Jump to content
Sykepleiediskusjon

Anitra

Members
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

About Anitra

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Female

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hei. Folkehelseinstituttet vil fredag 3. april kl. 11.00 – 12.30 holde nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i sykehjem. https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nytt-koronavirus-og-covid-19-i-sykehjem--nettundervisning/
 2. Jeg lurer på om noen kjenner noen som har gjennomført klinisk fagstige for sykepleiere i praksis? Den gjør det mulig for sykepleiere å videreutdanne seg innen det feltet de jobber og har spesiell interesse for. Løpet er 5 år, så en må samle på alle kursbevis. Under er en kort oversikt over hva som skal til for de som fra før kun har grunnutdanning i sykepleie/bachelorgrad Klinisk praksis i 5 år (100% stilling, min. 2/3 pasientrettet/klientrettet arbeid) Veiledning 150 timer innenfor en periade på 5 år (individuell, i gruppe, klinisk, hospitering, veiledning til faglig prosjekt) Etterutdanning 150 timer (kurs, undervisning, litteratur) Faglig prosjekt med sykepleiefaglig fokus, som tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til fordypningsområdet Kriteriene fins i sin helhet på Sykepleien.no
 3. Når silikonketeter kom husker jeg det ble det sagt at disse kunne ligge lengre enn latex, men nå ser jeg at latexkateter har "hydrogelcoating" utenpå og inni, og på produktinformasjon til Apotek 1 står det at begge kan ligge i 12 uker? Ser ut som silikon er ca dobbelt så dyrt ... Noen som har tanker eller erfaring, hva bør en velge?
 4. Prosedyren i Kommune NEL er oppdatert (refererer): Ved intramuskulære injeksjoner skal legemidlet injiseres i intracellulærvesken inne i muskelen. Utilsiktet subkutan eller intrakutan injeksjon kan forårsake irritasjon og skade i vevet, og noen legemidler er mer vevsirriterende enn andre. I muskler som er godt sirkulert ligger forholdene godt til rette for absorbsjon til blodbanen. Går legemidlet ut i vevet kan det føre til at virkningen forsinkes ev. uteblir. Jeg lurer på om massasje kan føre til at legemidlet går ut i vevet?
 5. Bra med støtte når en trenger det, på siste dagen er det ROS som gjelder: Kjempebra, dette går fint, full kontroll her...! Tllit er enormt motiverende, men uff hvis andre bryter inn og overstyrer så både pasienter og leger ser det, så må jo det oppleves som et hinder. Har selv jobbet flere steder og hatt opplæring av forskjellige. De som var mest usikker på seg selv var ofte redd for å gi fra seg kontrollen, mens de som selv var stødige gav fra seg både ansvar, tillit og ga mye ros! Vi får bare legge det på minnet så vi ikke gjør samme feil selv. Godt at du er ferdig med opplæringen nå! Slutter meg til og ønsker deg lykke til!
 6. Samler du poeng for godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie? Norsk Helseinformatikk har to kurs som er godkjent av NSF som merriterende med henholdsvis 7 og 12 timer: Kursbeskrivelser finnes på kurs.nhi.no
 7. Demensomsorgens ABC (http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1869&itemID=1370): Heftene har gode referanser, men koster penger. Bibliotekene våre bør ihvertfall kjøpe dem om de ikke allerede har gjort det. Hvis ikke kan hende du kan få noen tips ved direkte henvendelse til post@aldringoghelse.no
 8. Anitra

  Im injeksjon

  Dette er fra en prosedyre i Norsk Elektornisk Legehåndbok (:Kommmune-NEL) Dersom legemidlet injiseres iv. istedet for im. kan virkningen komme raskere og bli sterkere. Dersom et depotpreparat injiseres direkte i blodbanen, risikerer en at de kjemiske bestanddelene som i utgangspunktet skal gi depoteffekt (f. eks. tungtløselige salter), oppløses mye raskere enn i vevsvæsken i og rundt musklene. Legemidlet aktiveres da raskere, og pasienten kan få symptomer som ved overdose av det aktuelle preparatet. Et eksempel som er blitt lagt merke til (se Relis.no) er postinjeksjonssyndrom ved depotinjeksjon av Zypadhera (olanzapin i.m.)
 9. ... henger meg på med denne lenka: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/feber-hos-barn-11048.html?page=3
 10. Det må jo være grunnen, dersom det virkelig er slik at det er disse 4 som defineres som vitale tegn i mesteparten av litteraturen, ikke bare det jeg har funnet? Ellers er det jo slik at vitale tegn observeres ved bevisstløshet, ev. redusert bevissthetsnivå, det var bare det med definisjonen ....
 11. Vitale tegn er respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk og kroppstemperatur. Hva med bevisstheten, regnes ikke det som et vitalt tegn? Noen som kjenner litteratur om dette?
 12. Det er nok medikamentregning dere skal testes på før dere skal i praksis. Ellers må du regne med at du må ta noen vaksiner, om du ikke allerede har dem. Lykke til med studiet!
 13. Kurset er et e-læringskurs, du finner det her: http://kurs.nhi.no/ Studentpris er 100 kr
 14. Anitra

  Avlesning av EKG

  Hei igjen. Ettersom du har fått konto i NEL, kan jeg jo informere om at vi nylig har startet arbeidet med noen nye kapitler for pleie og omsorgspersonell: Basiskunnskap og Forskningbasert praksis. Så langt hat jeg skrevet og fårr godkjent 2 av artiklene: puls og observasjoner. Flere er på vei. Vært gøy å høre hva du tenker om artikkelen om pulsmåling? (ikke bare basic?) http://legehandboka.no/basiskompetanse/observasjoner/puls-37714.html
 15. Anitra

  Statusjobber

  Har følt en del på dette med status både når jeg jobbet i sykehus og i kommune. Er liksom litt stas å si at en jobber i overvåkning eller intensiv. På den andre siden veldig irriterende hvis sykepleier i sykehus rapporterer til sykepleier i kommunehelsetjenesten på en slik måte at man oppfatter at tankene om kompetansen til spl. i komm. ikke er særlig høy. Det kom godt med å ha praksis fra sykehus når jeg jobbet i kommunen. Jeg synes det er veldig mange utfordringer i kommunehelsetjenesten, men synes det skjer mye med organiseringen av tjenesten, som får konsekvenser vi burde reagere samlet på. For eksempel tettpakkede arbeidslister der oppdragene er tidsberegnet med knappe marginer .........
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy