Jump to content
Sykepleiediskusjon

Lilefix

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Hei Jeg skal begynne på sykepleien nå i høst :) og lurer på om noen har de bøkene jeg trenger til studiet på HiB. bøkene under er de som står på pensumslisten + vi skal ha litt selvvalgt pensum (ca 400-500 sider) så vis noen har noen forslag så mottas de med stor takk. Bielecki, T. & Børdahl, B. (2008) Legemiddelhåndtering, Oslo, Gyldendal akademisk. Lindholm, C. (2012) Sår, s.24-46, 80-215, Oslo, Akribe Mekki, T. E. & Holther, I. M. (2011) Sykepleieboken 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. 4. utg. Oslo, Akribe Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (red.) (2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo, Gyldendal akademisk Sjøen, R. J. & Thoresen, L. (2008) Sykepleierens ernæringsbok, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk Boge, J. (2011) Kroppsvask i sjukepleie. Oslo, Akribe Sjøen, R. J. & Thoresen, L. (2012) Sykepleierens ernæringsbok, 4. utg. Oslo, Gyldendal Akademisk Steen, M. & Degré, M. (2009) Mikrober, helse og sykdom. Oslo, Gyldendal Akademisk Renolen, Å. (2008) Forståelse av mennesker: innføring i psykologi for helsefag. Bergen, Fagbokforlaget Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten, Oslo, Gyldendal akademisk. Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Lystad, A. (2006) Håndbok i konflikthåndtering. 2. utg. Oslo, Akribe Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget Molven, O. (2012) Sykepleie og jus, 4. utg. Oslo, Gyldendal akademisk Ørn, S. Mjell, J. & Bach-Gansmo, E. (red) (2011) Sykdom og behandling 1. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Stokke, O. & Hagve, T.-A. (red.) (2010) Undersøkelser ved sykdom, Oslo, Gyldendal akademisk Haugen, J. E. & Knudsen, Ø. (red.) (2011) Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk.
×

Important Information

Privacy Policy