Jump to content
Sykepleiediskusjon

MariusM

Members
 • Content Count

  158
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MariusM

 1. https://sykepleien.no/2019/05/na-kan-du-melde-bivirkninger-elektronisk?cid=sm5726914961&fbclid=IwAR2oGtFDJ0cldDZa2utwz6OzuwZD_Tjdg8D_aF5JBfaf7fqvrQaq4HyMitw Jeg har egentlig tatt det for gitt at legen har tatt seg av dette. Det kan jeg snart ikke lene meg på..
 2. Veldig sant. Denne klassiske tankefeilen har til og med fått et latinsk slagord: "Post hoc, ergo propter hoc" som betyr: «Etter dette, derfor på grunn av dette».
 3. Jeg har møtt flere sårsykepleiere. Det virker som om det er noe med den utdanningen, som gjør at sykepleierene kommer ut av den som noe arrogante. just sayin'...
 4. Er du sikker på at dette ikke er direkte knyttet opp mot en spesifikk diagnose eller spesifikk behandling ? Kan se for meg at det i noen tilfeller kan være snakk om rekonstruksjon etter invasiv behandling og at man derfor trenger et 'før-bilde'? Rart at det skal taes bilder rutinemessig av alle pasienter?
 5. Jeg ser for meg at det er NOKUT du skal ta kontakt med?
 6. Hos oss opererer vi ikke med begrepet spO2-klasse, men pasienter med KOLS scores ulikt andre pasienter, dersom lege har besluttet at det skal brukes NEWS for KOLS på denne pasienten. RF 22 = 2p P 65-75= 0p BT 170= 0p Sat 86-90= 3p Tp 37,1 = 0p O2-tilførsel = 2p (uavhengig av saturajson) Våken (A) = 0p Pasienten får da en score på 7
 7. MariusM

  PVK HEPARIN

  Hehe, alt en ikke har gjort før kan synes litt vanskelig. "Vanlig" "skylleheparin" som det oftest er snakk om (100 IE/ml) går det som regel an å skylle inn ved neste gangs bruk av kateteret - med mindre lege sier noe annet. Det er noe spesielt for enkelte typer sentrale katetere, som VAS-katetere, hvor man i noen tilfeller skal sette heparinlås med "sterkheparin". Denne tror jeg er 5000 IE/ml. Denne skal IKKE skylles inn, men aspireres ut før det skylles med NaCl 0,9%. Håndtering av ulike katetere, og bruk av heparinlås bør vel være en del av et prosedyreverk er nå min oppfatning. Har dere en fagutviklingssykepleier du kan spørre? Hvis ikke er det jo ellers leder som har ansvar for at slike prosedyrer finnes...?
 8. MariusM

  PVK HEPARIN

  Min erfaring er at det er mer aktuelt med heparinlås på sentrale enn på perifere katetere. Nå er det lenge siden jeg har sett på den aktuelle prosedyren på jobb, men helsebibliotekets prosedyre nevner ikke heparin i forbindelse med perifere katetere.
 9. MariusM

  PVK HEPARIN

  Hei. Ditt arbeidssted skal ha en prosedyre på dette. Det er ikke vanlig å sette heparinlås med mindre PVK ikke skal benyttes på > 24t (mener jeg å huske). Å deponere i denne sammenheng betyr at du fyller kateteret med heparin etter du har skylt med NaCl. Heparinet skal ligge der for å hindre koagulasjon av blod i kateteret.
 10. NEWS er scoringssystemet. Det baserer seg på observasjoner gjort etter ABCD. I praksis bare BCD ettersom at en pasient med et A-problem er en akuttsituasjon uansett. Du kan ikke gjøre registrere NEWS-score uten å gjøre en BCD-vurdering.
 11. Her og - ved behov. Det gjøres løpende vurdering om hva som er behovet i hvert enkelt tilfelle. 0,2mg midazolam spredt over 24t gir vel heller innen særlig sedering.
 12. hyppigste blandinga i sc. pumpe hos oss er morfin, midazolam og afipran. Morfin avhenger av tidl. dosering per os. Midazolam ofte 0,2-0,4mg/24t og afipran 20mg/24t.
 13. Jaajaja. Dette er kjent. Som Elki sier så er det noe med det psykologiske presset med at du er konstant under evaluering, du er ny, det forventes at du er på hugget hele tiden, men samtidig at du vet hva du kan og ikke kan. Videre at det ALLTID er noe du skulle ha gjort (som student). Det er litt det samme å være nyutdannet også, selv om det er litt bedre så er det likevel mye nytt, og en skal inn i ett arbeidsmiljø osv. MEN det BLIR bedre. Hold ut.
 14. Jeg har ikke noe godt svar, men du vekket min nysgjerrighet. Hvilken religiøs overbevisning gjør det problematisk å henge opp en blodtransfusjon? Det er jo ikke sånn at du må gi ditt eget blod..
 15. Det er nok mye som skjer parallelt i denne prosessen som jeg ikke har oversikt over, men har også lest at væsketilførsel i denne fasen gjerne bidrar til mer plager.. (Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling)
 16. jobber på st.olavs. skal be om en sample. får se om mine kollegaer synes dette er like lurt som meg.
 17. MariusM

  Referanser

  Jeg er ikke kjent med praksisen at det registreres avvik PÅ noen. Jeg har gjort feil - og skrevet avvik "på meg selv". Andre har gjort det samme - det er vanlig praksis hos oss. Et avvik er noe annet enn en formell advarsel fra helsetilsynet. Alle har gjort - eller kommer til å gjøre feil. Avviksregistrering er ikke en straffereaksjon, men en systematisk måte å melde om feil, uønskede hendelser osv. som ikke skal knyttes til person men være kilde til kunnskap, utvikling og forebygging i organisasjonen. Selv om jeg har 2 avvik "registrert på meg" (de er jo ikke det) så er jeg ikke nervøs for å oppgi min arbeidsgiver som referanse. Mener du avvik, eller mener du at du har fått en formell advarsel grunnet ting som (grov?) uaktsomhet, tjenesteforsømmelse eller uskikkethet? Jeg har egentlig en følelse her av at du tror det er mye verre enn det er..
 18. MariusM

  Lønn

  kommer litt an på hvordan turnusen er konfigurert mtp. dag/aften, OG hvordan de lokale avtalene er der du jobber. for mitt vedkommende har det variert fra 50-80k/år.
 19. Hos oss oppfordres nattevaktene til å forsøke å rullere på powernaps, i den grad det lar seg gjennomføre. Det er kanskje lettere når man er 5 og ikke 2...
 20. 400.000kr/12mnd = Ca 33.000 pr mnd.. nattevaktstillegget kommer sannsynligvis i tillegg. Hvis du har 87,43/t i nattevaktstillegg og jobber 20 vakter i måneden (87,43pr time*10 timer = 874,3 pr vakt. -> 874,3pr vakt * 20 vakter = ca 17000) så blir det da 33000+17000 = ca 50.000 Gir det mening?
 21. Hva gjør dere med denne situasjonen da? Tenker dere som regel at det er relatert til annen inf. og lever videre eller tar dere avf.prøver likevel?
 22. Ja det har jeg lest, men nei det er ikke det her nei.
 23. Hei forum! Jeg har hørt det er blitt sagt av minst to forskjellige leger at pasientens diare kan skyldes pasientens lungebetennelse. Jeg skulle selvsagt gått legen innpå klingen og spurt hvor han har dette fra, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har imidlertid forsøkt å finne noe om dette på det store internettet, uten hell. Jeg vet at antibiotika kan gi diare, men dette er snakk om pasienter som kommer inn med diare og symptomer på lungebetennelse - og legen har sagt at vi ikke trenger å isolere pasienten fordi at diareen mest sannsynlig er pga lungebetennelsen. Har noen av dere hørt om dette og som kan forklare meg mekanismen bak dette?
 24. Dette tenker jeg på nesten hver gang jeg knekker av en glassampulle.. Da jeg var i praksis på levanger sykehus ble dette brukt konsekvent. Ingen andre plasser jeg har vært har jeg sett dette i bruk..
 25. Håndhygiene. Desifiserer anbruddspunktet med klorhexidinsprit. Setter inn sprøyte uten nål og aspirerer alt innhold. Setter steril topp på sprøyte. Fester ampulle til sprøyte og noterer dato og klokkeslett om jeg ikke skal bruke alt på en gang. Tips ved aspirering av innhold fra ampulle på denne måten. Trekk først inn så mye luft i sprøyta som du skal ha væske fra ampulle. Da slipper du at det blir vakuum i ampullen ved at du skyver stempel ut og inn til væske og luft har byttet plass. Alternativt kan du bruke en kanyle på sprøyta. Da blir ikke vakuum et tema.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy