Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pierre Lison

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

About Pierre Lison

  • Rank
    Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. For et forskningsprosjekt om analyse av nødanrop til 113 søker vi etter 2-5 sykepleiestudenter i Oslo som kan jobbe noen timer for oss på et transkriberingsoppdrag. Jobben er å transkribere samtaler mellom innringere til 113 og operatører fra en AMK-sentral. Det totale antall timer er fleksibelt, fra 4-5 timer opp til 25 timer i uken over 2 uker avhengig av deres tilgjengelighet. Arbeidstiden er også fleksibel og kan avtales på forhånd, men arbeidet må utføres på kontoret vårt. Norsk Regnesentral (NR) ligger ved Forskningsparken og Blindern. Transkriberingsarbeid er planlagt å starte tidlig i september, og vi håper å få transkribert alle samtalene i løpet av maks. to uker. Totalt sett har vi 300 nødanrop som skal transkriberes. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner, men du bør ha veldig god norskkompentanse (mundlig og skriftlig) og være flink med IT. Det vil bli gitt opplæring i transkriberingsprosedyren. Vi tilbyr 185 kr per time + feriepenger. Arbeidet kan være spesiell aktuelt for helsestudenter med interesse for akuttmedisin, da samtalene som må transkriberes kommer fra ekte nødsituasjoner. Studenter som transkriberer disse samtalene, skal være pålagt taushetsplikt. Hvis du er interessert, ta kontakt snarest mulig med seniorforsker Pierre Lison, epostaddresse: plison@nr.no.
×

Important Information

Privacy Policy