Jeg lurer litt på de ulike lønningene blant sykepleiere.   Hva jobber du med, og hvilken stillings% har du? Og ikke minst, hva tjener du ink tillegg og overtid osv?