Jump to content
Sykepleiediskusjon

kaupiss

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. Selger en del sykepleie bøker billig. Kan sende bøkene i posten. Einar Aadland - ”Og eg ser på deg” Vitenskapsteori og metode i helse- og sosialfag, 1998, Virginia Henderson – Sykepleiens natur, 1998 Virginia Henderson – Sygeplejens grundlæggende principper ICN, 2004 Thomas Bielecki og Bente Børdahl- Legemiddelhåndtering, 2002 Katie Eriksson- Det lidende menneske, 1999 Nina Jahren Kristoffersen mfl. – Grunnleggende sykepleie 1- 4, 2005 Olav Dalland – Metode og oppgaveskriving for studenter, 2004 Tor-Johan Ekeland mfl. – Psykologi for sosial- og helsefag, 2007 Olav Molven- Sykepleie og jus, 2005 Marit Kirkevold og Karen S Ekern-Familien i sykepleiefaget, 2006 Stephen J Cavanagh – Orems sykepleiemodell i praksis, 2001 Elisabeth Brodtkorb mfl – Mellom mennesker og samfunn, 2004 Finn Nortvedt og Jan Ove Nesse – Smertelindring, 1997 Jan Erik Hallandvik – Helsetjeneste og helsepolitikk, 2004 Torborg Aalen Lenderts – Person og profesjon, 2005 Trygve Tjade – Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer , 2006 Olav Dalland – Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeideren, 2003 Oluf Nielsen og Anni Springborg – Anatomi og fysioligi, 2005 Hans Magnus Solli mfl. – Økologisk helselære, 2002 Solrun Holm og Jan O Notevarp – Klinisk legemiddelhåndtering, 2001 Per Halvor Lunde – Forflytningskunnskap, 2004 Jørn Stordalen – Den usynlige fare, 2006 Berit Støre Brinchmann – Etikk i sykepleien, 2005 Ebba L Breland mfl. – Det handler om verdighet, 2006
  2. Hei Er det noen som har boken "Intensiv sykepleie" av Gulbrandsen og Stubberud til salgs?
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy