Jump to content
Sykepleiediskusjon

Tiril

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. Han har vært på avlastning den tid kona er på egen behandling og bortreist. Han trives på avlastninga, men både han og kona vil at han skal være hjemme, og ønsker ikke mer avlastningsopphold .Når det gjelder hjelpemidler har han både rullestol, løfte,hvilestol og mobil lift. De mener de har det greit med den hjelpa som gis,og synes det går greit med dehjelpemidlene de har, men å pleie dem hjemme, gjør oss redd for både fallrisiko for ham og vår egen helse som helsepersonell. Er det til hans eget beste å være hjemme når han kan ha det enda bedre oppfølging og tilsyn på institusjon? Siden det beste synes å være at han får institusjonsplass med heldøgns bemanning, kan han da pålegges å flytte på institusjon mot egen vilje? Jeg og de fleste av mine kolleger mener det er uforsvarlig at han fortsatt er hjemme, og er engstelig for at det skal skje en ulykke siden han er så ustødig og dårlig til bens, Han krever hjelp og viser til rett til helsehjelp. Noen som har lignende erfaringer?
  2. En slagpasient er som følge av sykdommen avhengig av hjemmetjenesten for å kunne bo hjemme. Han bor sammen med sin kone. Vi i hjemmetjenesten hjelper med medisinutdeling, morgen og kveldstell, samt toalettbesøk. Ektepartet ønsker å bo sammen hjemme så lenge som mulig. Mannen har trygghetsalarm. Han er ustødig og kreftene svikter, det forkommet fall i hjemmet på grunn av dette, også når vi har vært to pleiere tilstede. I tillegg er pasienten tung vi er to pleiere ved hjelp til forflytning. Mannen går med rullator, men er tung å få ut få opp av stolen og enkelte ganger må vi være to for at han skal klare å komme seg på føttene. Det har flere ganger hendt at kona hjelper ham opp når vi ikke er tilstede. og dette dette har av og til endt i fall. Vi må inn og ta altfor tunge løft. Jobbsituasjonen er uholdbar. VI har tungpleie i hjemmet, men mannen nekter å flytte inn på sykehjem der han er tilbudt plass. Han vil være sammen med kona. Vi føler oss utrygge, og er redd for at han skal falle og skade seg, eller at vi skal skade oss med for tunge løft. Det kan ikke være forsvarlig at mannen kan være hjemme, og det hadde vært mer forsvarlig at mannen ble innlagt på institusjon, og ikke hadde en slik risikabel hjemmesituasjon. Kan vi nekte å jobbe under slike forhold. Selv om han tilsynelatende er klar og orientert, ser han ikke egen ge, og som sykepleier mener jeg at selv om at begge ektefellene ønsker at han blir hjemme med pleie i hjemmet, er det best for ham å bli innlagt på institusjon slik at han har en trygg hverdag. Kan ekteparet kreve hjelp i hjemmet selv om vi mener det er så risikabelt at de ikke vet sitt eget beste. Og hva med oss som skal hjelpe. Vi risikerer egen helse dersom han faller. Kan vi nekte å utføre hjelp til ham da vi føler oss for utrygge?
×

Important Information

Privacy Policy