleste med denne tilstanden klager over hodepine. I tillegg vil mange oppleve konsentrasjonsvansker, tretthet, økt søvnbehov, forvirring og ustøhet. Enkelte blir i økende grad desorientert og virker "fjerne". Typisk for symptomene er at de svinger og at man opplever gode og dårlig dager.

  Mindre vanlige symptomer kan være lammelser, gangvansker og problemer med å snakke.https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/subduralt-hematom-kronisk/?hp=true

   

   

  Med tanke på at det er ikke alltid en CT fanger opp et subdurale hematom er det viktig å følge med på klinikken. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/fysikalsk-medisin/hjerneskader-og-hjerneslag/bildediagnostikk-ved-ervervet-hjerneskade


 9. Søkte opp og fant dette:

  Quote

   

  Spørsmål og svar

  Fagforbundet mottar som nevnt en del spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer som er usikre på hvilke regler som gjelder, og hvordan forskriften skal tolkes. Nedenfor vises det til noen slike spørsmål og helsedirektoratets svar til disse:

  Er det grenser for hva en helsefagarbeider kan få opplæring med mål om å utføre i forhold til håndtering av medikamenter (injeksjoner; subcutant, intramuskulært, intravenøst)?

   Helsedirektoratets kommentar: Virksomhetsleder har ansvaret for at legemiddelhåndteringen er forsvarlig. Det er ingen absolutte bestemte grenser for hvilke kategorier av personell som kan sette en injeksjon. Her må virksomhetsleder vurdere totalbildet, både med hensyn på personalet og hvor kompleks legemiddelbehandling som skjer i institusjonen.

  https://www.fagforbundet.no/nyheter/a/5828/legemiddelhandtering-forstaelse-av-forskriften/

   

   

   


 10. Vet ikke, men poenggrensen varierer fra år til år og de forskjellige studiestedene. Tror ikke B er et minstekrav, men man må minst  ett års relevant praksis som sykepleier.  Søkte litt på nett og så at iPorsgrunn var poenggrensen ved forrige opptak 59,89 du ser på denne siden hvordan de beregner poengene https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-helsesoster-helsesykepleier/

  Oslo MET var poenggrensen 6, 59 ved forrige opptak.

  Når det gjelder masterstudiet må man ha minst C i snitt for å kunne søke. 


 11. Noen covid 19 pasienter får akutt kvelning, det kan oppstå veldig plutselig, derfor viktig at de observeres hyppig. De pasientene som ikke skal får ventilasjonstøtte må få en tilfredstillende lindrende behandling. På grunn av sterkt symptomtrykk og rask utvikling vil ikke alltid gjeldende retningslinjer for dyspne ved livets slutt ha god nok effekt. 

  Palliativt team i helse vest har kommet med anbefalinger til lindring av Covid 19 pasienter i denne fasen. 

  "Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst. Ved subkutan administrering er startdose 10 mg morfin og 5 mg midazolam. Deretter vurderes intravenøs tilgang og overgang til intravenøst regime. For begge administrasjonsformer justeres dosen med bestemte tidsintervaller i henhold til anbefalingene (6). Det tilrådes lav terskel for kontakt med lokal palliativ ekspertise for å planlegge det videre forløp.

  I mangel av evidens for en ny klinisk tilstand har vi valgt å enes om beste praksis ut fra de rapporter som foreligger. Det terminale forløpet er mangeartet, men karakteristisk er faren for rask innsykning (10–20 minutter), også der tilstanden har lavt symptomtrykk. Døden kan inntreffe i umiddelbar forlengelse av dette eller etterfølges av terminalfase på timer til få dager, der nye hurtige innsykninger kan forekomme (M. Nystad, S. Steine, personlig meddelelse). Det er avgjørende at det kontinuerlig samles erfaringer som raskt leder til justering av anbefalingene. Da vil helsevesenet kunne tilby en tilpasset behandling, slik at pasienten ikke skal måtte ende livet med en opplevelse av å bli kvalt."

  I denne lenken ser dere anbefalingen:
  https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Lindring av truende kvelning i terminal fase ved COVID19 infeksjon.pdf

   

  ://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/lindring-av-truende-kvelning-hos-doende-pasienter-med-covid-19?fbclid=IwAR26OQVu5mZjhFcNHQyrY7u7jWCYeRgubTbF6mPIzxWqpro24A6wmbe-rc8


 12. Søkte på google og fant denne angående nikotin og spinal hodepine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340541

  Men her var ikke den antatte årsaken den karkontraherende effekten. 

  Quote

  Most notably, smokers had a considerably reduced rate of PDPH in comparison with non-smokers.  This information could be a useful addition to the clinical assessment of relative risk for PDPH.  Further research into the mechanisms by which tobacco smoking may inhibit PDPH, such as nicotine stimulation of dopamine neurotransmission or alterations in coagulation, appears warranted

  .

   

   


 13. On 2/6/2020 at 12:08 AM, Pally said:

  Det er klart det er lett å finne ut at det lindrer og forkorter hodepinen, men jeg tror Cathrine lurte på hvorfor det lindrer og forkorter hodepinen. Jeg måtte søke litt, men tror jeg har fasiten: Spinal hodepine forårsakes av lekkasje av spinalvæske som gir redusert trykk i cerebrospinalvæsken, som igjen fører til hodepine. Grunnen til at koffein virker mot spinal hodepine er at koffein virker kontraherende på cerebrale kar, og den antatte mekanismen er at det økte cerebrale artierietrykket forårsaket av koffein resulterer i økt vaskulært trykk i hjernen og dermed mindre hodepine. Oppsummert forskning viser også at koffein har signifikant effekt som behandling av spinal hodepine.  Hos oss er i hvert fall alltid koffein førstevalget ved spinal hodepine. Jeg ble også nysgjerrig på om nikotin kan ha samme virkning? Det har i hvert fall en vasokontraherende effekt på perifere kar. 

  Kortversjonen: Spinal hodepine er forårsaket av redusert cerebralt trykk som følge av lekkasje av spinalvæske. Koffein virker kontraherende på cerebrale kar, hvilket øker trykket og dermed reduserer hodepine. 

  Takk for utfyllende svar Pally :) Skulle tro at nikotin også vil hjelpe  hvis det virker vasokontraherende på cerebrale kar.


 14. Vi er opplært til å hoste og nyse i armkroken for å forhindre smittespredning av forkjølelse og influensavirus. Nå oppfordres vi til å ikke hoste i armkroken, dette med tanke på det nye coronaviruset som nå kan forventes å bli en pandemi. Årsaken er at coronavirus generelt overlever over en uke utenfor kroppen.

  Quote

   

  Bruk engangspapir

  Godt smittevern er avhengig av riktige tiltak. Det er lettere å stoppe en epidemi i starten enn senere. 

  Ved å hoste i armkroken overføres mikrober og snørr fra luftveier til klær. Derfra kan smitten spres i mange døgn. Helsepersonell med bruk av armkroken til lommetørkle, kan bli smittespredere for utsatte pasienter.

  Bruk derfor engangspapir ved hoste/nysing. Kast det i avfallet og vask hendene med såpe og vann! 

  Dette anbefales også av internasjonale helsemyndigheter.

  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pL5xW1/ikke-host-eller-nys-i-armkroken-bjoerg-marit-andersen

   

   

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy