Jump to content
Sykepleiediskusjon

MariusM

Members
 • Content Count

  113
 • Joined

 • Last visited

About MariusM

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 10/27/1979

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Trondheim

Recent Profile Visitors

589 profile views
 1. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320? § 9.Narkotikaregnskap og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B Virksomheten skal: a) dokumentere alle mottak og uttak av legemidler i reseptgruppe A, herunder hva den enkelte pasient har fått av slike legemidler. Dokumentasjon skal være oppdatert til enhver tid og oppbevares i minst 5 år. b) ha oversikt over alle mottak og uttak av legemidler i reseptgruppe B. Mottatt mengde skal sammenholdes med faktisk bruk på enhetsnivå. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/942/Rundskriv Legemiddelhåndteringsforskriften IS-7 2015.pdf 3.9. Til§9–Narkotikaregnskapogkontrollmedlegemidlerireseptgruppene A og B 3.9.2. Kontroll med legemidler i reseptgruppe B B-preparater kan være vanedannende, og kan derfor misbrukes. Erfaring fra Statens helsetilsyns tilsynssaker, viser at det er behov for økt bevisstgjøring omkring bruk av B- preparater. Forskriften stiller likevel ikke samme strenge krav til kontroll med B- preparater som med A-preparater. Virksomhetsleder skal sørge for at det innhentes oversikter over mottatte legemidler i reseptgruppe B og at dette sammenholdes med bruk på avdelings- eller enhetsnivå. Beholdningen av legemidler i gruppe B kan vurderes ut fra antall pasienter og deres forbruk av B-preparater. Ved mistanke om uregelmessigheter anbefales regnskapsføring som for A-preparater.
 2. MariusM

  Behandling av prekakeksi

  True that. Pasienter som får behandling blir jo veid hver 3.uke. Der kan vi nok bli flinkere til å følge med.
 3. MariusM

  Tvangsvaksinere helsepersonell mot influensa?

  Skjønner intensjonen, men tenker det er feil virkemiddel fordi det skaper sånn automatisk motstand.
 4. MariusM

  Behandling av prekakeksi

  Grunnen til at jeg tror det er litt vanskelig i praksis, er at (erfaringsmessig) er det mange som ikke veier seg jevnlig og det kan være stor forskjell på baderomsvekten hjemme og vekten på legekontoret. Når 5% kan være 4kg ved utgangsvekt på 80kg, kan 2kg være forskjell i væskebalanse, og tarminnhold, og 1kg ulikhet på vektene hjemme og på kontoret, hvilke klær en har på osv.. Så er kanskje det reelle vekttapet på 1kg. Dette er ikke urealistiske tall - så om en skal avdekke pre-kakeksi så må det foreligge systematiske målinger over tid. Men flinke til det er ikke vi på avdelingen nei.
 5. MariusM

  Behandling av prekakeksi

  Aah.. iveren tok meg inn i "mitt" tema og glemte helt at du egentlig spurte om noe helt annet. Beklager. Nei, pre-kakeksi har jeg egentlig hørt svært svært lite om. Spent på om det er klinisk relevant.
 6. MariusM

  Behandling av prekakeksi

  Opplever at det er litt diskusjon om dette, noe litteratur skiller mellom primær og sekundær kakeksi, der primær er den som ikke kan behandles pga kreftsykdommens endringer i metabolisme. sekundær kakeksi betegnes som underernæring og avmagring relatert til bivirkninger av behandling eller noen ganger pga sykdommen i seg selv. Da kvalme, munntørrhet, nedsatt matlyst, obstipasjon og eller inaktivitet som behandlingsrelatert bivirkning, eller tumor i GIT en plass. Skal bidra litt mer når jeg er ferdig med hovedoppgaven til videreutdanningen i kreftsykepleie.. der jeg skal skrive om kakeksi, fokus på ernæring og livskvalitet hos pasienter med lungekreft i palliativ setting.
 7. Takk for at du bringer dette på bane. Det er en av hverdagens store utfordringer, og jeg opplever det mange ganger i uken. Det kommer et menneske og spør etter en pasient. Jeg vet ikke hvem dette mennesket er og hvilken relasjon eller agenda som foreligger. I 99% av tilfellene er dette uproblematisk - men det hender også at noen er direkte uønsket. Jeg later ofte som om jeg ikke vet hvem de spør etter i starten, og spør om de selv har snakket med gjeldende pasient og og de er ventet. Ofte har de selv ikke snakket med pasienten. De bare dukker opp. Det er så utrolig tanketomt sett fra mitt perspektiv. Dersom de ikke er ventet av pasienten selv ber jeg dem om å vente mens jeg undersøker saken. Dersom jeg har pasienten på mitt tun så snakker jeg med pasienten. Hvis jeg ikke har det, men ser at pasienten er på min avdeling forklarer jeg at pasienten ikke er her på dette tunet, men foreslår at denne kan befinne seg på det eller det tunet om det er slik at pasienten skal ligge på lungeavdelingen. Problemet er at jeg er omringet av flinke piker som på liv og død skal strekke seg langt for å hjelpe alle og enhver, og som rekker å svare "jo pasienten ligger på det og det tunet på det og det rommet" FØR jeg har fått svar på mine spørsmål. Ettersom jeg har opplevd at noen har ring og spurt etter en pasient som overhodet ikke ønsket at noen skulle vite om det, synes jeg dette er en meget risikabel praksis enn så lenge de ikke aner noe om status på hverken pasient eller det mennesket som står der. Når noen ringer, så tar jeg meg tid til å sjekke telefonnummer til pårørende i pasientens personalia-ark. Dersom navn og nummer stemmer har jeg litt mer frihet. Dersom nummeret ikke stemmer så noterer jeg meg nummeret, sier at jeg skal undersøke og ringe tilbake.
 8. MariusM

  Lønn

  Da har du fått en god deal. I sykehus (Spekter) tilsvarer det 10 års ansiennitet med videreutdanning. Det ser ut som at du har fått spesialsykepleierlønn på sykehuset også?
 9. Kjenner meg godt igjen der. Det jeg forsøker å gjøre er å dele inn i kolonner. Jeg har 4 pasienter å rapportere om. Kort bakgrunn og aktuell problemstilling står gjerne allerede på pasientlisten når jeg får det ved starten av vakten. På baksiden lager jeg da en kolonne for det som kommer fram ved visitt og en kolonne for oppgaver som skal gjøres. Så krysser jeg ut det jeg får gjort og ser da lett hva neste skift må gjøre. Likevel er det mange ganger jeg går hjem og lurer på om jeg ga en god rapport, om det viktigste faktisk ble sagt. Noen ganger kommer jeg på at det er ting jeg har glemt å si - som burde vært sagt. Da er det flaut å ringe eller sende melding til nattevakten, men jeg har gjort det mange ganger. Håper flere bidrar med forslag i tråden
 10. MariusM

  Blødende magesår

  Nå skal vi ikke løse oppgaven for deg, men kan du utdype hva det er du tenker å få svar på med denne posten?
 11. MariusM

  Restvolum i IV sett

  The struggle is real. Det varierer fra type til type, men det skal stå på pakken hvor mange ml som går i settet. Har litt med både lengde på slange og diameter. Noen re-spiker settet i en 50-100ml bag for etterskyll. Dette er ugunstig ved antibiotika grunnet mulig søl til omgivelsene, samt potensiell kontaminering. Et annet forslag har vært å sette inn 50ml NaCl i 100ml bag'en vi har blandet antibiotikaen i. Ugunstig av samme årsak som over. Eneste gode løsning på dette er om produsentene av iv.sett lager en smart-site i/ved dråpekammeret en kan bruke til å tilsette etterskyll.
 12. MariusM

  Kurvefungsjonalitet

  JA! Det hadde vært magisk om det var slik at man kunne gjøre det du beskriver - for om jeg forstår det rett, så skulle du da kunne finne alt som skjedde med pasienten i et gitt tidsrom istedet for å måtte lete og finne fram en og en bit i forskjellige programmer og deler av programmer. Ville vært nydelig. Du skriver at du skal se etter samsvar mellom somatikk og funksjonsnivå. Tenker du at funksjonsnivå ikke er somatikk, eller er det somatisk tilstand og mental/kognitiv funksjon, og ikke somatisk funksjonsnivå du skal finne samsvar mellom? Dersom du skal lage en slik tidslinjal som du beskriver den så må du vel lage et dataprogramm som har tilgang til alle databasene, og som går inn og henter ut alle data om pasienten og fremstiller dataene som en tidslinjal i et eller annet datamaskinprogrammeringsspråk. Vet mange skriver programmer i Emacs, Vi, Vim o.l. Litt av en jobb du har tatt på deg der i sykepleiepraksis.
 13. MariusM

  Kurvefungsjonalitet

  Kjempespennende - jeg bare lurer på hva det er å bytte datasamlingen med en tidslinjal? Hva er en tidslinjal?
 14. MariusM

  Innhenting av pasient informasjon

  Haha.. delir ja - det gir mening. 120/80 er et helt fint blodtrykk hos en frisk voksen, og omtales i ulik litteratur som "normalblodtrykk". Blodtrykk er imidlertid svært individuelt. Enig med deg at mange faktorer spiller inn hos multimorbide eldre, og derfor at avvik fra den enkelte pasients habitualtrykk er viktigere å ta hensyn til enn tallene i seg selv. Pulstrykket ved blodtrykk på 120/80 er 40, ikke 60. Jeg sikter ikke til MAP.
 15. MariusM

  Innhenting av pasient informasjon

  Det er litt vanskelig å få helt tak i substansen i det du skriver.. jeg tolker milepæl som noe man oppnår etter å ha jobbet hardt for det. Ikke skjønner jeg hva en episode med deler er for noe og hvorfor det kommer når blodtrykket passerer 160mmHg. Og i et "normalblodtrykk" (120/80) er jo pulstrykket på 40, hvilke problemer er det som kommer med PT på <40? Anywhoo.. mengen informasjon som innhentes må være det som er tilstrekkelig for å gi god helsehjelp. Innhenter du informasjon utover det du har tjenestelig behov for, _mener jeg_ at du passerer en etisk grense. Spørsmålet på andre siden av dette utsagnet må være: hvordan kan man vite at man har kartlagt tilstrekkelig uten å utforske randsonene av de avdekkede behov?
×

Important Information

Privacy Policy