Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pally

Members
 • Content Count

  279
 • Joined

 • Last visited

About Pally

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

11,995 profile views
 1. Som Marius legger jeg alltid PVK på armen (mellom albue og håndledd), og unngår som regel håndbaken (hygieniske årsaker) og albuen, da det ofte blir problemer med infusjoner grunnet knekk på kateteret når pasienten ligger i seng.
 2. Når det snakkes om anmeldte dødsfall så mener man stort sett dødsfall som meldes til domstolene. I de fleste tilfeller dreier ikke dette seg om tjenesteforsømmelse eller forsinket utredelse osv., da disse "klagene" på helsevesenet primært går gjennom helsetilsynet/fylkeslege/pasientskadeerstatning, og deretter til domstolene dersom det ses forhold som kan være straffbare. De tilfellene hvor Politiet eller domstolene involveres umiddelbart gjelder som regel i behandlingsrelaterte dødsfall som operative feil eller feilmedisinering. Andre dødsfall i sykehus som skal meldes til politiet er når pasientens død skyldes: Drap eller annen legemskrenkelse Selvmord eller selvvoldt skade Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke og liknende Yrkesulykke eller yrkesskade Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade Misbruk av narkotika Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest Funn av ukjent lik I de fleste tilfeller så dreier det seg om formaliteter rundt dødsfallet som skal avdekkes for å sikre at det ikke har skjedd noe straffbart i foranledningen til dødsfallet. Du sier ikke så mye om omstendighetene rundt hvorfor/hvordan denne pasienten døde, men om det er noen av de ni årsakene nevnt ovenfor skal det altså meldes til politiet uavhengig om man føler at man som helsepersonell har gjort det man kunne. Kilde: Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet
 3. For immunsupprimerte pasienter bør man bruke sterilt vann. Utover dette er prosedyren ren, ikke steril.
 4. Hei, jeg tror veien inn i ambulanseyrket via sykepleien har blitt vanskeligere etter at ambulanseutdanning har blitt bachelorutdanning. Utover det så kan du fint søke master i klinisk forskning og fagutvikling ved OsloMet uten yrkeserfaring som sykepleier, men vær obs på at du da ikke får spesialisering, "kun" mastergrad. Begynner du å jobbe ved sykehus så åpner det seg ofte litt flere muligheter for videreutdanning både med og uten lønn. Det er ofte ikke lett å få fast stilling i sykehus som nyutdannet sykepleier, men du får bare søke videre. Kanskje en idé kunne vært å søke jobb i personalformidlingen ved et sykehus? Da får du i det minste en fot innenfor sykehusmiljøene.
 5. De 300 du betaler i måneden får du helt eller delvis tilbake igjen på på skatten, men for all del, det er da ingen krav om at du må være medlem i NSF. Om du virkelig ønsker å bli overbevist om å være medlem så kan du lese mer om hvorfor du bør være medlem i NSF her. For min del så føler jeg at det er en trygghet i tilfelle jeg en dag havner i en situasjon hvor jeg behøver juridisk hjelp.
 6. Veldig trivelig å jobbe omgitt av kvinner, men skal innrømme at jeg iblant synes pausepraten kan bli litt mye preget av temaene strikking/barn/matlaging etc., uten at dette plager meg mer enn at jeg bare ikke har så mye å bidra med i samtalene. Eneste "stigmatiseringen" jeg opplever er at jeg stadig vekk blir oppfattet som en portør/lege/medisinstudent. I all hovedsak tenker jeg lite over at jeg jobber i et kvinnedominert yrke, og føler meg definitivt likestilt og akseptert!
 7. Jobber med kreftbehandling, og der brukes PCT iblant for å utelukke kreftrelatert forhøyet CRP.
 8. Jeg vil absolutt anbefale å få søkehjelp av bibliotekar ved høgskole/universitet/sykehus om du har mulighet til det. De kan hjelpe med å finne mesh-termer, søkekombinasjoner etc., så får man ordentlig gode søk med relevante treff.
 9. Eneste kjennskap jeg har til det er fra militæret hvor sanitetsleger/medic benytter IO i helikopter ved store traumer hvor det er tilnærmet umulig å etablere intravenøs tilgang grunnet f.eks. blødning etter mistet ben e.l., og det haster med transfusjon prehospitalt. Kan på en måte ikke se for meg at man velger dette på sykehus, men at man da heller legger CVK. Edit: Det brukes visst i økende grad også in-hospitalt
 10. Vi har denne typen på jobb, om det var en sånn du tenkte på? Det er vel strengt talt ikke et rent pannetermometer, men den skal strykes over pannen og ned langs temporalarterien om jeg ikke tar feil. Det er visst gjort minst en norsk studie om reliabiliteten til slike termometre, som viser et akseptabelt avvik på -0,49°C i forhold til rektaltermometre. Personlig foretrekker jeg dog øretermometre.
 11. Pally

  Skrive avvik

  Det kan jo ikke stemme, private sykehjem er da vel like pliktige ovenfor helsemyndighetene som kommunale sykehjem til å avdekke feil og mangler ved egen tjeneste?
 12. Jeg opplever dette relativt ofte, f.eks. at de venter på at pårørende skal komme fra utlandet, at de venter på prest fra egen menighet, eller at de holder ut til etter en spesiell høytid (barnas konfirmasjon, barnebarns fødsel etc.) for deretter å dø relativt kort tid etter den begivenheten.
 13. Havnet i en sånn situasjon nå nylig hvor det skulle gis smertestillende per PEG, og den sprøyten som passet til PEG-koblingen hadde relativt stor tupp i forhold til volumet av miksturen så jeg ble sannelig usikker på hvor stort svinnet ble. Endte opp med å trekke opp en del vann i samme sprøyte for å fortynne blandingen så mye som mulig og dermed redusere medikamentsvinnet for deretter å skylle med ny sprøyte etterpå.
 14. Aha, aldri hørt begrepet multistix, men det er nok mer presist ettersom det brukes til en del forskjellig. Primært bruker vi det får å teste spinalvæske og som tradisjonell u-stix for undersøkelse av UVI, mikroskopisk hematuri m.m. Det finnes sikkert masse man kan bruke u-stix til når jeg tenker meg om som ville vært betydelig billigere enn å sende prøver til undersøkelser.
 15. Kan du forklare litt hva multistix er? Aldri vært borti det på sengepost! Her brukes mye u-stix i det minste
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy