Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sarah Beth

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

About Sarah Beth

  • Rank
    Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Jeg er registrert sykepleier i USA og jobber i sykehjem. Det er et langtids akutt pleieanlegg (kalt en LTAC). I USA er det registrerte sykepleiere (RN) og lisensierte praktiske sykepleiere (LPN), lisensavtalen NCLEX-LPN er en enklere eksamen. LPN kan ikke gjøre noen av funksjonene til en RN i sykehusmiljøer, men i sykehjemmet fungerer de ganske likt. Sykepleieren er ansvarlig for omsorg for flere pasienter ved hjelp av en eller to sykepleiere. Sykepleierassistentene gjør dressing, bading og fôring av pasientene, og sykepleierne vurderer for helsestatus og gir medisiner, gjør dressing for sår og registrerer handlinger i en stor mengde dokumentasjon. Hver pasient er også sett av fysioterapeuter, ergoterapeuter og taleterapeuter. I am a registered nurse in the USA and work in a Nursing Home. It is a Long Term Acute Care facility (Called an LTAC). In USA there are Registered Nurses(RN) and Licensed Practical Nurses (LPN), the licensure exam NCLEX -LPN is an easier exam. the LPN cannot do some of the functions of an RN in hospital environments, but in the nursing home they function fairly similarly. The Nurse is responsible for the care of several patients with the help of one or two nursing assistants. The nurse assistants do the dressing, bathing, and feeding of the patients, and the nurses assess for health status and give medications, do dressing changes for wounds, and record the actions in a vast amount of documentation. Each patient is also seen by physical therapists, occupational therapists and speech therapists.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy