Er det noen anestesi- eller intensivsykepleiere her? Jeg ønsker å ta videreutdanning etterhvert, men er litt usikker på hva. Akkurat nå har jeg veldig lyst å ta anestesisykepleie, fordi jeg synes det virker kjempespennende! Tar jeg feil når jeg tenker at en anestesisykepleier kan jobbe flest steder?? Hva kan en intensivsykepleier som ikke anestesisykepleier kan? Er ikke anestesisykepleiere attraktive både på akuttmottak, intensiv og p.o i tillegg til operasjon/anestesiavdeling? Hilsen snart ny