Jump to content
Sykepleiediskusjon

Cathrine

Root Admin
 • Content Count

  3,392
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Cathrine

 1. Ja smart å sjekke avdelingens prosedyresamling slik det anbefales over er. Kan legge til at hvis du ringer og spør om dette før du begynner, så gir det også et veldig godt førstegangsinntrykk.
 2. Dette blir sikkert lærerikt og spennende. Har sykehuset du skal jobbe på en hjemmeside der det står hva slags inngrep de utfører? Jeg har ingen kjennskap til generell kirurgi, men vil tror det er mye akutt, stanse blødninger og stabilisere pasienten før de eventuelt videre sendes til spesialavdeling. En generell kirurgisk avdeling skal vel også håndtere en del akutte og enklere inngrep selv, som appendicitt og andre akutte mage-tarm operasjoner, noe ortopedi slikt som brudd. trolig også noe brokk og variceoperasjoner, abscesser for å nevne noe. Egentlig ikke et godt svar, da jeg ikke har noen erfaring fra en slik avdeling. Kun nevrokirurgisk. Men det du kan lese på er pre og postoperativ sykepleie, anestesi, smertebehandling, blodtransfusjoner. Vurdering om pasienten er stabil, ta en titt på NEWS, vi har skrevet om det her http://sykepleiediskusjon.net/topic/26508-news/ Vurdering av operasjonssår, hematom, infeksjonstegn. Sepsis er også viktig å kunne uansett hvor man jobber,så lær deg qSOFA kriteriene http://sykepleiediskusjon.net/topic/26346-anbefaler-alle-å-se-disse-videoene-om-sepsis-svært-lærerike/ Mye av dette kan du sikkert, men nevner ting det kan være gunstig å ha lest seg litt opp på før man begynner. Lykke til, og bare spør om det er noe du lurer på!
 3. Polyfarmasi er ikke helt ukjent blant eldre pasienter. Vet det har vært endel oppmerksomhet rundt dette. Likevel greit å vite at det er kommet et kapittel i Norsk Legemiddelhåndbok som heter avmedisinering. Mye nyttig informasjon der: http://legemiddelhandboka.no/Generelle/613641?expand=1
 4. Bioingeniøren fortsetter debatten om tupfere: https://www.bioingenioren.no/meninger/debatt/positivt-med-debatt-om-tupfere/
 5. Sant det. Antall konsultasjoner sier ingenting om kvaliteten. Det kan også være et resultat av dårlig behandling, at man derfor må tilbake flere ganger, eller reinnlegges. Vet ikke, men kan være at legen ubevisst favoriserer. Han opplever kanskje pasienten mer likeverdig, kunne ha vært en venn. Strekker seg kanskje litt lenger enn han ville gjort overfor en annen pasient? Det samme gjelder kanskje sykepleiere. Behandler vi alle likt, eller er det noen pasienter vi forstår bedre på grunn av felles ståsted? I hvert fall viktig å tenke på dette. Men helt enig med deg i at mye av dette handler nok om at ressurssterke pasienter stiller spørsmål ved behandlingen og går inn i en diskusjon med legen, og da er det ikke snakk om favorisering.
 6. Barn på sykehus må ofte igjennom mange smertefulle og skremmende prosedyrer. Bare det å ta en blodprøve er skremmende for et lite barn. Vi må ta dem på alvor og la dem si stopp når de ikke orker mer. Lytter man til barnet og ikke presser kommer man mye lenger og barnet slipper å bli traumatisert. Det tar kanskje litt lenger tid der og da, men vil nok gi mindre problemer senere. I artikkelen jeg linker til under her skriver de også om at barn ikke bør holdes fast av foreldrene. Den oppgaven bør overlates til helsepersonell. Foreldrene kan heller trøste og oppmuntre. Viktig vi tenker på dette, mange barn som har vært langvarig syke sliter med posttraumatisk stress syndrom senere i livet. Som hundeeier har jeg erfart at veterinærer har sett dette for lenge siden. De anbefaler at hundeeier ikke skal holde hunden ved smertefulle prosedyrer. Henger vi etter? https://www.dagbladet.no/kultur/barn-pa-sykehus-vil-ikke-at-mammas-jobb-skal-vaere-a-holde-meg-fast/69920261#_ga=2.233658334.1150601544.1529747737-1503010465.1421163932
 7. https://forskning.no/hoyt-utdannede-pasienter-far-mer-hjelp-enn-de-med-lavere-utdanning/1132828 Det er også min erfaring. Det er en diskriminering i helsevesenet. Hvorfor er det slik?
 8. Helt klart at effektivisering også påvirker sykefraværet. Synes mye av det du beskriver i innspillet ditt i Sykepleien forklarer hvorfor endel blir utbrente og syke. Veldig bra innlegg du skrev! Takk for link. Men når sykepleiere, pleiemedarbeidere, barnehage og skoleassistenter topper statistikken i årets første kvartal, så tenker jeg også på infeksjonssykdommer. Trolig topper disse yrkesgruppene statistikken hele året, blant annet pga effektivisering, men jeg synes det også er viktig å tenke på at infeksjoner kan spille en rolle her. Særlig i vinterhalvåret. Og da er det bra at de holder seg hjemme fra jobb. Det er også et problem, syke ansatte som går på jobb og smitter andre. Lurer på hvor mye aksept det er for at man er hjemme når man har smittsomme sykdommer. Det å bli presset på jobb når man er syk er heller ikke heldig for den enkelte arbeidstaker. Det kan forlenge hele sykedomsforløpet.
 9. Ja jordmor er veldig kjønnsspesifikt. Man tror jo også med en mer kjønnsnøytral tittel vil flere menn velge å bli jordmødre. Det er jo ikke så mange menn som er jordmødre i dag akkurat. Hva tenker du som mann om det?
 10. Smart å sende mail til skolen. Flott om du holder oss oppdatert om hva de svarer. Sikkert andre som lurer på det samme.
 11. Jeg var en av dem som trodde jordmor kom fra at hun var en som løftet opp barnet fra jordgulvet til mor. Her forkastes den teorien, interessant:
 12. Tror ikke jeg kommer til å søke dessverre, men merker jeg fikk litt lyst igjen etter at jeg tittet på dette i går. Har hørt mange pasienter snakke mye positivt om kreftsykepleiere det er jo hyggelig. Sikkert en lærerik utdanning. Vi får håpe du får permisjon hvis du kommer inn. Det vil jo være gunstig for arbeidsgiver at du lærer mer om pasientgruppen. Har du sett på pensumlisten, kanskje du finner noen bøker der som du kan ha glede av nå i forhold til jobben din?
 13. Cathrine

  NEWS

  Leser at ved Sykehuset Levanger er man spent på om man fortere fanger opp sepsis ved hjelp av NEWS. Hvilen erfaring har dere som systematisk scorer pasientene deres? https://hnt.no/nyheter/2018/sparket-i-gang-nasjonalt-pilotprosjekt
 14. Spennende da, du får holde oss oppdatert om dere finner en løsning.
 15. Ja da forstår jeg det med Ziplock-posen. Hvordan gikk det i dag? Fikk du tatt opp problemet?
 16. OsloMet gir to tilleggspoeng for relevant praksis:
 17. Jeg har selv vurdert denne vidreutdanningen deltid, men det er et par år siden, og jeg søkte aldri. Dessverre ser det ut som det kun er det du har jobbet som sykepleier som teller, dette står i opptakskravene: Autorisasjon som sykepleier og minst 2 års praksis som sykepleier. Det pleier å være slik at 1 års praksis tilsvarene 1 år i 100% stilling. Så hvis du jobber 80% må du jobbe litt mer enn to år. Som du ser her gis det ekstra poeng for 2 års ekstra yrkeserfaring som sykepleier. Så når man har jobbet 4 år oppnår man ikke mer poeng i forhold til arbeidserfaring. Hvis to søkere står likt, vil jeg tro at den med relevant erfaring har et fortrinn. Det har jo du Vet ikke om 1 år på vernepleierutdanning teller, men det gir jo 60 studiepoeng, så det kan se slik ut: Vidre ser jeg at karakteren C gir 3 poeng. https://www.vid.no/filer/utfyllende-bestemmelser-for-opptak/
 18. https://sykepleien.no/forskning/2018/06/sykepleieres-kompetanse-i-kommunikasjon-ma-systematisk-inn-i-undervisningen Kommunikasjon skulle jeg gjerne ha lært mer om. Det er jo kjempeviktig, rart det ikke har vært større fokus på dette. Hvor mye lærte dere om kommunikasjon da dere studerte, og har dere eventuelt noe litteratur å anbefale?
 19. Årets første kvartal lå sykepleiere på tredjeplass i statistikken over høyest legemeldt sykefravær. Bare pleiemedarbeidere og barnehage-skole assistenter ligger foran. Det er kanskje ikke så rart, vil jo tro at mye av dette er infeksjonssykdommer. Sykepleiere er mer utsatt for smitte og bør ikke gå på jobb når de er smitteførende. Er det kanskje et godt tegn at vi var blant toppen i denne statistikken? https://sykepleien.no/2018/06/sykepleiere-har-mer-sykefravaer-enn-nesten-alle-andre-yrkesgrupper
 20. Nei, tenkte man kunne ha en peang stående i en metallboks ved siden av. Kom på ideen etter å ha vært hos en tannlege som brukte en peang til å åpne skuffene med når hun skulle hente instrumenter, og en annen peang til å ta ut instrumentene med. Men enig det må være enkelt, ellers gjennomføres det ikke. Ja lurt med lokk, men forstår ikke helt hvordan zip-lock posen løser problemet. Mulig jeg er litt sløv. Uansett lykke til i morgen!
 21. Ja den posen med tupfere kjenner jeg godt til! Hvor rene de er kan man jo lure på, de er jo ikke renere enn den hånden som sist plukket opp en tupfer. Spennende hvordan dere finner ut at dere skal håndtere rene tupfere. Kanskje man bør plukke de opp med en slags klype, for eksempel en peang? Ja ved innleggelse av PVK bør man bruke sterile tupfere, særlig med tanke på hvor rene de rene tupferene egentlig er.
 22. Leste følgende i Bioingeniøren: Må innrømme at jeg aldri har tenkt på dette som uhygienisk, men mulig jeg har vært litt sløv. Men bruker man sterile tupfere etter blodprøvetaking slik hun skrev i innlegget? Mange desinfiserer ikke engang før de stikker.
 23. Ja det må være et veldig press for de sykepleierne som står alene om natten med så mange pasienter som de har på sykehjem. Det er også vanskelig å være utdannet i ett land og jobbe i ett annet. Ut fra saken forsto jeg det slik at hun ikke visste at hun hadde gått over sitt kompetansenivå. Før var man nok mer slepphendt om man kalle det det også i Norge. Jeg har jobbet steder der sykepleierene sto for all smertebehandling, bortsett fra oppstart av opiater. Enig med Nonmaleficence at vi tenger videreutdanning som gir foreskrivningsrett for sykepleiere. På en måte burde det vært pålagt at man tok et slikt kurs, ut fra hvor man jobbet.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy