Jump to content
Sykepleiediskusjon
Sign in to follow this  
Korush

Jeg anbefaler ingen å studere sykepleier

Recommended Posts

Vill man holde på med enbart med medisin så er det lege man skal bli. Som spl har man egentli ikke noet medisinsk ansvar, man er kun ansvarig i att gi det som er forskrivet av lege og det man ev har på generelle ordinationer (som æ fått vite er veldig lite i Norge)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest spl.stud.

Vill man holde på med enbart med medisin så er det lege man skal bli. Som spl har man egentli ikke noet medisinsk ansvar, man er kun ansvarig i att gi det som er forskrivet av lege og det man ev har på generelle ordinationer (som æ fått vite er veldig lite i Norge)

 

Det er ikke sant. Du har et medisinsk ansvar i forhold til f.eks. sårvurderinger, smertevurdering, funksjonsvurderinger og medisinering. Det er helt avgjørende at dine observasjoner og vurderinger er gode. Ref. forsvarlig praksis.

 

Mvh.

Spl.stud. 2. året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest spl.stud.

Det er ikke noe medisinsk ansvar utan sykepleie ansvar det.

Ja, og sykepleieansvar er et medisinsk ansvar. Hvis du vil prate om forskjellen mellom legeansvar og sykepleieansvar er det noe helt annet.

 

Mvh.

Spl.stud. 2. året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celina-87

Hei igjen :)

 

Leser igjennom hva som har blitt skrevet her, og syns at dette blir litt for dumt.

 

Det er klart at sykepleiere har en mye større og viktigere rolle enn pleie/stell og mating. I mine øyne - så har sykepleiere en god PR eller rykte med andre ord. Og igjennom egen erfaring er en god sykepleier svært viktig for en pasient.

 

Da datteren min ble operert ved Rikshospitalet og nektet å spise de første dagene etter operasjonen, fikk jeg se nettopp dette med - kvalitet av sykepleiere. Noen av de sykepleiere - var dessverre mer opptatt av å gjøre seg til for legen under legevisitten - enn å ta på alvor at min datter ikke ville spise. De trodde at det var ett påfunn.

 

Men så var det andre sykepleiere også - som fult ut tok på alvor at min datter ikke hadde mat lyst. Som gikk mye grundigere til verks. Og som i ettertid opplyste om at akkurat i denne perioden prøves ut en ny narkose - som er ny. De sykepleiere ga både god "pleie" og omsorg, samt veiledning og psykisk støtte til meg som pårørende. Det fikk jeg ikke av en lege.

 

Men når jeg skrev tidligere i denne tråden om at jeg ville bli lege - snakket jeg om hvilket fokus på pasienten man har. Jeg syns at det er spennende å givende å finne ut hva som gjør kroppen vår syk. Jeg syns at celler og kjemi generelt er spennende. Jeg vil lære om hvordan medisiner virker og sammensatt. Men det vil ikke si at sykepleiere har en - jeg vet ikke hva jeg skal kalle det - dårligere rykte, eller er dårligere på noe vis. Jeg sier det igjen - full respekt for sykepleiere og det som yrke (i sin helhet), men at jeg personlig kanskje har valgt litt feil utdannelse.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som spl har man egentli ikke noet medisinsk ansvar, man er kun ansvarig i att gi det som er forskrivet av lege og det man ev har på generelle ordinationer.

 

Du må virkelig ha tillitt til dine leger om du bare blindt følger forordninger. Har sett flere episoder hvor sykepleiere oppdager store doseringsfeil, eller kontraindiserte legemidler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Du må virkelig ha tillitt til dine leger om du bare blindt følger forordninger. Har sett flere episoder hvor sykepleiere oppdager store doseringsfeil, eller kontraindiserte legemidler.

Jeg følger ikke blint forordninger, mem jeg har ikke noen medisinks ansvar. Det er det legen som har (i min jobb de forskjellige fastlegerne) Men det som spl må man være observant og tenke på en og to gang over de doser og medikamemt man gir, det medfølger autorisasjonen som spl. Man skal kunne se om noet er galet. Vi å hjelplepleier/assistenter er de som kjenner patienterna og ser de ulike symtomerne. Det er det (dessverre) ikke alltid legen gjør.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da tror jeg rett og slett vi bare har litt ulik definisjon på hva "medisinsk ansvar" betyr, for jeg tenker jo uansett at man som sykepleier har et ansvar ovenfor de medikamenter vi håndterer. Men uansett virker det jo som at vi alle er enige om at sykepleie er mer enn "stell" i den forstand at "stell" betyr å vaske rumpe. Dette virker vel mer som en språkdebatt. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

IdaJ, jeg skjønner ikke hva du mener når du sier at sykepleiere ikke har medisinsk ansvar? Det er jeg helt uenig med deg i. Sykepleiere håndterer jo massevis av medisiner i løpet av arbeidsdagen og har ansvar for at pasientene får rett medisin til rett tid i rett dose og form. Mener du at dette ikke er et medisinsk ansvar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

IdaJ, jeg skjønner ikke hva du mener når du sier at sykepleiere ikke har medisinsk ansvar? Det er jeg helt uenig med deg i. Sykepleiere håndterer jo massevis av medisiner i løpet av arbeidsdagen og har ansvar for at pasientene får rett medisin til rett tid i rett dose og form. Mener du at dette ikke er et medisinsk ansvar?

Du har som sykepleier et "informellt" medisink ansvar, men legen er den som har det formelle ansvaret.

 

Hjelpleier og assistent hanteree også medisin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, sykepleiere har et informelt ansvar men også et medisinsk ansvar. Vi håndterer medisiner og gir dem til pasientene, samtidig som vi skal se etter bivirkninger og om medisinene har effekt.

 

Ja, legen har det overordnede ansvaret for å forordne medisiner, men jeg mener det blir feil å si at sykepleiere ikke har medisinsk ansvar.

 

Om hjelpepleiere håndterer medisiner eller ikke er nok forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest nurse_89

Som spl stud 2.året har nevnt ovenfor har man altså mulighet til å jobbe ved et vidt spekter av avdelinger og arenaer (sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatri, sykehus). Arbeidsoppgavene vil variere deretter. Jeg har jobbet som sykepleier i 3 år ved en generell indremedisinsk avdeling. Som gruppeleder gjennomfører jeg omtrent 2-3 stell i året. Mine arbeidsoppgaver er i all hovudsak medikamenthåndtering (og selfølgelig det store ansvaret dette innebærer), generell behandling og tiltak, sårstell, prosedyrer omkring veneflon, cvk, stomi, veneport, urinkateter, mors, informasjon til pasienter og pårørende. Nevner noen eksempler for å belyse yrket i en litt større helhet enn ovenfor. Jeg mener forøvrig at overskriften på det hele ("Jeg anbefaler ingen å studere sykepleie") er veldig negativt ladd, noe som provoserer meg. Selv om det er feil for noen, kan det være veldig riktig for andre å føle på det samholdet, den tillitten og gleden sykepleieyrket gir. Viss du ikke anbefaler noen å studere sykepleier, hvem tenker du da skal ta seg av deg og dine egne den dagen du trenger medisinsk/kirurgisk behandling? Dette var et dårlig utgangspunkt for en faglig diskusjon. Vi kan komme opp med noe bedre?

 

Sykepleier, m/vidr.utdannelse innen akuttmedisin og hjerneslag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sykepleier

Jeg jobber på en sengepost på et sykehus. Der er det hjelpepleiere som har ansvar for mat og stell. Hjelperpleierene rekke ikke alltid over alt stellet, og det hender jeg må ta et stell i ny og ne. Jeg har det medisinske ansvaret for pasienten. Administrere medisiner, antibiotika, blodprodukter, cellegift osv. Jeg har ansvar for å observere pasientens medisinske tilstand, gå legevisitt, utføre mange ulike sykepleieprosedyrer, mye administrativt, tverrfaglige møter ++++ . :) Veldig spennende jobb!!! I tillegg er du garantert jobb som sykepleier. Anbefaler ALLE å studere sykepleie :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anne

Jeg anbefaler heller ingen å bli sykepleiere etter 18 år i yrket og med spesialutdanning. Jobben er givende i seg selv, men turnusen er veldig tøff i lengden og vi er en lite respektert yrkesgruppe. Det er vanskelig for sykepleierene å få gehør i lønnsforhandlinger o.l..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siss

JEG anbefaler alle å bli sykepleier hvis det er noe de føler de ønsker, for jeg ELSKER jobben min :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mikkel12

Hei gutter og jenter ,

 

Jeg har tenkt å studere som sykepleier i kommende år . Er det lett aom studium ? Er det lett å komme seg inn på universitet ?

Jeg er fra Hellas og jeg vil ha bergenstesten nå .

Hva om etter studiet vil jeg få mastergrad , blir det lettere ? Og til slutt , om jeg spør dere Sykepleier vs Regnskapsføring , hvilket yrke er best ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aries

Du passer ikke å bli sykepleier. Søk annen utdanning og yrke. Stakkars de pasientene som du har ansvar for.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest michail dimakis

Du passer ikke å bli sykepleier. Søk annen utdanning og yrke. Stakkars de pasientene som du har ansvar for.

hvorfor sa du det ? Kun spør for å lære . Jeg har allerede hatt til en viss grad erfaring med kundene / pasientene . Men jeg er tildels enig med koruz , for jeg er innvandrer . Jeg jobbet hos Ullevål sykehus , og der fikk jeg øye på alle sykepleierne og deres jobb og oppgaver . Men de var norske ,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hjelpepleier/sykepleier

Alle yrkesgrupper på en arbeidsplass jobber i et team mot felles mål. Både hjelpepleiere og sykepleiere tenker fagleg sykepleie og ser helhetleg sykepleie sammen. Jeg er hjelpepleier og er nå sykepleier, og jeg samarbeider tett med begge yrkesgrupper. Me er alle like viktige i jobben vår med mennesket i fokus. Vi lærer mye fra hverandre, og en må samarbeide for å kunne hjelpe og dekke behovene til hver enkelt pasient på en best mulig måte, ikke minst er det viktig for å oppdage symptom og plager tidleg, for å forebygge sykdomsutvikling. Viss en skal jobbe med mennesker må en kunne jobbe i team og gi omsorg og god sykepleie. Å kommunisere sammen er også veldig avgjørende.

Jeg liker meg, og jobbmulighetene er mange.

 

Mvh hjelpepleier/sykepleier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei gutter og jenter ,

 

Jeg har tenkt å studere som sykepleier i kommende år . Er det lett aom studium ? Er det lett å komme seg inn på universitet ?

Jeg er fra Hellas og jeg vil ha bergenstesten nå .

Hva om etter studiet vil jeg få mastergrad , blir det lettere ? Og til slutt , om jeg spør dere Sykepleier vs Regnskapsføring , hvilket yrke er best ?

Hvis du er interessert i sykepleie, søk! Hvis du er mer interessert i regnskap, søk det istedet. Hva som er best for deg må du bestemme selv :) Om du synes studiet er lett har med interesse og studieteknikk og gjøre. Det er en del pugging på bl a anatomi og patofysiologi. Hvis du skal ta master må du ha bergenstesten først, men dette er vel snart i boks for deg :) Jeg tar master nå, og synes det er vanskeligere enn grunnutdanningen. Dette har med at jeg synes forskningsteori er tungt. Likevel angrer jeg ikke at jeg startet og all kunnskap er verd å ta med seg.

Hva som er best? For meg er det sykepleie! Kunne ikke tenkt meg et bedre, mer utfordrende og spennende yrke!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest www

det er tida å svare ,mer konkret !

Endelig fikk jeg plass på HpVestlandet . Jeg er utlending , i 3,8 i Norge , og alt selvfinansiert (de fra EU får ikke samme rettigheter hos lånekassen !),uten at familien min kan støtte meg økonomisk  .Så Mr. Korush kan vi godt sammenlignes . 

Jeg har nettopp blitt kvitt første semester hos HVL .

ang.  Å vaske rumpa eller penis, Å skifte bleier osv.

-->det spørs hvor man vil jobbe på , og det er strekt knyttet til karakteren din .

Det er vanskeligere å jobbe hos en medisinsk avdeling i Oslo enn sykehjem ,hvis man har fått en karakter E  som svarer til drittsykepleier eller the shit is back !

-->Det kommer an på hvor i Norge man vil jobbe på eller bor i 

For å fine jobb i Oslo eller bergen på en medisinsk avdeling avdeling eller psykiatri , må man ha god og dyp erfaring pluss kanskje gode karakterer for å få det til .På bygda-Norge eller små byer er det letter å finne f.eks. jobb hos en helsestasjon eller med utviklingshemmede  eller barn osv .

--> videreutdanning . må vektlegges 

-->erfaringen .

Dersom du har jobbet i hele livet ditt hos ett eller flere sykehjem , da er det vanskeligere å stikke ut ,og så bytte til en annen avdeling , særlig med økende alder .

Apropos mye å lese , mye å pugge osv 

Ja ,det stemmer . Men da får man gode karakterer , og de spiller stor rolle videre for arbeidslivet . Jeg leser svært mye, nesten som besatt , men jeg har skrevet enestående med snitt på A . No pain ,no gain , thats it !

Jeg er nå sykepleierstudent , og helt seriøst hadde jeg også samme spørsmål eller tenkemåte om avføring \bleier \urin osv , derfor var jeg skeptisk til å jobbe hos et sykehjem ,samt at i de fleste sykehjem bruker man ikke utdanningen sin (Anatomi , biokjemi , sykdomslære osv ) . Jeg jobber nå med utviklingshemmede . Jeg har  jobbet i 6 mnd nå , og har ikke skiftet en eneste bleie ,ikke urin heller , ikke avføring heller og alt shit generelt . Derfor er det fordomsfullt og sikkert kontroversielt om hvor man skal eller vil jobbe . Jeg vet at for oss utlending er ett trinn litt vanskeligere og mer ubevegelig til å skifte jobb eller bli leder osv . enn etniske nordmenn .Ja det er jeg enig i ,men ikke absolutt\helt . Hvis man er flink og dyktig sykepleier , godt utseende (placebo effekt)og super oppførsel , da er det risiko for å bli møtt med diskriminering mye mindre . Generelt ,apropos luksuriøse avdelinger (medisinsk , operasjon , akuttmotakelse osv) er det ikke lett å få tak i . Man må ha lang erfaring , gode kunnskaper ,pluss at de er svært slitsomme .Jeg valgte helt tilfeldigvis en del av psykiatri , og har ikke angret ett eneste sekund . 

Jeg anbefaler alle å bli sykepleier !

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Japan123

Ja, etter 4 års utdannelse , må jeg innrømme at dette stemmer . Har du utenlandsk opprinnelse, så bare vent å se hva diskrimineringen betyr. De mulighetene som har lovet deg, husker du dem? du kan bare si adjø,, de hører til etniske nordmenn. Med mindre du har connections og andre "delvis-korrupte" midler, så skal du bare være en rumpevask-slave 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy