Jump to content
Sykepleiediskusjon

MariusM

Members
 • Content Count

  144
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MariusM

 1. Det er nok mye som skjer parallelt i denne prosessen som jeg ikke har oversikt over, men har også lest at væsketilførsel i denne fasen gjerne bidrar til mer plager.. (Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling)
 2. jobber på st.olavs. skal be om en sample. får se om mine kollegaer synes dette er like lurt som meg.
 3. MariusM

  Referanser

  Jeg er ikke kjent med praksisen at det registreres avvik PÅ noen. Jeg har gjort feil - og skrevet avvik "på meg selv". Andre har gjort det samme - det er vanlig praksis hos oss. Et avvik er noe annet enn en formell advarsel fra helsetilsynet. Alle har gjort - eller kommer til å gjøre feil. Avviksregistrering er ikke en straffereaksjon, men en systematisk måte å melde om feil, uønskede hendelser osv. som ikke skal knyttes til person men være kilde til kunnskap, utvikling og forebygging i organisasjonen. Selv om jeg har 2 avvik "registrert på meg" (de er jo ikke det) så er jeg ikke nervøs for å oppgi min arbeidsgiver som referanse. Mener du avvik, eller mener du at du har fått en formell advarsel grunnet ting som (grov?) uaktsomhet, tjenesteforsømmelse eller uskikkethet? Jeg har egentlig en følelse her av at du tror det er mye verre enn det er..
 4. MariusM

  Lønn

  kommer litt an på hvordan turnusen er konfigurert mtp. dag/aften, OG hvordan de lokale avtalene er der du jobber. for mitt vedkommende har det variert fra 50-80k/år.
 5. Hos oss oppfordres nattevaktene til å forsøke å rullere på powernaps, i den grad det lar seg gjennomføre. Det er kanskje lettere når man er 5 og ikke 2...
 6. 400.000kr/12mnd = Ca 33.000 pr mnd.. nattevaktstillegget kommer sannsynligvis i tillegg. Hvis du har 87,43/t i nattevaktstillegg og jobber 20 vakter i måneden (87,43pr time*10 timer = 874,3 pr vakt. -> 874,3pr vakt * 20 vakter = ca 17000) så blir det da 33000+17000 = ca 50.000 Gir det mening?
 7. Hva gjør dere med denne situasjonen da? Tenker dere som regel at det er relatert til annen inf. og lever videre eller tar dere avf.prøver likevel?
 8. Ja det har jeg lest, men nei det er ikke det her nei.
 9. Hei forum! Jeg har hørt det er blitt sagt av minst to forskjellige leger at pasientens diare kan skyldes pasientens lungebetennelse. Jeg skulle selvsagt gått legen innpå klingen og spurt hvor han har dette fra, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har imidlertid forsøkt å finne noe om dette på det store internettet, uten hell. Jeg vet at antibiotika kan gi diare, men dette er snakk om pasienter som kommer inn med diare og symptomer på lungebetennelse - og legen har sagt at vi ikke trenger å isolere pasienten fordi at diareen mest sannsynlig er pga lungebetennelsen. Har noen av dere hørt om dette og som kan forklare meg mekanismen bak dette?
 10. Dette tenker jeg på nesten hver gang jeg knekker av en glassampulle.. Da jeg var i praksis på levanger sykehus ble dette brukt konsekvent. Ingen andre plasser jeg har vært har jeg sett dette i bruk..
 11. Håndhygiene. Desifiserer anbruddspunktet med klorhexidinsprit. Setter inn sprøyte uten nål og aspirerer alt innhold. Setter steril topp på sprøyte. Fester ampulle til sprøyte og noterer dato og klokkeslett om jeg ikke skal bruke alt på en gang. Tips ved aspirering av innhold fra ampulle på denne måten. Trekk først inn så mye luft i sprøyta som du skal ha væske fra ampulle. Da slipper du at det blir vakuum i ampullen ved at du skyver stempel ut og inn til væske og luft har byttet plass. Alternativt kan du bruke en kanyle på sprøyta. Da blir ikke vakuum et tema.
 12. Ja dette gir faktisk mening. Det er liksom ikke noe som bare skjer helt av seg selv. Overtrykksmansjett på arteriesett er ikke noe jeg er borti - så det er kanskje derfor jeg ikke så dette som en mulighet. Takk for at du fikk oppklaring på dette Cathrine.
 13. Dersom man kan komme rett fra skolebenken og inn på sykehus - uten å ha vært innom kommunen skal ikke det være et argument fra leder at 'du ikke er klar for det enda'. Nå kjenner jeg ikke deg, og vet intet om deg og hvordan du jobber - men om du er 'klar for' dette: så er du 'klar for' sykehus.
 14. Gode forslag - som begge forutsetter at den som gir infusjon her ikke fullstendig neglisjerer sitt ansvar. Ikke bare litt men mye. Da mener jeg det er et større problem enn at det er litt luft i posen, og at det kanskje ikke er den luften som er årsaken til emboli - men sykepleiers sløvhet? Skulle ønske det var noen i forumet som jobbet på Haukeland som kanskje kan fiske frem prosedyren eller noe sånnt? Kaste litt lys over saken. Er det noe her jeg kan lære? Hva er det jeg ikke ser, som de ser så tydelig?
 15. Altså - den lufta må jo finne veien hele veien fra posen og gjennom settet og inn i pasienten. Sånn som vi håndterer infusjoner så kan jeg ikke fatte hvordan det er mulig. Bruker vi pumpe så sier pumpa ifra om luft. Og stopper infusjon. Bruker vi tyngdekraften så slutter det å renne når det er tomt i dråpekammeret. Det fortsetter ikke å gå videre inn i pasienten når dråpekammeret er tomt. så ikke vet jeg.
 16. Jøss. På sykehus har du fagfeller overalt og legen er kun en kort telefon unna. Jeg har aldri hatt samtidig ansvar for fler enn 5 pasienter. Hovedregelen er 4 på min arbeidsplass - om jeg har visitt eller kveldsvakt. Hvis ikke har jeg 1-3 litt avhengig av situasjon. Du vil sannsynligvis få god opplæring, og bakgrunn fra kommunen er slett ikke dum å ha med seg. Det at det er krisemangel i kommunen er et ledelsesproblem. Det må heller bli mer attraktivt å jobbe i kommunen om de vil ha folk til å bli - ikke spille barnslig psykologisk spill. Ulempen med en sånn leder er kanskje å få en god referanse... ?
 17. Jeg klarer ikke å forstå hvordan de håndterer posene og iv-settene når de klarer å lage luftembolier av luften i posen... https://www.nrk.no/hordaland/pasient-fikk-hjerneskade-etter-rutinefeil-pa-haukeland-1.14280860 Noen som kan hjelpe meg å forstå? Fremstår for meg som en umulighet med mindre en virkelig går inn for det.
 18. Ja her må jeg bare fortsette å blottlegge min manglende forståelse.. til mitt forsvar jobber jeg med lungepasienter. ?Vi har en og annen med diare, da som regel relatert til cytostatiks (sjelden) eller antibiotika. Vi finner som regel ingen infeksiøs forklaring men en og annen gang ser vi klostridium. Behandles svært sjelden hos oss på noen annen måte enn 'la det gå over'-metoden. Hvorfor er det viktig å skille mellom disse? Er det ikke svært sjelden at gastroenteritt behandles annet enn med støttebehandling, og med antibiotka kun i aller mest alvorlig tilfelle? https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/mage_og_tarm/infeksjon_i_mage_og_tarm/akutt_gastroenteritt
 19. Synes det er et interessant spørsmål, men tenker du at det er relevant i praksis, Cathrine?
 20. Vet ikke - men vil tro at svaret er ja? Mekanismen bak en diare ved gastroenteritt, er så vidt jeg forstår, en inflammasjon forårsaket av toksiner fra mikrober (eller mikrobene i seg selv). CRP er en markør på inflammasjon og ikke infeksjon.
 21. Det står noe av det samme i cytostatikaboken også, men der står det at substans P og NK1 reseptor spiller en rolle både ved akutt og forsinket kvalme. Altså er det ikke bare slimhinneaffeksjon men også en kjemi jeg ikke forstår bæret av. Så av dette "konkluderer" jeg at akutt kvalme handler om kjemi, mens forsinket kvalme handler om både kjemi og slimhinneaffeksjon, altså noe motsatt av det som står på internetmedisin.se.
 22. Hehe.. jeg skrev "ganske voksne". Fra Relis.no "Eldre er 4-7 ganger mer utsatt enn yngre for å oppleve NSAID-bivirkninger som fører til sykehusinnleggelse. Dette skyldes blant annet aldersrelaterte farmakokinetiske og farmakodynamiske forandringer, flere kroniske tilstander og gjelder aller mest for de som bruker mange legemidler (6, 7). NSAIDs er blant de legemiddelgruppene som hyppigst er årsak til sykehusinnleggelser, og sammen med blodfortynnende og diuretika står de for omtrent halvparten av tilfellene som er forutsigbare og dermed kan unngås (8-10). NSAIDs er også blant legemidlene som oftest gir dødelige bivirkninger."
 23. Våre kreftpasienter er stort sett allerede ganske voksne, noe som i seg selv gjør at NSAIDs allerede er uaktuelt - likevel har jeg heller ikke sett det i bruk hos de noe yngre. Jeg har ikke spurt legene direkte - men observerer at når paracetamol ikke lenger er nok begynner mange på opiater, lavdose i depotform, og gradvis opptrapping.
 24. Kanskje greit å avklare hva du legger i prehospitalt. Jeg har ikke undersøkt om det finnes en strikt definisjon, men "pre" betyr jo her "før" sykehus. Altså kan det omfatte mangt, men meg bekjent er det som regel brukt om det som skjer mellom at pasienten møtes av helsepersonell og sykehuset. Da ofte ambulansepersonell. Altså en hendelse har oppstått, ambulanse er utkalt og pasienten hentes til sykehus. Er det dette du mener med pre-hospitalt eller mener du det som skjer utenfor sykehus - altså i hjemmesykepleie, sykehjem, legesenter o.l.? Men det er masse sykepleie å ta tak i som ikke er akuttmedisin. Informasjon for eksempel. Det er ulikt behov for ulik informasjon i de forskjellige ledd i helsetjenesten og det å ha forståelse for hvilken informasjon "neste ledd" har behov for er viktig for å sikre kontinuitet. Det er ikke interessant for ambulansen hvor mye sild fru Hansen hadde på frokostskiva si, for å si det litt dumt (med mindre fru Hansen har allergi mot fisk og skalldyr da...). Ivaretakelse av pasient i en slik situasjon, informasjon og ivaretakelse av pårørende kan være tema. Samhandling. Hvilken kompetanse er nær pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser (spl vs. ufaglærte vs. helsefagarbeider, norsktalende eller fremmedspråklig, nyutdannet, garvet, videreutdannet)? Hva har det å si for hjelpen pasienten får?
 25. Jeg er faktisk litt usikker på hva de har av opplæring/kompetanse sånn rent formelt. Det er renholdsavdelingen som har det daglige renholdet på alle rom. Det betyr å dra over gulvet så langt jeg kan se. Så er det vi som har ansvar for alle andre flater i det daglige - noe vi har lite tid til. Når det kommer til smitterom - når smitteregime oppheves, så er det renhold som tar en smittevask. da tar de seng, utstyr og alle flater.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy