Jump to content
Sykepleiediskusjon

etikk demens


sjukepleiaren

Recommended Posts

Guest Student1

Dette er helt horribelt!

 

Ved å gjøre dette i skjul anses det som tvang. Blir som å lure i noen medikamenter, dette anses også som tvang i rettsøyemed. Jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 9-2 "Som bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet her regnes tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt."

 

Videre kommer det frem i pf. 9-5:

"Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller:

a. skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner b. planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner c. tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak."

 

Røyking faller ikke inn under noen av disse punktene som grunn nok til å bruke makt. Jeg vil også påstå at å gi en pasient røykeplaster er å tvangsmedisinere da nicotinplaster er å regne som legemiddel hvis pasienten har motsatt seg bruken for å slutte å røyke.

 

Jeg hadde diskutert dette med sykehjemsledelsen siden hun er avd.leder, eventuelt sykehjemslegen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy