Jump to content
Sykepleiediskusjon

katva

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Hei. Jeg er i gang med hjemmeeksamen i klinisk sykepleie, med mestring som tema. Skal formulere en problemstilling med utgangspunkt i temaet og erfaringer fra min siste praksisperiode der pasient/brukers evne til mestring er påvirket eller endret. Jeg søker og søker i databaser etter relevante artikler, men finner ingenting jeg føler jeg kan bruke.. Min forrige (og siste) praksis var i kommunehelsetjenesten, og jeg var da på en intermediær/korttidsavdeling. Det er ikke mangel på pasientcaser jeg kan knytte besvarelsen min opp mot, men det er disse vitenskapelige artiklene da... Er det noen som har tips til søkeord jeg kan bruke? Alt må jo være på engelsk, og så langt har jeg benyttet disse søkeordene, både alene og i kombinasjon med hverandre: Self-efficacy, self efficacy, nurse, nursing home, elderly, old, geriatric, mastery, patients Om noen har tips til problemstilling blir jeg også veldig takknemlig. Har foreløpig tenkt meg ut noe a la "hvordan kan som sykepleier hjelpe den eldre pasienten med å mestre hverdagen?" eller "på hvilken måte kan sykepleiere bidra til at eldre oppnår mestring?"
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy