Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ta opp kirurgisk praksis


Guest Kristine

Recommended Posts

Guest Kristine

Hei!

Jeg strøyk i min siste praksisperiode, i kirurgisk praksis på vårparten. Det var flere grunner til dette, både dårlig veiledning fra sykepleiere, men også noe mangler på kunnskap fra min side. Jeg fikk meg selvfølgelig en knekk, men vet heldigvis at jeg kan ta opp praksisen igjen.

Tingen er at jeg er litt usikker på når. Og samtidig hvor. Jeg gikk på HiOA og fulgte den gamle fagplanen, så vet ikke om det har noe å si i forhold til ny? Jeg har sendt noen mail til skolen, og det er snakk om at jeg må vente til januar, men fortsatt litt usikkerhet i forhold til dette. Jeg spurte også om det er mulig å unngå at jeg havner på samme sted som der jeg strøyk, men "de kunne ikke love noe".

Er det noen som vet hva jeg har rett på i forhold til dette? Jeg har jo lyst til å ta opp praksis så fort som mulig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Victoria

Dersom den nye fagplanen har nye elementer som er såpass forskjellige fra den gamle, er det den nye fagplanen som gjelder. Dette er noe som HiOA er ansvarlig for å klargjøre for deg. Til tross for det kan det være nødvendig at du etterspør informasjon om dette, og be om et skriftlig svar du kan forholde deg til. Videre kan det være at du må vente til neste ordinære praksisperiode, og slik bli en del av neste kull. Igjen, dette er noe som HiOA er ansvarlig for å klargjøre i forhold til tilrettelegging av praksis.

 

Det kan være vanskelig for HiOA å skaffe til veie praksisplasser for sine studenter, og det kan ligge til grunn for at det er vanskelig for HiOA å garantere at du ikke får samme praksissted. Når det er sagt, dersom kvaliteten på læringsmulighetene, mulighetene for å innfri vurderingsmål og -kriterier, eller formelle feil ligger til grunn som "mangelfull veiliedning fra praksisveileder/praksissted" ville jeg benyttet dette som argumenter i forhold til at samme praksissted ikke kan benyttes. Ellers vil jeg oppfordre deg til å oppøve mer teoretisk kunnskap, øve på praktiske ferdigheter og øve på kommunikasjon og relasjonsbygging, slik at dette ikke lenger er et tema. Skulle det være at du får samme praksissted, og du ser at du igjen får mangelfull veiledning, vil jeg råde deg til å adressere problemet til kontaktlærer og HiOA så raskt som mulig slik at høgskolen kan ta tak i problemet. Praksisstedet er ansvarlig for praksisveiledningen og gjennomføring av praksis i liekhet med høgskolen som i tillegg er ansvarlig for kvaliteten som tilbys. Det bør derfor være i HiOAs interesse at praksisstedet tilbyr adekvate læringsforhold og en kultur der både praksisveileder og studentens erfaringer og refleksjoner er velkomne.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy