Jump to content
Sykepleiediskusjon

Nonmaleficence

Members
 • Content Count

  102
 • Joined

 • Last visited

About Nonmaleficence

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Lag lister. Tror du selv må finne hvilke punkter du vil ha i den, evt. at du setter opp en avhukingsliste. Hvis det er som gruppeleder, så kan det lønne seg å skrive ned informasjonen du får fra pleierne, samt fra legevisitten. I tillegg er det litt det her å filtrere hva som er viktig informasjon, og hva som ikke gjør noe. Det er lovt å være ny, og vi er ulike i hvordan vi strukturerer arbeidshverdagen vår. Du kan starte med å skrive ned ting, i det du får beskjed om det. Da glemmer du det ikke hvertfall!
 2. Hei Jack, Jeg ser hva du skriver, og jeg tenker at det du ber om ikke vil være til hjelp for verken deg eller pasientene dine. Du har litt språklige utfordringer, og jeg mener det er viktig at du får dette på plass, kanskje før du fortsetter utdanningen din. Kommunikasjon er en av de største årsakene til at det skjer uhell eller uønskede situasjoner i helsevesenet. Videre er det viktig å kunne formulere gode notater hvor du dokumenterer din sykepleie. Hvis ikke kan det være at det har konsekvenser for pasientene dine hvis noen f.eks. ikke forstår hva det er du skriver. For å eksemplifisere dette kan du tenke deg, hvem skal renskrive dine tekster når du skal dokumentere i pasientjournalen? Det er det kun du som kan ta ansvar for å gjøre, så allerede der har du en begrensning. Hvem skal gjenskrive din bachelor? Håper du ser hva jeg mener. Mitt råd til deg er å øve videre på norsken din, dessverre tror jeg ikke du kommer i mål med å finne noen som renskriver for deg. Lykke til!
 3. Hva er det du trenger hjelp med i forhold til å skrive logg? Det er nok ikke noe hokus-pokus. Skriv hvordan du vurderte situasjoner som oppsto fra et sykepleierperspektiv. Hva tenkte du, hvilke tiltak gjorde du, hvordan evaluerte du tiltakene, hva var bra, hva var dårlig etc.
 4. Du kan vel ta en utdanning da innen pedagogikk eller ledelse? Opplever egentlig at du svarer ditt eget spørsmål her...
 5. Når dere sier sykepleiediagnose er det som regel basert på et system. Internasjonalt er et mest snakk om P(R)ES-struktur, altså problem, råd/ressurs, etiologi/årsak, og symptom/tegn. Det kan da altså se slik ut: Hjertesviktforverring på bakgrunn av atrieflimmer og tidligere hjerteinfarkt, samt økende dyspné, forverring av ekko-cor med reduksjon av ejeksjonsfraksjon og væskestuvning. Anbefaler dere å undersøke hva en sykepleiediagnose innebærer, hvis ikke må dere redegjøre for deres definisjon og struktur. Hvis du skriver om en sykepleieobservasjon, f.eks. "Pasienten har fått økende ødemer bilateralt i ekstremiteter, noe som kan relateres til eventuell forverring av pasientens hjertesvikt". Men det er andre faktorer som også kan påvirke f.eks. et sånt tegn som økende ødemer (saltinntak, compliance mtp. medikamentell behandling osv.). Sykepleierens jobb er å kartlegge og observere pasienten, mens leger skal stå for utredning og diagnostikk.
 6. Hvilken modell bruker dere for sykepleiediagnoser?
 7. Beskriv en rød blodcelle sin vei gjennom blodets kretsløp, fra den forlater venstre ventrikkel til den er tilbake samme sted. Ta med i riktig rekkefølge hvilke hovedtyper blodårer som passeres, og i hvilken rekkefølge de ulike hjertekamrene og hjerteklaffene passeres. I din forklaring skriver du om blodets reise, fra før det kommer til hjertet. Du besvarer da altså ikke oppgaven slik den spør, som er å forklare en rød blodcelles reise hvor du starter i venstre ventrikkel. Blodcellen går gjennom aortaklaffen, deretter følger den aorta ut i kroppen hvor den arteriene forgrener seg gjennom kroppen. Den kan blant annet gå ut i arterioler og kapillærer hvor den gir fra seg oksygen (O2), og binder karbondioksid (CO2). Blodcellen følger deretter venekretsløpet via vena cava tilbake til høyre forkammer, hvor den så går gjennom tricuspidalklaffen. Fra høyre ventrikkel går den gjennom pulmonalklaffen, inn i pulmonalarterien. Der strømmer blodcellen forbi bronkioler (og de mindre alveolene) hvor gass går fra høy til lav, altså CO2 er det lite av i lungene, og derfor strømmer CO2 over i lungene, og det er lite O2 på blodcellen, men masse i lungene, altså går O2 over i blodet. Deretter går blodcellen via pulmonalvener tilbake til venstre atrium. Fra venstre atrium går blodcellen gjennom trikuspidalklaffen, og er tilbake i venstre ventrikkel.
 8. Å dusje er vel ikke grunnlag for tvang. Høres merkelig ut at det er tvangsvedtak for å dusje, når pasienten nekter. Dette har vært prøvd flere ganger når jeg jobbet på geriatrisk avdeling, uten at en fikk dette godkjent. Er dette lovlig praksis hos dere? Registrerer dere hver gang dere har benyttet tvang på en pasient? Må si jeg er svært overrasket over hva som gjøres her!
 9. Får du ei god klype med hud på ca. 5 cm, så kan du sette den 90 grader. Får du så vidt kanskje 2-3 cm, så setter du 45 grader. Uansett så er det ikke et problem om det blir i.m. med denne type medikament.
 10. Hvis oppgaveteksten ber deg om å gi svaret i dose blir det skjønnsmessig vurdering. Du kan alltids klage på resultatet.
 11. Hei! Det går nok bra, du stryker ikke på grunn av dette. De som leser skjønner at de som skriver er stresset, men kan hende du får litt trekk for det, da det anses som "slurv". De ser både på innhold, men også det oppgavetekniske. Blir spennende å høre hvordan det gikk, og gratulerer med levert bachelor! 😀 Bruk helgen nå til å slappe av litt, og nyt at du har levert!
 12. Du runder ikke av 1499000, det har ingen komma og dermed ingen desimaler. Desimaler er f.eks. 10,045. Slik jeg lærte det på utdanningen skal barn alltid regnes med tre desimaler. Ellers er det to, hvis du ikke får hele tall. Her gjelder vanlige avrundingsregler. Har du 0,045 blir det 0,05. Har du 0,044, så blir avrundingen 0,04. Er det siste desimaltallet 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundes forrige siffer oppover med 1 Hvis siste desimaltall er 0, 1, 2, 3 eller 4 beholdes forrige siffer Har du 0,04435, så har du 5 til sist. Da runder du 3-tallet oppover 1, til 0,0444. Da du bare har firere, kan du ikke øke noen desimaler med 1, og det blir derfor stående. Du skriver da 0,04. https://www.matematikk.org/oss.html?tid=89234 Her kan du lære mer om avrunding. Forøvrig har universitetene ulike avrundingsregler, og jeg ville forhørt meg med den institusjonen du tilhører for hva som er gjeldende for dere. Lykke til!
 13. Hvis dette er en bacheloroppgave vil jeg anbefale deg å se på hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre. Kognitiv terapi og lignende er mer over i psykologenes fagfelt. Sykepleiere driver ikke kognitiv terapi, miljøterapi eller annen terapi i den forstand. Vi utøver sykepleie, og det som omfavnes av fagets definisjon. Hvis du ramser opp tiltak som kan gjøres som er utenfor vårt fagfelt vil jeg anbefale deg å avgrense deg fra disse, da du ikke viser sykepleien. Igjen vil jeg foreslå Eide og Eide sin bok kommunikasjon i relasjoner. Psykiskhelse.no har informasjon om angst og depresjon. Men skal jeg være ærlig ville jeg gått for enten angst eller depresjon, da en bacheloroppgave gjerne har begrenset med ord, som kan gjøre det vanskelig å gå dypt nok inn i en av tematikkene. Det å skrive om KOLS i seg selv er egentlig mer enn nok, da du kan trekke frem at det disponerer for angst og depresjon. Hvordan gir du da sykepleie til pasienten med KOLS? Hvilke observasjoner gjør du knyttet til angst, depresjon, og de andre plagene som oppstår ved KOLS? Beskriv og begrunn sykepleien din! Lykke til!
 14. Hvis ventilen er åpen, hva forhindrer da mikrober å kolonisere inni tuben? Her tenker jeg at hvis en er så bekymret for mikrober hos denne pasienten, så bør ventilen enten ha en hette eller lignende, eller så bør slangesettet fjernes/byttes ved hver bruk. Det som er utpå treveiskranen er også inni tuben. Immunsupprimerte pasienter har nedsatt immunforsvar, men igjen, hva er det du bekymrer deg for av mikrober som kan gå forbi ventrikkelens magesyre? Det jeg kommer på må være e-coli, og andre mikrober som gir gastroenteritt. I tillegg finnes mange grader av immunsupresjon. Pasienter som har fått organ donert er f.eks. også immunsuprimerte. Er pasienten neutropen? I så tilfelle bruker dere sikkert munnbind, hansker og smittefrakk for å beskytte pasienten (beskyttende isolat)? Hva sier smittevern om saken? Det kan være interessant å involvere disse!
 15. Her er det to ting som slår meg. 1. Hvor ofte skiftes dette settet? Hva sier produsenten? 2. Sonden går direkte inn i magesekken, som ikke er et sterilt område. Det bør være nok å tørke av denne, og skylle med vann. Vet noen setter cola i den for å rense den, hvis det er en stund siden den ble skiftet for å få bort den "brune" fargen slangen etter hvert får. Hvis vi skal ta dette videre må du tenke gjennom hvorfor spriter du? Hva er det du skal forhindre? Hvor er det slangen går? Det er ikke det samme som f.eks. i.v. hvor du setter noe rett inn i blodet, forbi alle forsvarsmekanismer. Magesekken har magesyre som tar knekken på de fleste mikroorganismer.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy