Jump to content
Sykepleiediskusjon

Etisk dilemma


Guest Studenten

Recommended Posts

Guest Studenten

Hei! Holder på med en oppgave nå om etisk dilemmaer og håper noen kan gi en pekepinn på om jeg tenker rikig nå.

 

Caset er en mann som vegrer seg for å dusje, vaske og ha på seg rene klær. Han lukter ofte vondt. Samtidig ønsker han å delta i fellesaktiviteter der han bor.

 

 

Handlingsalternativer jeg har funnet til caset/ dilemmaet.

A: La mannen få slippe å dusje, vaske seg og ha på seg rene klær? Eller B: tvangsvedtak om stell

 

Direkte involverte: Sykepleier, mannen

Inndirekte involverte: De andre som bor på samme plass, resten av hjemmesykepleiern

 

Tror dere dette er riktig?

 

Setter pris på raske svar!

Link to comment
Share on other sites

Hei! Holder på med en oppgave nå om etisk dilemmaer og håper noen kan gi en pekepinn på om jeg tenker rikig nå.

 

Caset er en mann som vegrer seg for å dusje, vaske og ha på seg rene klær. Han lukter ofte vondt. Samtidig ønsker han å delta i fellesaktiviteter der han bor.

 

 

Handlingsalternativer jeg har funnet til caset/ dilemmaet.

A: La mannen få slippe å dusje, vaske seg og ha på seg rene klær? Eller B: tvangsvedtak om stell

 

Direkte involverte: Sykepleier, mannen

Inndirekte involverte: De andre som bor på samme plass, resten av hjemmesykepleiern

 

Tror dere dette er riktig?

 

Setter pris på raske svar!

 

 

Hei,

 

jeg tror at riktig er A :La mannen få slippe å dusje, vaske seg og ha på seg rene klær. :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Studenten

Tusen takk for svar! tror kanskje jeg uttrykte meg feil. Det jeg mente å spørre om var om dilemmaet er riktig formulert?

 

I stedet for tvang valgte jeg i stedet som alternativ B:"å konfrontere mannen med problemet!"

 

Er det riktig at resten av personalet ved hjemmesykepleieren er indirekte involverte?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville satt som alternativer

A: La mannen fortsette som han vil

B: informere om at han lukter vondt, og at dette plager andre

C: Vasking med tvang

 

Resten av personalet vil være indirekte involvert pga det blir diskutert i gruppa, og det vil og være andre enn den ene sykepleieren som steller han.

 

Å få i gjennom noe tvangsvedtak i denne situsjonen er nok ikke aktuelt engang, fordi han ikke er i fare. De tilfellene der man får igjennom vedtak om tvang er at det er fare for liv og helse, for eksempel om han har mange sår som ikke vil gro eller lignende.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anna

Spennnene oppgåve her kan ein til dømes reflektera rundt om pasienten er klar og orientert, dement? vandt til å sjå ornteleg å velstelt ut? Eller alltid hatt eit litt lågare hygeniske krav enn andre. Bur pasienten heime er me gjest i heimen, noko av arbeidet er nett å arbeida med å skape tillit. det kan ta tid før ein for lov til å hjelpa med dusj. kansje fyrst ein liten kattevaske og kleskift. kven bestemmar kva som er reint nok? kan ein inngå kompromiss med pasienten, venleg påpeika at klerne er litt flekkete? trur me må osv....

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy