Jump to content
Sykepleiediskusjon

Kan de beordre meg til å jobbe, når jeg har fått fri?


oscar

Recommended Posts

I utgangspuntet har jeg dagvakt på 17. mai, fikk beskjed forige uke at jeg kunne bytte 17. mai vakta og dermed få fri. I dag får jeg beskjed om at jeg må jobbe alikevell, da det er kommet inn sykemelding. Jeg har 3 barn, to av de skal gå i skoletog og det er med tungt hjerte jeg mottok denne beskjeden. Skjønner at arb.giver må prioritere bedriften, men har jeg noen rettigheter her? Dette er i kommunen.

 

På forhånd takk for svar.

Link to comment
Share on other sites

Guest NurseMAN

Litt for sent desverre...Fra oppsigelse.no ... Så kan man diskutere hva som er vektig sosial grunn ;) Men i utgangspunktet så er det ikke alltid gitt at "styringsretten" er overordnet. (Jeg legger til grunn pålagt arbeid uten å se på om det er overtid eller ikke)

 

Arbeidstakeren mener han ikke plikter å utføre pålagt overtidsarbeid

 

Overtidsarbeid kan bare pålegges når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

(Arbeidsmiljølovens § 10-6)

I den gamle arbeidsmiljøloven (av 1977) stod det regnet opp en del eksempler på når det forelå et slikt særlig og tidsavgrenset behov. Her stod bl.a.:

Overtidsarbeid . må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i følgende særlige tilfelle:

a) når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,

B) når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,

c) når det er oppstått uventet arbeidspress,

d) når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått særlig arbeidspress.

Selv om denne oppregningen ikke er tatt med i arbeidsmiljøloven av 2005, kan den nok fortsatt legges til grunn.

Før overtidsarbeid iverksettes skal arbeidsgiveren, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidstakeren har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når han av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita en arbeidstaker som ber om det fra overtidsarbeid, når arbeidet uten skade kan utsettes, eller utføres av andre.

(Arbeidsmiljølovens § 10-6)

Den vanligste begrunnelsen for å nekte å arbeide overtid er at man har vektige sosiale grunner. Har arbeidstakeren det, må arbeidsgiveren finne noen annen til å utføre overtidsarbeidet. Noe fasitsvar på hva som er en vektig grunn finnes ikke.

Det kan for eksempel være en vektig sosial grunn at arbeidstakeren er nødt til å hente barn i barnehage eller at han skal være med på en privat sammenkomst hvor det er av stor betydning at han er med.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy