Jump to content
Sykepleiediskusjon

Nonmaleficence

Members
 • Content Count

  118
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Nonmaleficence

 1. Injeksjonsvæske 20 mg/2 ml (10 mg/ml, 2 ml ampuller): Anvendes ved behov for hurtig effekt eller når peroral behandling er ugjennomførlig. Voksne: Initialt 20-40 mg (2-4 ml) langsomt i.m. eller i.v. (5 mg/minutt). Kan gjentas hver 2.-3. time etter behov, hver gang økende med 20 mg. Akutt lungeødem: 40 mg (4 ml) i.v. Gjentas om nødvendig etter 20 minutter. Barn: Vedlikeholdsdose: 0,4-0,6 mg/kg i.v. eller i.m. https://www.felleskatalogen.no/medisin/furix-furix-retard-takeda-559469 Det vanligste er nok å gi det i.v. eller p.o.
 2. Rent praktisk er det enklere i en massevaksinasjonstilstand å be pasienten om å trekke opp ermet i stedet for å trekke ned buksa. I tillegg er deltamuskelen lett å finne og treffe. Du kan selvfølgelig sette covid-19-vaksinen i en annen muskel, det viktigste er at det er intramuskulært.
 3. Bachelor-oppgaven skal basere seg på sykepleie. Det er tross alt en bachelor i sykepleie du tar, ikke en psykologi-bachelor eller legestudiet som fokuserer på diagnoser. Kanskje du kan vinkle oppgaven din i retningen av grunnleggende sykepleie og ivaretakelse av den sårbare pasienten innen psykiatrien? Kari Martinsen er kanskje ikke den enkleste å forstå seg på, men du kan nok velge deler av teorien som du fortolker på din måte i oppgaven. F.eks. den barmhjertige samaritan er et av de store momentene hvor vi som sykepleiere har et ansvar for de svake, syke og sårbare i samfunnet. Øyet og kallet handler om sykepleierobservasjoner, og hvordan du som sykepleier vurderer pasientmøtene. Du skal tross alt ikke finne opp kruttet på nytt, oppgaven er ikke så altfor stor, så snevre den inn, og skriv sykepleiefaglig. Altså bruk sykepleierlitteratur. Det finnes nettsider med ulike sykepleierteoretikere. Alt handler om hvordan du vinkler oppgaven din, og hvordan du trekker inn teoretikeren. En med psykisk sykdom kan ha mange utfordringer knyttet til ADL, som du f.eks. kan belyse. Hvordan påvirker diagnosen pasientens hverdag? Her kan du få inn masse god sykepleietiltak. På nursing-theory.org kan du finne ulike teorier som kan være relevant. Virginia Henderson kan også være en god teoretiker i en oppgave om mental helse da hun fokuserte mye på behovene til pasienten, og hvordan rolle sykepleieren har knyttet til dette. Lykke til!
 4. Ingen som kan bestemme hvilken hårfarge du skal ha foruten deg selv. Hvorvidt dette påvirker arbeidsgivers ønske om å ansette deg er individuelt fra person til person. Ser ingen grunn til at det skal gjøre deg mindre attraktiv, men man vet aldri. Dessuten er det vanlig å rekruttere sykepleierstudenter som assistenter på sykehusene, for deretter å ansette de som sykepleier ved fullført studie.
 5. Brønnen skal kun benyttes ved innleggelse av PVK. Det som ofte skjer er at denne flippes åpen når pasienten går omkring på sykehuset, er i bevegelse etc. Da er det ingenting som hindrer partikler å gå inn i denne brønnen, som da potensielt blir skylt inn med det som evt. settes i brønnen neste gang. Det er enkelt forklart ikke et lukket, sterilt felt etter den første gangen ved innleggelse. Hvis treveiskran er problematisk kan en bruke nålefri kobling og sprite av denne ved hver gangs bruk. En brønn kan ikke desinfiseres. Her er en av flere nyere forskningsartikler angående tematikken. "Peripheral IV cannulation has significant potential for microbial contamination and is largely ignored. Most of the risk factors associated with growth of microorganisms in the injection ports of peripheral intravenous cannulas (which has a potential to cause catheter-related blood stream infections) can be prevented by improving protocols for management. To prevent infection from occurring, practitioners should be educated and trained about the care and management of IV." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349642/
 6. Dette blir flisespikkeri. Om en skulle få feil svar fordi en har brukt komma versus punktum ville jeg klaget. Det blir nesten for dumt å få feil for dette.
 7. 1. Vet flere som er over 40-årene som har tatt utdanningen! Men du må nok regne med å være en av få over 40 år, så hvis det går greit for deg så går det nok helt fint. De fleste som går sykepleien er gjerne 18-30 år. 2. Det skal være fullt mulig, men studiet krever at du bruker mye tid på lesing og praksisstudier. Du jobber ofte tredelt/todelt når du er i praksis, så du er forberedt på det. 3. Det går helt fint å kombinere med ekstravakter på sykehus eller eldrehjem. Sykehus bruker gjerne å rekruttere etter 2. året (Det er gjerne da sykehuspraksisen er gjennomført). 4. Hvorfor ikke? Jeg hadde angret mye mer på å ikke ta sjansen, enn å prøve og feile! 5. Dette vet jeg dessverre ikke! Lykke til!
 8. Sykepleierutdanningen er en utdanning som hvert år ser en økning i antall søkere, og blir mer populær. Den helt store boomen tror jeg ikke kommer med mindre alle kun tenker på stabil tilgang på jobb. Corona-situasjonen har vist hvor sårbare sykepleierne er som står i front, noe som kan være avskremmende for noen. 1. Sykepleierne er de som behandler pasienter med Corona. I utlandet er det høye dødstall blant helsepersonell som har arbeidet direkte med Corona-smittede. 2. Sykepleiere er fortsatt mangelvare, og det står stadig i mediene om hvor presset denne yrkesgruppen er. Tung vaktbelastning kan være en grunn til å ikke søke. 3. Tredelt turnus passer ikke for alle. 4. Liten til ingen lønnsøkning. Hvis noen trekker frem økningen til minst 500 000 per år for de med 10 års ansiennitet, så må en da heller se på dette som en korreksjon enn en reell lønnsøkning. 5. Det er et svært krevende studie, som tar mange fritimer. Det er enkelte som slipper gjennom med for det meste E på vitnemålet, men jeg hadde vært livredd skulle jeg jobbet som sykepleier med en så lav teoretisk kompetanse. Mange sier det er et praktisk yrke, noe som stemmer, men en må ikke glemme viktigheten av teori for å kunne gjøre de korrekte observasjonene, vurderingene og tiltakene. Hadde jeg vært deg så hadde jeg søkt uavhengig av en "søkerboom". Sjansen for å komme inn hvis du har nok poeng nå vil jeg si er gode, alltid noen som takker nei til plassen sin. Du kan hvis du har overskudd bruke dette halvåret på å forbedre noen karakterer som gir deg høyere søkerpoeng hvis du vil "garantere" deg en plass. Lykke til!
 9. Det er svært vanskelig å forbedre karakterer fra grunnutdanningen. Hvis utdanningen har blitt endret siden du gikk der, har emnene mest sannsynligvis fått nye emnekoder. Det vil i realiteten si at du ikke kan forbedre karakterene dine. I tillegg må du ha studierett, noe du ikke har til enkeltemner som oftest. Dette gjelder hvertfall ved UiT, jeg har undersøkt i forbindelse med å ta videreutdanning selv. Vil anbefale deg å ta kontakt med institusjonen du har tatt utdanningen din på og høre hvilke regler som gjelder, evt. kontakt med universitetet du vil ta videreutdanningen på og høre hvordan du kan kvalifisere deg. Lykke til!
 10. Hei! Det er synd du har det slik som du skriver. Her tenker jeg at det er best at du snakker med din fastlege og evt. behandler da jeg tviler noen her inne er kvalifiserte til å hjelpe deg med de utfordringene du beskriver! Lykke til!
 11. Nonmaleficence

  Ferie 2020

  Hvis du begynte å jobbe i januar har du ikke tjent opp ferie. Det utbetales ikke lønn i Juni, kun feriepenger. Har du ikke tjent opp ferie trekkes du av lønnen for ferieukene. Du kan alltids snakke med sjefen din om det, men kan se ut til at du er trukket av mai-lønnen for din ferie.
 12. Du må gjerne være mer spesifikk med hva "mange andre ting" er. Blir vanskelig å gi anbefaling når du ikke skriver hva du synes er utfordrende!
 13. 1. Kan et sting åpne seg/sprekke hvis pasienten ikke er forsiktig? - Hva tenker du selv? Hvis hud strekkes til bristepunktet, hva skjer da med stingene som ikke er elastiske? 2. Hvis pasienten har fine verdier (NEWS 0), men er surklete. Ville du ta kontakt med legen med en gang eller ta det opp på visitt? - NEWS er et hjelpemiddel, og en skal alltid ta med kliniske observasjoner, det er derfor du er der! Er pasienten anstrengt i respirasjonen? Er dette vanlig for pasienten? Har pasienten lungesykdom? Bruker pasienten vanndrivende? Har pasienten tatt sine vanndrivende? Hvis det virker harmløst, gjør ny observasjon etter en liten stund. Hvis uendret kan det nok vente til visitt. Hvis det påvirker pasienten på noen måte, eller forverres, ta kontakt med lege umiddelbart. 3. Er det sykepleiere som skal søke om hjelpemidler for pasienten? (sykehus) Må legen konfereres først...? - Søke hjelpemidler er legens oppgave. I noen tilfeller delegeres dette til sykepleier, men du skal da ha opplæring i dette. 4. Hvis en post-op pasient plutselig begynner å surkle, metningen synker - når du har iverksatt nødvendige tiltak for å hindre ytterligere skade, tar du kontakt med legen eller tar du kontakt med P.O og sender dem tilbake ditt? - Når pasienten er kommet til din avdeling er det avdelingslegen som er ansvarlig for pasienten. Ikke oppvåkningen. Pasient på din avdeling, ditt og avdelingens ansvar. 5. Merker at de på avd jeg jobber på har en litt avslappet forhold til kroppsvask før en op. Der man skal bruke wipes (glemt hva de heter) har jeg fått beskjed om at det er greit å bare vaske vanlig. Er dette vanlig? Prosedyrer er til fordi det er basert på forskningsbasert kunnskap sååå...syntes det er litt sløvt. - Finn frem prosedyren. Selv om andre ikke gjør det ordentlig, trenger det ikke å bety at du ikke skal gjøre det ordentlig. Dessuten som ny er det veldig sjeldent en fanger opp alt erfarne sykepleiere gjør. Her er det litt det å ikke stikke nesa for langt frem. Du kan alltids spørre hvordan andre gjør det, men vær forsiktig hvordan du ordlegger deg. Ikke alltid prosedyrer er forskningsbasert, det kommer ann på hvem som har laget de.
 14. Nei. Det er ikke vanlig å kombinere disse preparatene. Hvis du ikke opplever effekt av det ene medikamentet alene kan det være nødvendig med bytte av preparat eller dose. Snakk med din fastlege for hjelp.
 15. Hei! Sykepleierutdanningen er et svært teoretisk krevende studie. Sykdomslære-eksamenen har ofte en strykprosent på ca. 50%, noe som skyldes de høye kravene til kandidatene. Det holder ikke å kun jobbe på dagtid, kveldstid er også nødvendig. Ofte er studiene fokusert på gruppearbeid da sykepleiere arbeider i team. Mesteparten av studiet er obligatorisk, og de fleste stedene i Norge har nå en fraværesprosent i praksis på 10%. Når jeg tok utdanningen var det mange småbarnsmødre som tok utdanningen. De brukte enten flere år, tok studiet på deltid eller brukte opp venne/familiekvota på barnepass og avlastning. Det er et krevende og vanskelig studie, og ikke noe som tas med letthet. Det er også en annen grunn til at det er høye krav, og det er at det er deg det står på om en pasient overlever eller ikke. Etter min mening burde ikke karakter E være bestått, med tanke på hva vi jobber med. Så hvis du tenker at du skal ta utdanningen bare for å så vidt bestå fagene, vil jeg anbefale deg å revurdere det. Det kommer til å bli svært tungt og vanskelig for deg gjennom studiet, og når du er ferdig utdannet. Lykke til!
 16. Det er nok for tidlig å si hvilke senskader som blir permanente, og hvilke som gir midlertidig funksjonsnedsettelse.
 17. Lag lister. Tror du selv må finne hvilke punkter du vil ha i den, evt. at du setter opp en avhukingsliste. Hvis det er som gruppeleder, så kan det lønne seg å skrive ned informasjonen du får fra pleierne, samt fra legevisitten. I tillegg er det litt det her å filtrere hva som er viktig informasjon, og hva som ikke gjør noe. Det er lovt å være ny, og vi er ulike i hvordan vi strukturerer arbeidshverdagen vår. Du kan starte med å skrive ned ting, i det du får beskjed om det. Da glemmer du det ikke hvertfall!
 18. Hei Jack, Jeg ser hva du skriver, og jeg tenker at det du ber om ikke vil være til hjelp for verken deg eller pasientene dine. Du har litt språklige utfordringer, og jeg mener det er viktig at du får dette på plass, kanskje før du fortsetter utdanningen din. Kommunikasjon er en av de største årsakene til at det skjer uhell eller uønskede situasjoner i helsevesenet. Videre er det viktig å kunne formulere gode notater hvor du dokumenterer din sykepleie. Hvis ikke kan det være at det har konsekvenser for pasientene dine hvis noen f.eks. ikke forstår hva det er du skriver. For å eksemplifisere dette kan du tenke deg, hvem skal renskrive dine tekster når du skal dokumentere i pasientjournalen? Det er det kun du som kan ta ansvar for å gjøre, så allerede der har du en begrensning. Hvem skal gjenskrive din bachelor? Håper du ser hva jeg mener. Mitt råd til deg er å øve videre på norsken din, dessverre tror jeg ikke du kommer i mål med å finne noen som renskriver for deg. Lykke til!
 19. Hva er det du trenger hjelp med i forhold til å skrive logg? Det er nok ikke noe hokus-pokus. Skriv hvordan du vurderte situasjoner som oppsto fra et sykepleierperspektiv. Hva tenkte du, hvilke tiltak gjorde du, hvordan evaluerte du tiltakene, hva var bra, hva var dårlig etc.
 20. Du kan vel ta en utdanning da innen pedagogikk eller ledelse? Opplever egentlig at du svarer ditt eget spørsmål her...
 21. Når dere sier sykepleiediagnose er det som regel basert på et system. Internasjonalt er et mest snakk om P(R)ES-struktur, altså problem, råd/ressurs, etiologi/årsak, og symptom/tegn. Det kan da altså se slik ut: Hjertesviktforverring på bakgrunn av atrieflimmer og tidligere hjerteinfarkt, samt økende dyspné, forverring av ekko-cor med reduksjon av ejeksjonsfraksjon og væskestuvning. Anbefaler dere å undersøke hva en sykepleiediagnose innebærer, hvis ikke må dere redegjøre for deres definisjon og struktur. Hvis du skriver om en sykepleieobservasjon, f.eks. "Pasienten har fått økende ødemer bilateralt i ekstremiteter, noe som kan relateres til eventuell forverring av pasientens hjertesvikt". Men det er andre faktorer som også kan påvirke f.eks. et sånt tegn som økende ødemer (saltinntak, compliance mtp. medikamentell behandling osv.). Sykepleierens jobb er å kartlegge og observere pasienten, mens leger skal stå for utredning og diagnostikk.
 22. Hvilken modell bruker dere for sykepleiediagnoser?
 23. Beskriv en rød blodcelle sin vei gjennom blodets kretsløp, fra den forlater venstre ventrikkel til den er tilbake samme sted. Ta med i riktig rekkefølge hvilke hovedtyper blodårer som passeres, og i hvilken rekkefølge de ulike hjertekamrene og hjerteklaffene passeres. I din forklaring skriver du om blodets reise, fra før det kommer til hjertet. Du besvarer da altså ikke oppgaven slik den spør, som er å forklare en rød blodcelles reise hvor du starter i venstre ventrikkel. Blodcellen går gjennom aortaklaffen, deretter følger den aorta ut i kroppen hvor den arteriene forgrener seg gjennom kroppen. Den kan blant annet gå ut i arterioler og kapillærer hvor den gir fra seg oksygen (O2), og binder karbondioksid (CO2). Blodcellen følger deretter venekretsløpet via vena cava tilbake til høyre forkammer, hvor den så går gjennom tricuspidalklaffen. Fra høyre ventrikkel går den gjennom pulmonalklaffen, inn i pulmonalarterien. Der strømmer blodcellen forbi bronkioler (og de mindre alveolene) hvor gass går fra høy til lav, altså CO2 er det lite av i lungene, og derfor strømmer CO2 over i lungene, og det er lite O2 på blodcellen, men masse i lungene, altså går O2 over i blodet. Deretter går blodcellen via pulmonalvener tilbake til venstre atrium. Fra venstre atrium går blodcellen gjennom trikuspidalklaffen, og er tilbake i venstre ventrikkel.
 24. Å dusje er vel ikke grunnlag for tvang. Høres merkelig ut at det er tvangsvedtak for å dusje, når pasienten nekter. Dette har vært prøvd flere ganger når jeg jobbet på geriatrisk avdeling, uten at en fikk dette godkjent. Er dette lovlig praksis hos dere? Registrerer dere hver gang dere har benyttet tvang på en pasient? Må si jeg er svært overrasket over hva som gjøres her!
 25. Får du ei god klype med hud på ca. 5 cm, så kan du sette den 90 grader. Får du så vidt kanskje 2-3 cm, så setter du 45 grader. Uansett så er det ikke et problem om det blir i.m. med denne type medikament.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy