Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pally

Members
 • Content Count

  294
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Pally

 1. Selv jobbet jeg annenhver helg mens jeg tok spesialisering, og 100% mens jeg tok master.
 2. Hei. Vi har også hatt pålegg om bruk av visir+munnbind en stund på min arbeidsplass, og jeg kjenner på mye av det samme som deg. Har ikke nødvendigvis noen gode råd, annet enn å prøve å finne steder på arbeidsplassen hvor man kan ta av seg utstyret noen minutter, f.eks. ledige pasientrom, tomme møterom, toalett osv. Alle arbeidsplasser som har pålegg om visir+munnbind bør ha et pauserom hvor det går an å ta av seg utstyret for en liten stund.
 3. Kanskje du skulle tatt en mastergrad? Oslomet tilbyr en master i klinisk forskning og fagutvikling, som ikke er tilknyttet noen spesialisering som f.eks. anestesi, operasjon, kreft etc. Da kan du i det minste fordype deg i noe du er interessert i, i tillegg kan du evt. gå videre på doktorgrad om det gir mersmak. En sånn videreutdanning vil i hvert fall gjøre det kvalifisert til lektor-jobber, førsteamanuensis (dersom du tar ph.d.), fagsykepleierstillinger m.m. Selv tok jeg master på OsloMet, og var veldig fornøyd med det studieløpet, så tror det kan passe godt for noen som kjenner at de har mer skolegang i seg, men ikke ønsker å spesialisere seg i en spesifikk diagnose. Bare vær obs på at du selv med master ikke vil være spes. sykepleier, så du får ikke noe særlig tillegg i lønn utover mastertillegget enkelte arbeidsgivere tilbyr. https://www.oslomet.no/studier/hv/sykepleie-klinisk-forskning
 4. Anbefaler å bruke søkefunksjonen i forumet. Dette spørsmålet kommer opp stadig vekk, og flere utfyllende svar finner du i denne tråden: https://www.sykepleiediskusjon.net/topic/836-l%C3%B8nn-som-student/page/2/
 5. Pally

  Sykepleierlønn 2020

  Timeslønn blir litt vanskelig å si helt sikkert, det avhenger blant annet av hvilken sektor du jobber i og hvilke vakter/tillegg etc du får. Basert på spekter (spesialisthelsetjenesten) for sykepleiere uten spesialisering er minsteårslønn: 0 år - 410 000 4 år - 425 000 8 år - 450 000 10 år - 500 000 mens for KS (kommunehelsetjenesten): 0 år - 410 000 2 år - 420 000 4 år - 430 000 6 år - 440 000 8 år - 450 000 10 år - 500 000 16 år - 505 000 Så startlønnen er ca. 410 000 uansett hvilken sektor du jobber i. Hvis vi da går ut i fra at du jobber 100% stilling med gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke, blir det 35,5 timer x 52 uker = 1846 timer i året. Hvis du da tar 410 000 i årslønn/1846 timer i året blir det ca: 222,- kroner i timen minus tillegg i startlønn. Dette blir jo selvsagt veldig omtrentlig, men det blir noe sånt.
 6. Jeg startet som nyutdannet sykepleier med 4 års ansiennitet, og de 4 årene kom fra jobb innenfor helt andre sektorer enn helse (servicehandel, bensinstasjon m.m.). Du må bare kunne vise skriftlig til en prosentvis andel arbeid utført årlig siden fylte 18 år. Så i utgangspunktet beholder du ansienniteten din.
 7. Jeg hadde sommerjobb på sykehjem den første sommeren jeg var ferdig utdannet, men begynte i ny jobb på sykehus fra høsten av. Ikke noe i veien for å bytte jobb etter sommeren, og sykehusene lyser ut både faste stillinger og vikariater gjennom hele året. Fast stilling på sykehus er det sjeldent man får som nyutdannet uansett (i hvert fall i storbyene), så jeg ville ikke vært så bekymret for det med det første. Edit: Når det kommer til tid for å søke på sommervikariater tror jeg det begynner å haste litt. De fleste sommerturnusene på sykehus skal være klare omtrent på denne tiden, og jeg vet at vi har sommervikarer under opplæring hos oss i ukene fremover.
 8. Nå er det noen år siden jeg var i hjemmesykepleien, men jeg pleide bare å signere blankt så lenge jeg hadde gjort det som sto i pleieplanen, og det ikke var noe ekstraordinært ved besøket. Men jeg husker også at det ble gjort litt ulikt da jeg jobbet der. Jeg synes jeg ser mye av den samme problematikken på sykehuset også, med at det skrives f.eks.: "Gitt antibiotika etter forordning" og lignende i journal, selv om dette står i kurven. Som du sier tror jeg det er mange som synes det er rart å ikke skrive et notat for vakten sin selv om det ikke har skjedd noe som ikke allerede står dokumentert andre steder.
 9. Nå er jeg ikke 100% sikker på hvordan det er idag, så ta det med en klype salt, men jeg mener at politiattesten i forbindelse med sykepleierutdanning og praksis kun krever at det fremlegges politiattest som viser om studenten/kandidaten er siktet, tiltalt eller domfelt for overtredelse av straffeloven § 192, § 193, § 194, § 195, § 196, § 197, § 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, § 203 eller § 204a. Stort sett er det snakk om seksualitets- og overgrepsdommer samt narkotikadommer. Politiattesten som kreves fremlagt for sykepleiestudiet er en såkalt "begrenset" politiattest, så dommer eller anmerkninger relatert til §371(bedrageri) tror jeg ikke kommer til å være synlig. Dette kan du evt dobbeltsjekke med en jurist om du vil. Lykke til 👍
 10. Jeg jobber i OUS. I forhold til det du sier om dråper/aerosoler er retningslinjene våres som følgende p.d.d:
 11. Samme hos oss Dagmar. Kun FFP3-maske og undertrykksisolat ved aerosolgenerende prosedyrer som broncoskopi/intubasjon e.l., ellers legges de på vanlig dråpesmitteisolat.
 12. På en annen side er vel administrasjon av C-vitamin forholdsvis komplikasjonsfritt, enkelt gjennomførbart og lite kostbart, så jeg ser ingen skade i å gjøre det. Men å innføre dette på systemnivå uten vitenskapelig evidens er jeg skeptisk til. Men fint at det forskes på!
 13. Det er klart det er lett å finne ut at det lindrer og forkorter hodepinen, men jeg tror Cathrine lurte på hvorfor det lindrer og forkorter hodepinen. Jeg måtte søke litt, men tror jeg har fasiten: Spinal hodepine forårsakes av lekkasje av spinalvæske som gir redusert trykk i cerebrospinalvæsken, som igjen fører til hodepine. Grunnen til at koffein virker mot spinal hodepine er at koffein virker kontraherende på cerebrale kar, og den antatte mekanismen er at det økte cerebrale artierietrykket forårsaket av koffein resulterer i økt vaskulært trykk i hjernen og dermed mindre hodepine. Oppsummert forskning viser også at koffein har signifikant effekt som behandling av spinal hodepine. Hos oss er i hvert fall alltid koffein førstevalget ved spinal hodepine. Jeg ble også nysgjerrig på om nikotin kan ha samme virkning? Det har i hvert fall en vasokontraherende effekt på perifere kar. Kortversjonen: Spinal hodepine er forårsaket av redusert cerebralt trykk som følge av lekkasje av spinalvæske. Koffein virker kontraherende på cerebrale kar, hvilket øker trykket og dermed reduserer hodepine.
 14. Regner med at du har fast lønn + tillegg? Er vel bare å regne ut din nåværende nettolønn med 0,8 så ser du sånn omtrentlig hva du vil tjene i 80 % stilling.
 15. Min erfaring er at pleieass. og førsteårsstudenter i arbeid stort sett blir satt til noe pleieoppgaver som stell/mobilisering etc, ellers blir det mye skylleromsarbeid og arbeid på kjøkken/med matlaging. Tror nok ikke at du blir satt til de mest krevende oppgavene, så det skal nok gå fint!
 16. Som Marius legger jeg alltid PVK på armen (mellom albue og håndledd), og unngår som regel håndbaken (hygieniske årsaker) og albuen, da det ofte blir problemer med infusjoner grunnet knekk på kateteret når pasienten ligger i seng.
 17. Når det snakkes om anmeldte dødsfall så mener man stort sett dødsfall som meldes til domstolene. I de fleste tilfeller dreier ikke dette seg om tjenesteforsømmelse eller forsinket utredelse osv., da disse "klagene" på helsevesenet primært går gjennom helsetilsynet/fylkeslege/pasientskadeerstatning, og deretter til domstolene dersom det ses forhold som kan være straffbare. De tilfellene hvor Politiet eller domstolene involveres umiddelbart gjelder som regel i behandlingsrelaterte dødsfall som operative feil eller feilmedisinering. Andre dødsfall i sykehus som skal meldes til politiet er når pasientens død skyldes: Drap eller annen legemskrenkelse Selvmord eller selvvoldt skade Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke og liknende Yrkesulykke eller yrkesskade Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade Misbruk av narkotika Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest Funn av ukjent lik I de fleste tilfeller så dreier det seg om formaliteter rundt dødsfallet som skal avdekkes for å sikre at det ikke har skjedd noe straffbart i foranledningen til dødsfallet. Du sier ikke så mye om omstendighetene rundt hvorfor/hvordan denne pasienten døde, men om det er noen av de ni årsakene nevnt ovenfor skal det altså meldes til politiet uavhengig om man føler at man som helsepersonell har gjort det man kunne. Kilde: Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet
 18. For immunsupprimerte pasienter bør man bruke sterilt vann. Utover dette er prosedyren ren, ikke steril.
 19. Hei, jeg tror veien inn i ambulanseyrket via sykepleien har blitt vanskeligere etter at ambulanseutdanning har blitt bachelorutdanning. Utover det så kan du fint søke master i klinisk forskning og fagutvikling ved OsloMet uten yrkeserfaring som sykepleier, men vær obs på at du da ikke får spesialisering, "kun" mastergrad. Begynner du å jobbe ved sykehus så åpner det seg ofte litt flere muligheter for videreutdanning både med og uten lønn. Det er ofte ikke lett å få fast stilling i sykehus som nyutdannet sykepleier, men du får bare søke videre. Kanskje en idé kunne vært å søke jobb i personalformidlingen ved et sykehus? Da får du i det minste en fot innenfor sykehusmiljøene.
 20. De 300 du betaler i måneden får du helt eller delvis tilbake igjen på på skatten, men for all del, det er da ingen krav om at du må være medlem i NSF. Om du virkelig ønsker å bli overbevist om å være medlem så kan du lese mer om hvorfor du bør være medlem i NSF her. For min del så føler jeg at det er en trygghet i tilfelle jeg en dag havner i en situasjon hvor jeg behøver juridisk hjelp.
 21. Veldig trivelig å jobbe omgitt av kvinner, men skal innrømme at jeg iblant synes pausepraten kan bli litt mye preget av temaene strikking/barn/matlaging etc., uten at dette plager meg mer enn at jeg bare ikke har så mye å bidra med i samtalene. Eneste "stigmatiseringen" jeg opplever er at jeg stadig vekk blir oppfattet som en portør/lege/medisinstudent. I all hovedsak tenker jeg lite over at jeg jobber i et kvinnedominert yrke, og føler meg definitivt likestilt og akseptert!
 22. Jobber med kreftbehandling, og der brukes PCT iblant for å utelukke kreftrelatert forhøyet CRP.
 23. Jeg vil absolutt anbefale å få søkehjelp av bibliotekar ved høgskole/universitet/sykehus om du har mulighet til det. De kan hjelpe med å finne mesh-termer, søkekombinasjoner etc., så får man ordentlig gode søk med relevante treff.
 24. Eneste kjennskap jeg har til det er fra militæret hvor sanitetsleger/medic benytter IO i helikopter ved store traumer hvor det er tilnærmet umulig å etablere intravenøs tilgang grunnet f.eks. blødning etter mistet ben e.l., og det haster med transfusjon prehospitalt. Kan på en måte ikke se for meg at man velger dette på sykehus, men at man da heller legger CVK. Edit: Det brukes visst i økende grad også in-hospitalt
 25. Vi har denne typen på jobb, om det var en sånn du tenkte på? Det er vel strengt talt ikke et rent pannetermometer, men den skal strykes over pannen og ned langs temporalarterien om jeg ikke tar feil. Det er visst gjort minst en norsk studie om reliabiliteten til slike termometre, som viser et akseptabelt avvik på -0,49°C i forhold til rektaltermometre. Personlig foretrekker jeg dog øretermometre.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy