Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ringer Acetat


Guest Rosin

Recommended Posts

Hva inneholder Ringer Acetat som ikke alle allerede har i kroppen?? Underforstått - nei dette har jeg overhodet ikke tenkt på.. 

Ei heller felleskatalogen som sier :

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Tromboflebitt ved infusjon i perifer vene. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Rhinitt og konjunktivitt. Risiko for overbelastning av sirkulasjonen ved hjerte- eller nyresvikt. Det er en potensiell risiko for hyperkloremi ved hurtig infusjon, særlig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

 

Forsiktighetsregler 

Forsiktighet skal utvises hos pasienter med ødemer, natriumretensjon, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nyrefunksjonsforstyrrelse kombinert med væskerestriksjoner eller oliguri/anuri av annen årsak. Overvåkning av serumkalium anbefales dersom Ringer-acetat infunderes raskt eller i store kvanta.

 

Jeg lurer derfor på hvor du har dette fra ?

Link to comment
Share on other sites

Fant det i felleskatalogen under dette:

Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Baxter

Isoton elektrolyttoppløsning.

ATC-nr.: B05B B01

Der sto dette under bivirkninger

Bivirkninger 

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hjertesvikt ved hjerteforstyrrelser. Luftveier: Lungeødem. Stoffskifte/ernæring: Hyperhydrering. Øvrige: Feber, infeksjon på injeksjonsstedet, lokal smerte eller reaksjon, veneirritasjon, venetrombose eller flebitt som utgår fra injeksjonsstedet, ekstravasasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Takykardi, bradykardi. Hud: Lokal eller allmenn urticaria, hudrødme, erytem, kløe, pruritus. Nevrologiske: Krampeanfall utløst av acetat-indusert alkalose. Stoffskifte/ernæring: Elektrolyttforstyrrelser. Øvrige: Hypersensitivitets-/allergiske reaksjoner, anafylaktiske og anafylaktoide symptomer, følelse av tetthet i brystet, brystsmerte.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg så det samme da jeg søkte opp begge nå. Tviler på at det er den lille forskjellen som gjør utslaget. Tror heller de ulike legemiddelfirmaene registrerer bivirkninger ulikt. Har lagt merke til det samme når man ser på bivirkninger under de ulike paracetamolpreparatene. Ganske stor forskjell. Dette gjelder sikkert andre medikamenter også, har bare ikke sjekket. 

Vil tro at man kan oppleve anafylaksi ved både FK og Baxter sin. Litt skummelt, for hadde jeg (før jeg så dette) hatt en pasient som fikk anafylaksi av Ringer Acetat, så hadde jeg ikke tenkt tanken engang at det kunne vært Ringer Acetaten som var årsaken, hadde sikkert istedenfor økt infusjonshastigheten. 

Link to comment
Share on other sites

Man kan vel strengt tatt få en anafylaktisk reaksjon av alt, og jeg tror det er ekstremt sjelden man får det av Ringer. Henger opp posevis daglig, aldri hørt om at noen har reagert. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy