Jump to content
Sykepleiediskusjon

Anestesimidler postoperativt


Guest Sykepleiestudent

Recommended Posts

Guest Sykepleiestudent

Hei!

 

Jeg er sykepleierstudent som snart skal ha eksamen i forståelse av sykepleie i sykehus. Lurer på hvor lenge anestesimidler fra generell anestesi er igjen i kroppen? Har forstått det sånn at legemidler som skal reversere effekten av anestesi ofte kan ha kortere virkningstid enn anestesimidlene og at det derfor er viktig med nøye observasjon av respirasjonen av disse pasientene. Så jeg lurer altså på hvor lenge GA sitter igjen i kroppen? Kan tenke meg at det kan være individuelt, men lurer liksom på om det er snakk om få timer eller mer. Noen som vet? ^_^

Link to comment
Share on other sites

Guest Splgjest

Du kan søke på legemidlene i felleskatalogen. Det er sjelden at man reverserer legemidlene som blir gitt under GA (foruten muskelrelax) da disse er hurtigvirkende og "går ut" svært raskt.

 

De vanligste legemidlene ved generell anestesi er (Tiva):

 

- Propofol

- Ketamin, spesielt hos ustabile pasienter.

- Fentanyl

- Ultiva

- Rapifen, kortvarige inngrep

 

Kan bruke benzodiazepiner og barbituater også, men disse gir lengre oppvåkningstid, derfor brukes disse mer sjelden.

 

I tillegg kan intravenøs anestesi kombineres med gass som Isofluran, Sevofluran, Desfluran og lystgass.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei, 

Riktig som Guest Splgjest sier, sjelden at det er noe som reverseres. Muskelrelaksantia (riktigere nevromuskulære blokkere) som cisatrakurium (Nimbex(R)) og rocuroronium (Esmeron(R)) kan reverseres med neostigmin (riktigere Robinul-Neostigmin), og da KAN det teoretisk sett forekomme de som kalles re-curarisering, at reverseringsmiddelet har kortere virketid enn medikamentet. Men i alle vanlige tilfeller går det så lang tid fra en gir medikamentet til det reverseres at det ikke er et praktisk problem. Historisk var det et større problem med bruk av pancuronium som hadde mye lengre virketid. Et større problem nå kan være at medikamentet ikke er reversert, og at pasienten ikke har fått tilbake full muskelkraft (restcurarisering). Det samme kan også skje om en velger å gi nalaxon til en pasient som har fått for mye langtidsvirkende opiater (derfor gir en oftest først intramuskulær så intravenøs nalaxon ved overdoser "i felt"). 

De vanligst brukte anestesimidlene forøvrig går relativt fort ut (propofol, remifentanil, sevofluran, desfluran). Unntaket er fentanyl som er et langtidsvirkende opiat, men der er det også ofte langtidseffekten som er tilsiktet, for å gi langvarig smertelindring etter inngrepet. 

Etter de fleste inngrep er det vanlig å ha pasienten helt våken ved avslutning, slik at paisenten ogås kan hjelpe til med å flytte seg over i seng selv. Ved godt planlagte anestesier på dagkirurgiske avdelinger hvor kirurgien ikke er  noen hindring, er det ikke noe problem å ha pasienten utskrivingsklar etter en halvtime. Komplikasjoner som smerter og kvalme kan forlenge dette. I tillegg er det ofte ønskelig kirurgisk at pasienten ikke er oppe og spretter riktig med en gang, og vi kan da velge anestsimidler som gjør pasienten litt "tyngre" etterpå. 

Håper dette var litt oppklarende :-) 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy