Jump to content
Sykepleiediskusjon

Jobber du på institusjon som benytter seg av låste dører?


Guest Sykepleier25

Recommended Posts

Guest Sykepleier25

Jeg lurer på om nettopp du jobber i en institusjon/ bofelleskap for demente, og avdelingen benytter seg av låste dører. I denne forbindelsen mener jeg "dører" som går ut og inn til avdeling.

Har du reflektert over hvilket lovverk/ reglement som ligger til grunn for å benytte seg av låste dører? Og hva med bruk av låste dører til beboere som har et slikt behov?

Og, det må sies at jeg kun spør for å få informasjon, og ikke for å arrestere noen! :)

Link to comment
Share on other sites

Hei.. Jeg jobber ikke i en institusjon for demente, men kan gi deg noen svar i forhold til hvilket lovverk som benyttes.. Kun utdrag av lovverket..

 

Man tar utgangspunkt i Lov om pasient- og brukerrettigheter. Det må først vurderes om pasienten er samtykkekompetanse, Kapittel 4. Deretter må man se om videre vilkår er oppfylt:

 

§ 4A-4.Gjennomføring av helsehjelpen

Dersom vilkårene i § 4A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten.

Pasienten kan blant annet legges inn ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen.

 

§ 4A-5.Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Vedtak om helsehjelp etter dette kapitlet treffes av det helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen. Vedtak kan bare treffes for inntil ett år av gangen.

Dersom pasienten motsetter seg at helsehjelpen blir gjennomført ved innleggelse eller tilbakeholdelse i helseinstitusjon, eller motsetter seg bruk av bevegelseshindrende tiltak, skal det alltid regnes som alvorlig inngrep.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy