Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pally

Members
 • Content Count

  284
 • Joined

 • Last visited

About Pally

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

12,060 profile views
 1. Samme hos oss Dagmar. Kun FFP3-maske og undertrykksisolat ved aerosolgenerende prosedyrer som broncoskopi/intubasjon e.l., ellers legges de på vanlig dråpesmitteisolat.
 2. På en annen side er vel administrasjon av C-vitamin forholdsvis komplikasjonsfritt, enkelt gjennomførbart og lite kostbart, så jeg ser ingen skade i å gjøre det. Men å innføre dette på systemnivå uten vitenskapelig evidens er jeg skeptisk til. Men fint at det forskes på!
 3. Det er klart det er lett å finne ut at det lindrer og forkorter hodepinen, men jeg tror Cathrine lurte på hvorfor det lindrer og forkorter hodepinen. Jeg måtte søke litt, men tror jeg har fasiten: Spinal hodepine forårsakes av lekkasje av spinalvæske som gir redusert trykk i cerebrospinalvæsken, som igjen fører til hodepine. Grunnen til at koffein virker mot spinal hodepine er at koffein virker kontraherende på cerebrale kar, og den antatte mekanismen er at det økte cerebrale artierietrykket forårsaket av koffein resulterer i økt vaskulært trykk i hjernen og dermed mindre hodepine. Oppsummert forskning viser også at koffein har signifikant effekt som behandling av spinal hodepine. Hos oss er i hvert fall alltid koffein førstevalget ved spinal hodepine. Jeg ble også nysgjerrig på om nikotin kan ha samme virkning? Det har i hvert fall en vasokontraherende effekt på perifere kar. Kortversjonen: Spinal hodepine er forårsaket av redusert cerebralt trykk som følge av lekkasje av spinalvæske. Koffein virker kontraherende på cerebrale kar, hvilket øker trykket og dermed reduserer hodepine.
 4. Regner med at du har fast lønn + tillegg? Er vel bare å regne ut din nåværende nettolønn med 0,8 så ser du sånn omtrentlig hva du vil tjene i 80 % stilling.
 5. Min erfaring er at pleieass. og førsteårsstudenter i arbeid stort sett blir satt til noe pleieoppgaver som stell/mobilisering etc, ellers blir det mye skylleromsarbeid og arbeid på kjøkken/med matlaging. Tror nok ikke at du blir satt til de mest krevende oppgavene, så det skal nok gå fint!
 6. Som Marius legger jeg alltid PVK på armen (mellom albue og håndledd), og unngår som regel håndbaken (hygieniske årsaker) og albuen, da det ofte blir problemer med infusjoner grunnet knekk på kateteret når pasienten ligger i seng.
 7. Når det snakkes om anmeldte dødsfall så mener man stort sett dødsfall som meldes til domstolene. I de fleste tilfeller dreier ikke dette seg om tjenesteforsømmelse eller forsinket utredelse osv., da disse "klagene" på helsevesenet primært går gjennom helsetilsynet/fylkeslege/pasientskadeerstatning, og deretter til domstolene dersom det ses forhold som kan være straffbare. De tilfellene hvor Politiet eller domstolene involveres umiddelbart gjelder som regel i behandlingsrelaterte dødsfall som operative feil eller feilmedisinering. Andre dødsfall i sykehus som skal meldes til politiet er når pasientens død skyldes: Drap eller annen legemskrenkelse Selvmord eller selvvoldt skade Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke og liknende Yrkesulykke eller yrkesskade Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade Misbruk av narkotika Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest Funn av ukjent lik I de fleste tilfeller så dreier det seg om formaliteter rundt dødsfallet som skal avdekkes for å sikre at det ikke har skjedd noe straffbart i foranledningen til dødsfallet. Du sier ikke så mye om omstendighetene rundt hvorfor/hvordan denne pasienten døde, men om det er noen av de ni årsakene nevnt ovenfor skal det altså meldes til politiet uavhengig om man føler at man som helsepersonell har gjort det man kunne. Kilde: Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet
 8. For immunsupprimerte pasienter bør man bruke sterilt vann. Utover dette er prosedyren ren, ikke steril.
 9. Hei, jeg tror veien inn i ambulanseyrket via sykepleien har blitt vanskeligere etter at ambulanseutdanning har blitt bachelorutdanning. Utover det så kan du fint søke master i klinisk forskning og fagutvikling ved OsloMet uten yrkeserfaring som sykepleier, men vær obs på at du da ikke får spesialisering, "kun" mastergrad. Begynner du å jobbe ved sykehus så åpner det seg ofte litt flere muligheter for videreutdanning både med og uten lønn. Det er ofte ikke lett å få fast stilling i sykehus som nyutdannet sykepleier, men du får bare søke videre. Kanskje en idé kunne vært å søke jobb i personalformidlingen ved et sykehus? Da får du i det minste en fot innenfor sykehusmiljøene.
 10. De 300 du betaler i måneden får du helt eller delvis tilbake igjen på på skatten, men for all del, det er da ingen krav om at du må være medlem i NSF. Om du virkelig ønsker å bli overbevist om å være medlem så kan du lese mer om hvorfor du bør være medlem i NSF her. For min del så føler jeg at det er en trygghet i tilfelle jeg en dag havner i en situasjon hvor jeg behøver juridisk hjelp.
 11. Veldig trivelig å jobbe omgitt av kvinner, men skal innrømme at jeg iblant synes pausepraten kan bli litt mye preget av temaene strikking/barn/matlaging etc., uten at dette plager meg mer enn at jeg bare ikke har så mye å bidra med i samtalene. Eneste "stigmatiseringen" jeg opplever er at jeg stadig vekk blir oppfattet som en portør/lege/medisinstudent. I all hovedsak tenker jeg lite over at jeg jobber i et kvinnedominert yrke, og føler meg definitivt likestilt og akseptert!
 12. Jobber med kreftbehandling, og der brukes PCT iblant for å utelukke kreftrelatert forhøyet CRP.
 13. Jeg vil absolutt anbefale å få søkehjelp av bibliotekar ved høgskole/universitet/sykehus om du har mulighet til det. De kan hjelpe med å finne mesh-termer, søkekombinasjoner etc., så får man ordentlig gode søk med relevante treff.
 14. Eneste kjennskap jeg har til det er fra militæret hvor sanitetsleger/medic benytter IO i helikopter ved store traumer hvor det er tilnærmet umulig å etablere intravenøs tilgang grunnet f.eks. blødning etter mistet ben e.l., og det haster med transfusjon prehospitalt. Kan på en måte ikke se for meg at man velger dette på sykehus, men at man da heller legger CVK. Edit: Det brukes visst i økende grad også in-hospitalt
 15. Vi har denne typen på jobb, om det var en sånn du tenkte på? Det er vel strengt talt ikke et rent pannetermometer, men den skal strykes over pannen og ned langs temporalarterien om jeg ikke tar feil. Det er visst gjort minst en norsk studie om reliabiliteten til slike termometre, som viser et akseptabelt avvik på -0,49°C i forhold til rektaltermometre. Personlig foretrekker jeg dog øretermometre.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy