Jump to content
Sykepleiediskusjon

Beth

Members
 • Content Count

  289
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Beth

 1. Skal ikke ha ferie i sommer, men tar 3 uker i september. Skal da en snartur over til New York.............
 2. Jeg har selv jobbet 10 år på natt og har vært gjennom den diskusjonen. Det handler nok mye om tolkning av loven, og det er ofte litt ulikt fra de som faktisk jobber natt og de som er ledere. Jeg vet ikke om det strengt tatt er prøvd noen ganger å få en faglig vurdering av loven om dispensasjon for nattarbeid. men det kunne jo vært interessant........................................ Loven gir tillatelse til nattarbeid når det er ting som ikke kan gjøres på dag, men innebærer det at man også kan pålegges andre ting fordi man allerede er på jobb ? Burde vært avklart juridisk den der. Og det tror jeg faktisk ikke at det er.
 3. For meg tok det 3,5 måned, men det var i 1990. Du får håpe at ting går fortere nå.............................
 4. Ikke for gammel,nei, men skal du søke lån så bør du begynne snart. Da jeg tok videreutdanning så fant jeg ut at søkere over 45 år fikk låne mindre enn de som var yngre !! Vi har vel ikke lenge nok igjen til pensjonistalderen !
 5. [quote name=forstår fortsatt ikke ' timestamp='1338143394' post='14426] trådstarter her. Vi får ikke lønn i juni, bare feriepenger. Blir jeg da trukket disse 8 dagene på juli eller august lønningen? Det vanlige er vel å trekke det av feriepengene. (Ingen får lønn i juni når man får feriepenger.)
 6. Beth

  Desinfeksjon av hud

  Det er faktisk det enkelte sykehus som definerer hvilken prosedyre man skal følge. Det samme er det vel i kommunen. Sykehuset hvor jeg jobber har som skriftlig regel at all punktering av hud skal først desinfiseres med Klorhexidin. Men vi er nok flere som kun bruker en liten "spritlapp"......... Gammel vane.
 7. "...sykepleiere i sykehus mer dyktig enn de i hjemmetjenesten." Tja, her må det vel mer definisjon til. Hva mener hun med dyktigere ? Og dyktigere i hva ? Jeg har ikke jobbet i hjemmesykepleien, annet enn praksis i ulike sammenheng. Jeg har jobbet 16 år i sykehjem og nå litt over et år som spesialsykepleier på sykehus. Hva er sykepleie ? Er det bare tekniske prosedyrer og kunnskap rundt dette ? Er ikke sykepleie et stort og vidt felt med diverse kunnskap på mange områder ? Og hvem jobber hvor ? Hjemmesykepleien kan ha sykepleiere med mange års erfaring fra sykehus, så det føles ikke riktig å dra et skarpt skille mellom dyktigheten til ulike sykepleiere basert kun på hvor de jobber nå. Sykepleiere er like forskjellige som folk flest. Også når det gjelder kunnskapsområder og erfaring. Sykepleiere på sykehus utøver nok flere prosedyrer som ikke gjøres i kommunen, og blir derfor mer drillet i enkelte ting enn de som ikke har jobbet med det samme. Sykepleiere i hjemmesykepleien (eller sykehjem for den saks skyld) jobber på en annen måte og får mer erfaring på andre områder. Da jeg jobbet på sykehjem så fikk vi av og til sykepleiere fra sykehus som skiftet arbeidsfelt. Klart de kunne ha erfaring som andre ikke hadde, men samtidig manglet de ofte erfaring på arbeidsoppgavene hos oss. Vi fikk bl.a. en spl som hadde jobbet på en hjerteavdeling. Og hun kunne selvfølgelig mye om det, men hun manglet både kunnskap og erfaring fra arbeidet med pleie og omsorg av eldre. Og strevet en del den første tiden med å sette seg inn i ting. Da handler det om å vise hverandre respekt og annerkjennelse for at vi hadde ulike erfaringer. Nå har jeg jobbet litt over et år på en spesialavdeling og selvfølgelig hadde de masse erfaring og kunnskap i prosedyrer og ting som de gjorde daglig som aldri var en oppgave i kommunen. Men jeg opplevde at det var ting jeg kunne bedre enn dem. Sårstell, forebygging av decubitus, ernæring etc. Og er det ene mere verd enn det andre ? Sykepleie er å ivareta hele mennesket. Jeg trives veldig godt med å få utviklet mine erfaringer og kunnskaper, men det ville ikke falle meg inn å vurdere det ene som mere viktig enn det andre. Det viktigste er hva er behovet til de du skal yte sykepleie til ! Jeg merker av og til en holdning fra enkelte sykepleiere om at det må være så kjedelig å jobbe i kommunen og så lite utfordrende å være sykepleier der. For meg så vitner det om en ensporet tankegang om hva sykepleie faktisk er. Å kunne masse tekniske prosedyrer er ikke alfa og omega. Sykepleie er også helhetstanken rundt det å ivareta en pasients behov. Og da er det kanskje mer personavhengig enn hvor man jobber. Men det er klart, vurderer man en sykepleiers dyktighet kun etter prosedyrer og spesialisert kunnskap så får man jo mer erfaring i et sykehus enn i kommunen. I alle fall foreløpig. I fremtiden tror jeg det vil bli mer og mer prosedyrer som nå er forbeholdt sykehus som vil skje i kommunen også.
 8. Jeg kan det ikke ordentlig , men jeg tror det har med at antall feriedager og ferielønn opptjenes hver for seg. Man får antall betalte feriedager etter som hvor mange måneder man har jobbet mens feriepenger regnes ut fra hva man har tjent. Siden du ikke har jobbet hele året har du ikke opptjent fullt antall feriedager og må dermed trekkes for dager som overskrider dette.
 9. Beth

  CRP

  Når man starter medisinsk behandling ved forhøyet CRP kan variere litt ut fra diagnose og symptombilde, men på sykehjemmet der jeg jobbet før sa tilsynslegen at CRP over 50 var vanlig indikasjon for å starte behandling (litt +/- ).
 10. Beth

  Tvang

  Ikke så merkelig at det er tvang,vel. Tar man opp sengehesten uten at pasienten har sagt ja til det så er det en inngripen i dens frihetsbevegelse. At pasienten ikke har kognetiv forståelse av at han ikke kan stå opp alene/kan gå alene så gir det mulighet for å vurdere pasienten til ikke å ha samtykkekompetanse i den saken. Men det skal så fattes vedtak på at pasienten ikke har samtykkekompetanse , deretter fatter man vedtak om nødvendigheten av sengehest for å forhindre alvorlig skade. Og vedtak skal sendes til nærmeste pårørende + til Fylkeslegen (tror det var han, eller helsetilsynet) som vurderer om det er innenfor loven. I begynnelsen fikk vi en del vedtak i retur med krav om bedre vedtaksvurderinger o.l., men etterhvert forsto vi bedre hvordan de skulle fylles ut. At det ikke blir gjort mange steder vet jeg, men det ER brudd på norsk lov . Og en inngripen i en persons frihet. Det er faktisk også tvang å sette folk i dype lenestoler de ikke kommer opp av alene, dersom hensikten er at de ikke skal klare å reise seg alene.
 11. Jeg har samme erfaring. Folk flest vet lite om dødsprosessen. Tegnene som vi ser på at døden nærmer seg kjenner de ikke til. Vi er i ferd med å innføre LCP (Liverpool Care Pathway) ved min avdeling, og min kjepphest er informasjonen og kommunikasjonen med de pårørende slik at de vet og forstår hvorfor vi gjør som vi gjør. Alle skriveriene som har vært i media om dette (Kjetil Bjørnstads artikkel bl.a.) handler jo i bunn og grunn om manglende kommunikasjon.
 12. Beth

  Tvang

  Lucifer har jo svart bra på spørsmålet. Sier meg bare enig. Tiltak som gjøres uten pasientens samtykke er tvang. For pasienter som ikke har samtykkekompetanse i forhold til et tiltak så kan man gjøre tvangsvedtak. Pasientrettighetsloven §4A. Da jeg jobbet på sykehjem gjorde vi bl.a. tvangsvedtak om sengehest hos en pasient etter stadige fall som til slutt endte med sykehusinnleggelse og 5 sting i panna. Mulig vi burde innført tvangstiltaket tidligere, men tvangstiltak skal aldri gjøres for lettvint så det var en terskel å overkomme. Det er en inngripen i personens rettigheter. Og tvang overfor demente som ikke forstår hvorfor tiltak innføres er vanskelig. Tvangsinntak ble også innført for døralarmer på natt for en del demente. Da skal det også være fattet et tvangsvedtak for hver enkelt. Alle tvangsvedtak skal evalueres hver 3. mnd. Og tvang gjelder for kun det tiltaket som det er fattet tvang på, og ikke noe annet. Pasienter kan ha samtykkekompetanse for èn ting, men ikke for noe annet. Det er en del papirarbeid med dette og trolig derfor gjennomføres tvang enkelte steder uten at det fattes tvangsvedtak på lovlig måte. Der jeg jobber nå ser jeg at de ikke kan regelverket rundt tvangsvedtak og forvirrede personer har blitt medisinert uten viten og vilje. Jeg har tatt det opp med leder, som igjen tok det opp med legene. Likevel så ser jeg at de kvier seg veldig for å fatte tvangsvedtak. Har inntrykk av at de ikke kjenner til papirene som skal fylles ut.
 13. Beth

  Lønnsforhandlinger

  Du har lov til å prøve å forhandle om lønn, men de må ikke gi deg noe som helst mer enn hva som er vedtatt som minstelønn. Om de imøtekommer ditt krav vil sikkert ha sammenheng med hvor atraktiv du er for arbeidsgiver i forhold til andre sykepleiere. De kan jo bare velge en annen om du ikke godtar lønnen. Det er ganske vanlig at mange kommuner har valgt å legge seg på en høyere lønn enn sykehus for å trekke til seg sykepleiere. Spekter og KS er jo også to ulike tariffområder. Jeg har aldri prøvd å kreve høyere lønn ved ansettelser. Litt feigt kanskje, men det er mange om benet når det er ledige jobber og jeg har vel valgt å ikke gi dem noen grunn til å velge andre som ikke krever ekstra lønn.
 14. Beth

  Praksis

  Å starte på en akutt avdeling er et bra steg om du tenker jordmorutdanning senere.Erfaring fra akutt avdeling kan være en fordel å ha for det studiet. Tidligere var det faktisk spesifisert som ønskelig ved opptak til jordmorutdannelse enkelte steder. Vet ikke hvordan det er nå, men en jordmor vil kunne finne seg i akutte situasjoner så det vil gi deg god erfaring. Hvor lett det er å få jobb på en slik avdeling kan derimot variere etter som hvor du bor.... De gir ofte god opplæring, men om de tar inn helt nyutdannede er jo en annen sak......
 15. Beth

  Videreutdanning

  Jeg har tatt videreutdanning i kreftsykepleie , og jobber nå som spesialsykepleier på en kreftavdeling. Egentlig begynte jeg på grunnutdanningen i sin tid for å bli jordmor, men ting forandret seg underveis.............
 16. Kadaver ?? Uvanlig ord å bruke....... Vi var ikke i kontakt med lik som en del av utdannelsen. Noen studenter opplevde nok at pasienter døde i praksisperioder, men det var ikke noe vi måtte gjennom. (Nå er det jo veldig lenge siden jeg tok grunnutdanningen da. Hva som kreves nå vet jeg ikke.) Og alle sykepleiere trenger ikke komme i kontakt med døde i sin yrkeskarriere, det kommer jo helt an på hvor de jobber senere.
 17. Ikke på de sykehjemmene jeg har jobbet i allefall. Døde noen i helgen så ringte vi legevakta og de kom innom når de fikk tid for å bekrefte dødsfallet. Var det sent søndag kveld og legevakta ikke kunne komme så kan det vel hende at vi måtte vente til mandag for å få tak i tilsynslegen, men vanlig var det ikke.
 18. Vi sier GATT på jobben hos meg. Det samme på min forrige arbeidsplass.
 19. Jeg har boka, men jeg har ikke scanner.................. Om du sier hvilke sider så kan jeg prøve å få kopiert de og sendt deg pr post. Ellers så vil du nok finne boken på biblioteket til en Høyskole med sykepleieutdannelsen, om du har en i nærheten.
 20. Beth

  Jobbe i london

  Vet ikke så mye om det du spør om , men her er en link til en tråd som oppfordret til å søke jobber i England. Om du tar kontakt der så får du kanskje svar. http://sykepleiediskusjon.net/index.php?showtopic=1074
 21. Beth

  TT - kort

  Sjekket litt med kommunen her og det er pasientene våre på sykehjem som mistet retten til TT-kort for en del år siden.Derfor jeg trodde det var opphørt. Det finnes fortsatt i kommunen, men er visst beregnet for folk opp til 67 år og institusjonsbrukere får ikke lenger. http://www.skien.kommune.no/Tjenester/Tjenester-a---a/TT-kort/
 22. Beth

  TT - kort

  TT-kort eksisterer ikke her lenger. Har ikke det opphørt ?
 23. Jeg var ferdig sist jul. De aller fleste på kullet var nok over 40 år. Trodde jeg ville være eldst, 53 år nå, men det var jeg ikke. Et par stykker hadde allerede blitt bestemødre. Minstemann på kullet var i 30 årene. Nå var dette på kreftsykepleie og der er ofte alderen høyere enn på mange andre videreutdanninger,tror jeg. I allefall så de yngre ut på anestesi,operasjon og intensiv utdanningene.
 24. Hei ! Er kreftsykepleier på en kreftavdeling, men kjenner egentlig ikke videreutdanningen til palliativ omsorg, dessverre. Jeg også har hørt at videreutdanning i Palliativ Omsorg ikke ga rett til tittelen spesialsykepleier, men etter litt søk på nettet så ser jeg at det er utlyst spesialsykepleiestillinger for palliativ sykepleier. Uten at det automatisk sier noe om det er riktig benevnelse....... Høyskolen som tilbyr utdannelsen er kanskje de rette til å svare...........? Kreftsykepleier er i allefall en godkjent spesialsykepleierutdannelse. Vi gikk 1,5 år på deltid med 12 ukers praksis.
 25. Beth

  Hva tjener du i året

  Et steg opp. Grunnlønn som spes.spl. 411.000 kr.(100%) Så får jeg se hva det blir til med tilleggene..................
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy