Hvor mye Nacl bruker dere for å blæreskylle en pasient med suprapubisk kateter? Når en har suprapubisk kateter kan det komme urin fra urethra i tillegg til posen?