Jump to content
Sykepleiediskusjon

Høgskolen i Telemark, sykepleiebøker


EMT

Recommended Posts

Selger bøker benyttet under studie ved Høgskolen i Telemark. Bøkene befinner seg også i Telemark.

Send mail til silla.86@hotmail.com.

De fleste bøkene er meget pent brukt, noen er helt ubrukte. Frakt kommer i tillegg om de skal sendes.

 

Følgende bøker selges:

 

Bielecki, T og Børdal, B. Legemiddelhåndtering, 5. utg 2004 kr 100

 

Bjørk, I.T mfl. Møte mellom pasient og sykepleier, 2004 kr 200

 

Bjørk, I.T mfl Å lære i praksis, 2003, kr 200

 

Christensen, S og Jensen, B.H. Pedagogikk og pasientutdanning, 2003, kr 100

 

Eriksen, T.H og Sørheim, T.A, Kulturforskjeller i praksis, 4. utg, 2006, kr 300

 

Falk, B. Å være der du er, 1999, kr 100

 

Gjærum, B mfl, Mestring som mulighet, 1999, kr 250

 

Hummelvoll, J.K. Helt – ikke stykkevis og delt, 6. utg, 2005, kr 300

 

Karoliussen, M og Smebye, K.L. Eldre, aldring og sykepleie, 2.utg, 6. opplag, 2006, kr 400

 

Kirkevold, M og Ekern, K.S. Familien i sykepleiefaget, 2001, kr 200

 

Kristoffersen, N.J. Generell sykepleie 1, 1996, kr 100

 

Kristoffersen, N.J. Generell sykepleie 2, 1996, kr 100

 

Kristoffersen, N.J. Generell sykepleie 3, 1996, kr 100

 

Magnus, P og Bakketeig, L.S. Epidemiologi, 3. utg 2003, kr 200

 

Mæland, J.G. Forebyggende helsearbeid, 2. utg, 2005, kr 200

 

Normann, T mfl, Om rehabilitering, 2. utg, 2008, kr 200

 

Nortvedt, F og Nordtvedt, P, Smerte – fenomen og forståelse, 2003, kr 170

 

Prescott, P og Børtveit, T. Helse og atferdsendring, 2004, kr 250

 

Reinertsen, H og Notevarp, J.O. Legemiddelregning, 3. utg, 2002, kr 130

 

Simonsen, T mfl, Illustrert farmakologi bind 2, 2.utg, 2004, kr 200

 

Sjøen, R.J og Thoresen, L. Sykepleierens ernæringsbok, 2.utg, 2005, kr 200

 

Skau, G.M. Mellom makt og hjelp, 3.utg, 2003, kr 150

 

Sortland, K. Ernæring – mer enn mat og drikke, 2.utg, 2001, kr 150

 

Szatkowski, K.S. Demens, 2004, kr 120

 

Vråle, G. Møte med det selvmordstruede mennesket, 2.utg, 2008, kr 150

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy