Jump to content
Sykepleiediskusjon

Anitra

Members
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Anitra

 1. Hei. Folkehelseinstituttet vil fredag 3. april kl. 11.00 – 12.30 holde nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i sykehjem. https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nytt-koronavirus-og-covid-19-i-sykehjem--nettundervisning/
 2. Jeg lurer på om noen kjenner noen som har gjennomført klinisk fagstige for sykepleiere i praksis? Den gjør det mulig for sykepleiere å videreutdanne seg innen det feltet de jobber og har spesiell interesse for. Løpet er 5 år, så en må samle på alle kursbevis. Under er en kort oversikt over hva som skal til for de som fra før kun har grunnutdanning i sykepleie/bachelorgrad Klinisk praksis i 5 år (100% stilling, min. 2/3 pasientrettet/klientrettet arbeid) Veiledning 150 timer innenfor en periade på 5 år (individuell, i gruppe, klinisk, hospitering, veiledning til faglig prosjekt) Etterutdanning 150 timer (kurs, undervisning, litteratur) Faglig prosjekt med sykepleiefaglig fokus, som tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til fordypningsområdet Kriteriene fins i sin helhet på Sykepleien.no
 3. Når silikonketeter kom husker jeg det ble det sagt at disse kunne ligge lengre enn latex, men nå ser jeg at latexkateter har "hydrogelcoating" utenpå og inni, og på produktinformasjon til Apotek 1 står det at begge kan ligge i 12 uker? Ser ut som silikon er ca dobbelt så dyrt ... Noen som har tanker eller erfaring, hva bør en velge?
 4. Prosedyren i Kommune NEL er oppdatert (refererer): Ved intramuskulære injeksjoner skal legemidlet injiseres i intracellulærvesken inne i muskelen. Utilsiktet subkutan eller intrakutan injeksjon kan forårsake irritasjon og skade i vevet, og noen legemidler er mer vevsirriterende enn andre. I muskler som er godt sirkulert ligger forholdene godt til rette for absorbsjon til blodbanen. Går legemidlet ut i vevet kan det føre til at virkningen forsinkes ev. uteblir. Jeg lurer på om massasje kan føre til at legemidlet går ut i vevet?
 5. Bra med støtte når en trenger det, på siste dagen er det ROS som gjelder: Kjempebra, dette går fint, full kontroll her...! Tllit er enormt motiverende, men uff hvis andre bryter inn og overstyrer så både pasienter og leger ser det, så må jo det oppleves som et hinder. Har selv jobbet flere steder og hatt opplæring av forskjellige. De som var mest usikker på seg selv var ofte redd for å gi fra seg kontrollen, mens de som selv var stødige gav fra seg både ansvar, tillit og ga mye ros! Vi får bare legge det på minnet så vi ikke gjør samme feil selv. Godt at du er ferdig med opplæringen nå! Slutter meg til og ønsker deg lykke til!
 6. Samler du poeng for godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie? Norsk Helseinformatikk har to kurs som er godkjent av NSF som merriterende med henholdsvis 7 og 12 timer: Kursbeskrivelser finnes på kurs.nhi.no
 7. Demensomsorgens ABC (http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1869&itemID=1370): Heftene har gode referanser, men koster penger. Bibliotekene våre bør ihvertfall kjøpe dem om de ikke allerede har gjort det. Hvis ikke kan hende du kan få noen tips ved direkte henvendelse til post@aldringoghelse.no
 8. Anitra

  Im injeksjon

  Dette er fra en prosedyre i Norsk Elektornisk Legehåndbok (:Kommmune-NEL) Dersom legemidlet injiseres iv. istedet for im. kan virkningen komme raskere og bli sterkere. Dersom et depotpreparat injiseres direkte i blodbanen, risikerer en at de kjemiske bestanddelene som i utgangspunktet skal gi depoteffekt (f. eks. tungtløselige salter), oppløses mye raskere enn i vevsvæsken i og rundt musklene. Legemidlet aktiveres da raskere, og pasienten kan få symptomer som ved overdose av det aktuelle preparatet. Et eksempel som er blitt lagt merke til (se Relis.no) er postinjeksjonssyndrom ved depotinjeksjon av Zypadhera (olanzapin i.m.)
 9. ... henger meg på med denne lenka: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/feber-hos-barn-11048.html?page=3
 10. Det må jo være grunnen, dersom det virkelig er slik at det er disse 4 som defineres som vitale tegn i mesteparten av litteraturen, ikke bare det jeg har funnet? Ellers er det jo slik at vitale tegn observeres ved bevisstløshet, ev. redusert bevissthetsnivå, det var bare det med definisjonen ....
 11. Vitale tegn er respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk og kroppstemperatur. Hva med bevisstheten, regnes ikke det som et vitalt tegn? Noen som kjenner litteratur om dette?
 12. Det er nok medikamentregning dere skal testes på før dere skal i praksis. Ellers må du regne med at du må ta noen vaksiner, om du ikke allerede har dem. Lykke til med studiet!
 13. Kurset er et e-læringskurs, du finner det her: http://kurs.nhi.no/ Studentpris er 100 kr
 14. Anitra

  Avlesning av EKG

  Hei igjen. Ettersom du har fått konto i NEL, kan jeg jo informere om at vi nylig har startet arbeidet med noen nye kapitler for pleie og omsorgspersonell: Basiskunnskap og Forskningbasert praksis. Så langt hat jeg skrevet og fårr godkjent 2 av artiklene: puls og observasjoner. Flere er på vei. Vært gøy å høre hva du tenker om artikkelen om pulsmåling? (ikke bare basic?) http://legehandboka.no/basiskompetanse/observasjoner/puls-37714.html
 15. Anitra

  Statusjobber

  Har følt en del på dette med status både når jeg jobbet i sykehus og i kommune. Er liksom litt stas å si at en jobber i overvåkning eller intensiv. På den andre siden veldig irriterende hvis sykepleier i sykehus rapporterer til sykepleier i kommunehelsetjenesten på en slik måte at man oppfatter at tankene om kompetansen til spl. i komm. ikke er særlig høy. Det kom godt med å ha praksis fra sykehus når jeg jobbet i kommunen. Jeg synes det er veldig mange utfordringer i kommunehelsetjenesten, men synes det skjer mye med organiseringen av tjenesten, som får konsekvenser vi burde reagere samlet på. For eksempel tettpakkede arbeidslister der oppdragene er tidsberegnet med knappe marginer .........
 16. Anitra

  Vaksiner

  Smart, fort gjort å stikke seg ja ... hva anbefaler egentlig bedriftshelsetjenesten?
 17. Jeg tilføyer: Til pasienter i kommunehelsetjenesten bør legen skrive en individuell "stående ordre"/en anbefaling som angir ved hvilke typer anfall en skal gi anfallsmedisin, hvor lenge en skal vente før en gir, og hvilken dose en skal gi. Denne bør oppbevares sammen med legemidlet, slik at den er tilgjengelig for alt personell som kan tenkes å måtte gi akutt anfallsbehandling.
 18. Hva er preload og hva er afterload? Dette glemmer jeg stadig vekk. Nå har jeg spurt igjen, og fått svar på hva det er. Men jeg har ikke klart for meg når det kan være nyttig å kunne noe om dette. Noen som vet? Preload er den volumbelastningen hjertet utsettes for i diastolen – altså hvor mye som fylles opp i hjertet i diastolen. Det består av blodmengden som strømmer inn og atriekontraksjonen som hjelper til. Eksempel: Ved dehydrering/væsketap vil preload avta. Afterload er den trykkbelastningen som hjertet må overvinne for å få pumpet ut blodet som er fylt opp i diastolen – det vil si perifer motstand, blodtrykk. Eksempel: Dersom det er en aortastenose som forsnevrer utløpet fra hjertet blir afterload høyere enn trykket i aorta.
 19. Anitra

  CPAP

  Hei hei, dette glemmer jeg stadig vekk, og nå har jeg spurt legen igjen. Her kommer svar.... Preload er den volumbelastningen hjertet utsettes for i diastolen – altså hvor mye som fylles opp i hjertet i diastolen. Det består av blodmengden som strømmer inn og atriekontraksjonen som hjelper til. Eksempel: Ved dehydrering/væsketap vil preload avta. Afterload er den trykkbelastningen som hjertet må overvinne for å få pumpet ut blodet som er fylt opp i diastolen – det vil si perifer motstand, blodtrykk. Eksempel: Dersom det er en aortastenose som forsnevrer utløpet fra hjertet blir afterload høyere enn trykket i aorta.
 20. http://nhi.no/livsstil-og-helse/helsetjenesten/videointervjuer/like-studier-ulikt-utfall-28239.html
 21. http://nhi.no/livsstil-og-helse/helsetjenesten/videointervjuer/forskningsbasert-kunnskap-hva-er-en-metaanalyse-28240.html
 22. Og denne...http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Search&db=pubmed&term=J%20Am%20Geriatr%20Soc%20[ta]%20AND%2042[vol]%20AND%201286 (er jo på engelsk, men...vi har jo google oversetter)
 23. Må vel være det når bakterier påvises i blodet...
 24. Venflon: Du sier du har hørt om tilfeller der veneflonen har kommet i en vene.... du mener vel arterie, for venfloner bør jo absolutt helst legges inn i vener. Jeg kan ikke komme på noen steder på kroppen der arterien ligger sånn til at det kan skje feil, men så pleier jeg alltid å legge inn venflonen der jeg har en synelig åre... Forresten; innersiden av albuen kanskje, i en ø hjelp situasjon
 25. Sånn cirka, tror jeg men jeg tenker at miljøterapi er noe annet også, f. eks. tilrettelegging av det fysiske miljøet i avdelinger for demente, nok lys, bilder på dørene osv....?
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy