Jump to content
Sykepleiediskusjon

Rett på permisjon fra jobb i forbindelse med videreutdanning


Lene!

Recommended Posts

Det avhenger vel litt av hvor lenge du har jobbet der... Sakset fra Ledernett:

 

Hovedregelen er at alle arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har jobbet hos samme arbeidsgiver de siste to år, har krav på permisjon til utdanning i inntil tre år. Dersom arbeidstakeren ønsker å ta videreutdanning er det imidlertid et krav om at utdanningen må være yrkesrelatert.

Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsrelevant etter- og videreutdanning som er omfattet av et organisert utdanningstilbud. Retten tilkommer alle arbeidstakere, uavhengig av alder, stillingsandel, tilsettingsform, type arbeidsgiver og størrelse på virksomhet.

I henhold til lovens forarbeider er det ikke et vilkår for utdanningspermisjon at utdanningen er relevant eller nødvendig i forhold til det arbeid som arbeidstakeren utfører i dag. Således er det mulig å ta permisjon for å utdanne seg til et helt annet yrke. Formålet med bestemmelsen er å møte behovet for økt kompetanse og økt omstillingsevne i arbeidslivet generelt, ikke først og fremst i den enkelte virksomhet.

(Loven det refereres til er AML §12-11)

Du har naturlig nok ikke rett på lønnet permisjon :). Men er du riktig heldig og bor i en kommune som virkelig trenger jordmor så ville jeg gått i dialog med kommunen, noen steder kan man få lønn under utdanning (iallfall delvis) om man f.eks. binder seg til å jobbe i kommunen i x antall år etter endt studie.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy