Jump to content
Sykepleiediskusjon

Aselia

Members
 • Content count

  12
 • Joined

 • Last visited

 1. Aselia

  Gastrolab

  Noen her som vet hvordan det er å jobbe på en gastrolab? Arbeidsoppgaver? Liker/likte du jobben?
 2. Aselia

  Gastrolab

  Er det noen som jobber/har jobbet på gastrolab? Jeg jobber nå på med.sengepost, og ble i dag tipset om at de lyser ut stilling på gastrolaben. Jeg vet jo at de assisterer på gastroskopi, coloskopi osv, men hvilke andre oppgaver har de?
 3. Aselia

  Bacheloroppgave om Kreft

  Jeg hadde problemstillingen " Hvordan kan sykepleier gi omsorg til døende kreftpasienter ". Ikke så originalt sikkert, men valgte det fordi jeg syntes det var interessant
 4. Aselia

  Oksygen

  Hos hos er det hvertfall slik at dersom det ikke er bilde av kule opperst, så er det midten av kula som gjelder. Dersom det er et bilde opperst, er det øverst på kula som gjelder
 5. Aselia

  Fagfellebedømte artikler

  Gå inn på denne linken og skriv inn f.eks European journal of oncology Nursing eller den publiseringskanalen der du har funnet artikkelen http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
 6. Aselia

  kilinisk case

  Jeg har mange Si i fra om du vil ha flere Oppgave 1 Mann 68 år innlegges ved medisinsk avdeling med lungeødem som følge av hjertesvikt Gjør rede for a) forventa problem hos pasienten de sykepleietiltakene som det er viktig å i verksette. c) aktuell informasjon ved hjemreise Oppgave 2 Kvinne 70 år innlegges medisinsk avdeling med akutt nyresvikt Gjør rede for a) forventa problem hos denne pasienten. sykepleie handlinger som er viktige å iverksette i forhold til de identifiserte problem. Det blir bestemt at kvinna skal behandles med dialyse, kaliumfattig kost og væskerestriksjoner. c) Gjør rede for aktuell informasjon sykepleier bør gi om behandlingen. Oppgave 3 Kvinne 79 år legges inn som øyeblikkelig hjelp i kirurgisk avdeling med fractura colli femoris høgre side etter fall i hjemmet. Ved ankomst sykehus er pasienten sterkt nedkjølt etter å ha ligget på golvet hjemme i flere timer . Det blir bestemt at ho skal opereres i spinalanestesi. a) Gjør rede for den preoperative sykepleien. Operasjonen gikk komplikasjonsfritt og etter 8 timer i overvåkningsavdeling kommer ho tilbake til kirurgisk avdeling. Gjør rede for den postoperative sykepleien etter at ho er kommet tilbake til avdeling. c) Gjør rede for viktige moment du som sykepleier bør ta hensyn til i forbindelse med utskriving til hjemmet. Oppgave 4 Mann 43 år innlegges kirurgisk avdeling med diagnosen akutt abdomen med spørsmål om ileus. Gjør rede for a) observasjoner som er viktige ved mottagelse av pasient. den preoperative sykepleien Under det kirurgiske inngrepet vart det resisert nekrotisk tarm og gjort en anastomose. c) Gjør rede for den postoperative sykepleien de 3 første døgnene Oppgave 5 Jente 17 år blir innlagt kirurgisk avdeling med spørsmål om hjernerystelse. Gjør kort rede for observasjoner i den akutte fasen. Oppgave 6 I følge helsetilsynet sine retningslinjer for transfusjonstenesten skal transfusjon utføres av lege eller sykepleier. Den som utfører transfusjonen er ansvarlig for at kontrollrutinene blir følgt, og at transfusjonen blir registrert i pasienten sin journal. a) Beskriv den praktiske gjennomføringen av en blodtransfusjon. Gjør rede for observasjoner av pasienten under transfusjonen. Oppgave 7 Nevn spesielle observasjoner og forholdsregler du som sykepleier må gjøre etter pulmektomi. Oppgave 8 I forbindelse med utdeling av morgenmedisin finner du en pasient bevisstløs i sengen. Gjør rede for hvordan du vil håndtere situasjonen, og eventuelle ulike forløp.
 7. Jeg er ferdig utdannet til sommeren, men lurer på når tid det er lurt å begynne å søke på jobber? Når begynte dere å søke?
 8. Aselia

  Praksis på kirurgisk avdeling

  Det er min første ja Skal ha medisinsk praksis etter jul. Sjekker ut linken
 9. Aselia

  Praksis på kirurgisk avdeling

  Ja, jeg har noen bøker i klinisk sykepleie Jeg vet ikke hvilken avdeling det er enda, men får vel vite det når det nærmer seg. Gleder meg masse Noen som jobber på en kirurgisk avdeling som vil fortelle litt hva arbeidsdagen går ut på?
 10. Jeg skal ha praksis på kirurgisk avdeling til høsten og lurer på hva jeg bør forberede meg på? Hva kan være lurt å lese om på forhånd for å være best mulig forberedt?
 11. Aselia

  Trenger hjelp med en oppgave

  Takk for raskt svar Skal søke litt rundt om skolehelsetjenesten og se hva jeg finner. Tar gjerne i mot flere inspill også
 12. Vi skal skrive om forebyggende og helsefremmende arbeid og hvordan folkehelsearbeidet er organisert i en kommune/lokalsamfunn og hvordan ulike sektorer samarbeider for å fremme folkehelsen i et lokalsamfunn. oppgaven skal skrives ut i fra sykepleiers perspektiv, med vekt på å opprettholde og styrke befolkningens helse. Oppgaven er ganske åpen og man kan velge det temaet man ønsker ut i fra disse: Helse og livsstil: Ernæring, fysisk aktivitet, rusmisbruk, tobakkskader, ulykker og skader, seksualitet og samliv Helse i arbeidslivet: Bedriftshelse, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Helseopplysning Kvinnehelse: Svangerskap, fødsel, barseltid, amming Mental helse: Psykiske og psykososiale faktorers påvirkning på helse Smittevern: Vaksinasjon, hygiene Noen som har forslag til hvilket tema/problemstilling som er enkelt å finne forskning og litteratur om? Jeg tenkte først på å velge problemstillingen: Hvordan kan jordmor bidra til å forebygge fødselsdepresjon. Men jeg fant ut at det var lite stoff å finne om det. Tips?
×

Important Information

Privacy Policy