Jump to content
Sykepleiediskusjon

MariusM

Members
 • Content Count

  140
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MariusM

 1. MariusM

  Lønn

  kommer litt an på hvordan turnusen er konfigurert mtp. dag/aften, OG hvordan de lokale avtalene er der du jobber. for mitt vedkommende har det variert fra 50-80k/år.
 2. MariusM

  Soving på nattevakt

  Hos oss oppfordres nattevaktene til å forsøke å rullere på powernaps, i den grad det lar seg gjennomføre. Det er kanskje lettere når man er 5 og ikke 2...
 3. 400.000kr/12mnd = Ca 33.000 pr mnd.. nattevaktstillegget kommer sannsynligvis i tillegg. Hvis du har 87,43/t i nattevaktstillegg og jobber 20 vakter i måneden (87,43pr time*10 timer = 874,3 pr vakt. -> 874,3pr vakt * 20 vakter = ca 17000) så blir det da 33000+17000 = ca 50.000 Gir det mening?
 4. MariusM

  diare ved lungebetennelse

  Hei forum! Jeg har hørt det er blitt sagt av minst to forskjellige leger at pasientens diare kan skyldes pasientens lungebetennelse. Jeg skulle selvsagt gått legen innpå klingen og spurt hvor han har dette fra, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har imidlertid forsøkt å finne noe om dette på det store internettet, uten hell. Jeg vet at antibiotika kan gi diare, men dette er snakk om pasienter som kommer inn med diare og symptomer på lungebetennelse - og legen har sagt at vi ikke trenger å isolere pasienten fordi at diareen mest sannsynlig er pga lungebetennelsen. Har noen av dere hørt om dette og som kan forklare meg mekanismen bak dette?
 5. MariusM

  diare ved lungebetennelse

  Hva gjør dere med denne situasjonen da? Tenker dere som regel at det er relatert til annen inf. og lever videre eller tar dere avf.prøver likevel?
 6. MariusM

  diare ved lungebetennelse

  Ja det har jeg lest, men nei det er ikke det her nei.
 7. MariusM

  Prosedyrer opptrekking av medikament etc

  Dette tenker jeg på nesten hver gang jeg knekker av en glassampulle.. Da jeg var i praksis på levanger sykehus ble dette brukt konsekvent. Ingen andre plasser jeg har vært har jeg sett dette i bruk..
 8. MariusM

  Prosedyrer opptrekking av medikament etc

  Håndhygiene. Desifiserer anbruddspunktet med klorhexidinsprit. Setter inn sprøyte uten nål og aspirerer alt innhold. Setter steril topp på sprøyte. Fester ampulle til sprøyte og noterer dato og klokkeslett om jeg ikke skal bruke alt på en gang. Tips ved aspirering av innhold fra ampulle på denne måten. Trekk først inn så mye luft i sprøyta som du skal ha væske fra ampulle. Da slipper du at det blir vakuum i ampullen ved at du skyver stempel ut og inn til væske og luft har byttet plass. Alternativt kan du bruke en kanyle på sprøyta. Da blir ikke vakuum et tema.
 9. MariusM

  Infusjon av luft fra posen?

  Jeg klarer ikke å forstå hvordan de håndterer posene og iv-settene når de klarer å lage luftembolier av luften i posen... https://www.nrk.no/hordaland/pasient-fikk-hjerneskade-etter-rutinefeil-pa-haukeland-1.14280860 Noen som kan hjelpe meg å forstå? Fremstår for meg som en umulighet med mindre en virkelig går inn for det.
 10. MariusM

  Infusjon av luft fra posen?

  Ja dette gir faktisk mening. Det er liksom ikke noe som bare skjer helt av seg selv. Overtrykksmansjett på arteriesett er ikke noe jeg er borti - så det er kanskje derfor jeg ikke så dette som en mulighet. Takk for at du fikk oppklaring på dette Cathrine.
 11. MariusM

  Dårlig sykepleier

  Dersom man kan komme rett fra skolebenken og inn på sykehus - uten å ha vært innom kommunen skal ikke det være et argument fra leder at 'du ikke er klar for det enda'. Nå kjenner jeg ikke deg, og vet intet om deg og hvordan du jobber - men om du er 'klar for' dette: så er du 'klar for' sykehus.
 12. MariusM

  Infusjon av luft fra posen?

  Gode forslag - som begge forutsetter at den som gir infusjon her ikke fullstendig neglisjerer sitt ansvar. Ikke bare litt men mye. Da mener jeg det er et større problem enn at det er litt luft i posen, og at det kanskje ikke er den luften som er årsaken til emboli - men sykepleiers sløvhet? Skulle ønske det var noen i forumet som jobbet på Haukeland som kanskje kan fiske frem prosedyren eller noe sånnt? Kaste litt lys over saken. Er det noe her jeg kan lære? Hva er det jeg ikke ser, som de ser så tydelig?
 13. MariusM

  Infusjon av luft fra posen?

  Altså - den lufta må jo finne veien hele veien fra posen og gjennom settet og inn i pasienten. Sånn som vi håndterer infusjoner så kan jeg ikke fatte hvordan det er mulig. Bruker vi pumpe så sier pumpa ifra om luft. Og stopper infusjon. Bruker vi tyngdekraften så slutter det å renne når det er tomt i dråpekammeret. Det fortsetter ikke å gå videre inn i pasienten når dråpekammeret er tomt. så ikke vet jeg.
 14. MariusM

  Dårlig sykepleier

  Jøss. På sykehus har du fagfeller overalt og legen er kun en kort telefon unna. Jeg har aldri hatt samtidig ansvar for fler enn 5 pasienter. Hovedregelen er 4 på min arbeidsplass - om jeg har visitt eller kveldsvakt. Hvis ikke har jeg 1-3 litt avhengig av situasjon. Du vil sannsynligvis få god opplæring, og bakgrunn fra kommunen er slett ikke dum å ha med seg. Det at det er krisemangel i kommunen er et ledelsesproblem. Det må heller bli mer attraktivt å jobbe i kommunen om de vil ha folk til å bli - ikke spille barnslig psykologisk spill. Ulempen med en sånn leder er kanskje å få en god referanse... ?
 15. MariusM

  Forhøyet CRP ved virus

  Ja her må jeg bare fortsette å blottlegge min manglende forståelse.. til mitt forsvar jobber jeg med lungepasienter. ?Vi har en og annen med diare, da som regel relatert til cytostatiks (sjelden) eller antibiotika. Vi finner som regel ingen infeksiøs forklaring men en og annen gang ser vi klostridium. Behandles svært sjelden hos oss på noen annen måte enn 'la det gå over'-metoden. Hvorfor er det viktig å skille mellom disse? Er det ikke svært sjelden at gastroenteritt behandles annet enn med støttebehandling, og med antibiotka kun i aller mest alvorlig tilfelle? https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/mage_og_tarm/infeksjon_i_mage_og_tarm/akutt_gastroenteritt
 16. MariusM

  Forhøyet CRP ved virus

  Synes det er et interessant spørsmål, men tenker du at det er relevant i praksis, Cathrine?
 17. MariusM

  Forhøyet CRP ved virus

  Vet ikke - men vil tro at svaret er ja? Mekanismen bak en diare ved gastroenteritt, er så vidt jeg forstår, en inflammasjon forårsaket av toksiner fra mikrober (eller mikrobene i seg selv). CRP er en markør på inflammasjon og ikke infeksjon.
 18. Det står noe av det samme i cytostatikaboken også, men der står det at substans P og NK1 reseptor spiller en rolle både ved akutt og forsinket kvalme. Altså er det ikke bare slimhinneaffeksjon men også en kjemi jeg ikke forstår bæret av. Så av dette "konkluderer" jeg at akutt kvalme handler om kjemi, mens forsinket kvalme handler om både kjemi og slimhinneaffeksjon, altså noe motsatt av det som står på internetmedisin.se.
 19. Hehe.. jeg skrev "ganske voksne". Fra Relis.no "Eldre er 4-7 ganger mer utsatt enn yngre for å oppleve NSAID-bivirkninger som fører til sykehusinnleggelse. Dette skyldes blant annet aldersrelaterte farmakokinetiske og farmakodynamiske forandringer, flere kroniske tilstander og gjelder aller mest for de som bruker mange legemidler (6, 7). NSAIDs er blant de legemiddelgruppene som hyppigst er årsak til sykehusinnleggelser, og sammen med blodfortynnende og diuretika står de for omtrent halvparten av tilfellene som er forutsigbare og dermed kan unngås (8-10). NSAIDs er også blant legemidlene som oftest gir dødelige bivirkninger."
 20. Våre kreftpasienter er stort sett allerede ganske voksne, noe som i seg selv gjør at NSAIDs allerede er uaktuelt - likevel har jeg heller ikke sett det i bruk hos de noe yngre. Jeg har ikke spurt legene direkte - men observerer at når paracetamol ikke lenger er nok begynner mange på opiater, lavdose i depotform, og gradvis opptrapping.
 21. MariusM

  Bachelortema?

  Kanskje greit å avklare hva du legger i prehospitalt. Jeg har ikke undersøkt om det finnes en strikt definisjon, men "pre" betyr jo her "før" sykehus. Altså kan det omfatte mangt, men meg bekjent er det som regel brukt om det som skjer mellom at pasienten møtes av helsepersonell og sykehuset. Da ofte ambulansepersonell. Altså en hendelse har oppstått, ambulanse er utkalt og pasienten hentes til sykehus. Er det dette du mener med pre-hospitalt eller mener du det som skjer utenfor sykehus - altså i hjemmesykepleie, sykehjem, legesenter o.l.? Men det er masse sykepleie å ta tak i som ikke er akuttmedisin. Informasjon for eksempel. Det er ulikt behov for ulik informasjon i de forskjellige ledd i helsetjenesten og det å ha forståelse for hvilken informasjon "neste ledd" har behov for er viktig for å sikre kontinuitet. Det er ikke interessant for ambulansen hvor mye sild fru Hansen hadde på frokostskiva si, for å si det litt dumt (med mindre fru Hansen har allergi mot fisk og skalldyr da...). Ivaretakelse av pasient i en slik situasjon, informasjon og ivaretakelse av pårørende kan være tema. Samhandling. Hvilken kompetanse er nær pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser (spl vs. ufaglærte vs. helsefagarbeider, norsktalende eller fremmedspråklig, nyutdannet, garvet, videreutdannet)? Hva har det å si for hjelpen pasienten får?
 22. MariusM

  Rengjøringspersonale

  Jeg er faktisk litt usikker på hva de har av opplæring/kompetanse sånn rent formelt. Det er renholdsavdelingen som har det daglige renholdet på alle rom. Det betyr å dra over gulvet så langt jeg kan se. Så er det vi som har ansvar for alle andre flater i det daglige - noe vi har lite tid til. Når det kommer til smitterom - når smitteregime oppheves, så er det renhold som tar en smittevask. da tar de seng, utstyr og alle flater.
 23. MariusM

  Rengjøringspersonale

  Vi har som et prøveprosjekt fått renhold til å ta utreisevask. Noen er grundige, andre ganger lurer vi på om det er blitt vasket..
 24. Du kan selv varsle helsetilsynet ved fylkesmannen. Så kan de vurdere lovligheten av dette.. Slik jeg leser det må det et 4A-vedtak til - men det er ikke sikkert vilkårene for det er oppfylt. Fra helsepersonelloven: § 4.Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. § 17.Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere. Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger.
 25. MariusM

  Må pasienten dø alene på din avdeling?

  Nei utenfor døra? litt vel mye vekt på ordet "vakt" ? Nei det hørtes ikke ut som noe jeg ville kalt fastvakt til terminal pasient. Fastvakten må være inne sammen med den døende. Mener jeg.
×

Important Information

Privacy Policy