Jump to content
Sykepleiediskusjon

majamyhre

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. Hei alle sykepleiere! Jeg er sykepleier og doktorgradskandidat ved London Metropolitan University i London, England. Tidligere har jeg jobbet ved Diakonhjemmet og Lovisenberg Sykehus i Oslo, og ble utdannet ved UiT i 2011. Jeg har jobbet frivillig som sykepleier ved Kirkens Bymisjons og Røde Kors' Helsesenter for Papirløse Migranter i Oslo før jeg flyttet til England. Mitt prosjekt handler om møter mellom sykepleiere (og leger) og papirløse migranter i de kommunale helsetjenestene, og hvordan sykepleiere tar avgjørelser om disse pasientenes tilgang til helsetjenester. Papirløse migranter er en gruppe i samfunnet som har få rettigheter, dårlige bo- og arbeidsforhold, og generelt dårlig helse. Målet med mitt prosjekt er å finne ut av sykepleiernes holdninger og beslutningstakning overfor denne gruppen, å kunnskap om problemstillingen overfor myndighetene i Norge, samt å bidra til mer rettferdig behandling av papirløse som trenger helsehjelp i Norge. Prosjektet benytter seg av intervjuer med sykepleiere som datagrunnlag. Prosjektet har etisk godkjenning fra ansvarlig institusjon og har gjennomgått forhåndsvurdering av REK Sør-Øst. Legger ved deltakerinfo under. Jeg ønsker å komme i kontakt med sykepleiere som jobber på legevakt i Oslo-regionen, og ønskelig, de som har erfaring fra å møte eller behandle papirløse i sitt arbeid. Du må være villig til å stille til intervju, varighet ca 30 min til 1 time - enten i person eller gjennom Skype. Min epostadresse er majamyh@gmail.com. Vennligst ta kontakt dersom du er interessert, eller har noen spørsmål! Tusen takk. Maja Informasjonsskriv April.doc
  2. Hei alle sykepleiere! Jeg er sykepleier og doktorgradskandidat ved London Metropolitan University i London, England. Tidligere har jeg jobbet ved Diakonhjemmet og Lovisenberg Sykehus i Oslo, og ble utdannet ved UiT i 2011. Jeg har jobbet frivillig som sykepleier ved Kirkens Bymisjons og Røde Kors' Helsesenter for Papirløse Migranter i Oslo før jeg flyttet til England. Mitt prosjekt handler om møter mellom sykepleiere (og leger) og papirløse migranter i de kommunale helsetjenestene, og hvordan sykepleiere tar avgjørelser om disse pasientenes tilgang til helsetjenester. Papirløse migranter er en gruppe i samfunnet som har få rettigheter, dårlige bo- og arbeidsforhold, og generelt dårlig helse. Målet med mitt prosjekt er å finne ut av sykepleiernes holdninger og beslutningstakning overfor denne gruppen, å kunnskap om problemstillingen overfor myndighetene i Norge, samt å bidra til mer rettferdig behandling av papirløse som trenger helsehjelp i Norge. Prosjektet benytter seg av intervjuer med sykepleiere som datagrunnlag. Prosjektet har etisk godkjenning fra ansvarlig institusjon og har gjennomgått forhåndsvurdering av REK Sør-Øst. Legger ved deltakerinfo under. Jeg ønsker å komme i kontakt med sykepleiere som jobber på legevakt i Oslo-regionen, og ønskelig, de som har erfaring fra å møte eller behandle papirløse i sitt arbeid. Du må være villig til å stille til intervju, varighet ca 30 min til 1 time - enten i person eller gjennom Skype. Min epostadresse er majamyh@gmail.com. Vennligst ta kontakt dersom du er interessert, eller har noen spørsmål! Tusen takk. Maja Informasjonsskriv April.doc
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy