Jump to content
Sykepleiediskusjon

Salg av SYKEPLEIE bøker


Guest Ann-christin

Recommended Posts

Guest Ann-christin

Selger bøker til sykepleie studie. Bøkene er pent brukt og blitt markert med markeringstysj enkelte steder. Bor i Bergen.

 

Ta Kontakt: 47 06 37 69

 • Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. red. (2005) Grunnleggende sykepleie 1-4

KR 800

 • Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten

KR 400

 • Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E. & Bjålie, J. G. (2006) Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 2. utg. (Innbundet utgave)

KR 500

 • Jacobsen, D., Kjeldsen, S. E., Ingvaldsen, B., Buanes, T. & Røise, O. (2009) Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2. utg. (innbundet utgave)

KR 500

 • Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk, 2. utg.

KR 300

 • Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2. utg.

KR 200

 • Knutstad, Unni (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie (Sykepleieboken 2)

KR 500

 • Knutstad, Unni(2010) Klinisk sykepleie (Sykepleieboken 3)

KR 600

 • Olsson, H. og Sorensen, S. (2006) Forskningsprosessen – Kvalitative og kvantitative perspektiver.

KR 200

 • Orvik, A. (2004) Organisatorisk kompetanse - i sykepleie og helsefaglig samarbeid

KR 250

 • Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenten, 4.utg

KR 200

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

BØKER SELGES TIL HALV PRIS!!!!

 

TITTEL

UTGAVE

FORFATTER

PRIS

Alderdom

1. utgave

Peter F. Hjort

 

150

 

Aldring og samfunn

1. utgave

Svein Olav Daatland og Per Erik Solem

225

 

Demens- fakta og utfordringer

5.utgave

Knutt Engedal og per Kristian Haugen

200

 

Den andre

1. utgave

Paul Leer-Salvesen, Vigdis Hølen, Leiv G. Eidhamar

220

 

Den kultiverte lidelse

1. utgave

Karin Sveen

80

 

Det friske og det syke mennesket I-VI

1. utgave

Vegard Bruun Wyller

1499

 

Dør jeg nå?

 

Knut Syrstad

175

 

Effektiv læring

 

Lars Skjold Wilhelmsen og Terje Manger

60

 

Empati- Å forstå menneskers følelser

1. utgave

Ulla Holm

135

 

Etikk i sykepleien

1 utgave

Gberit Støre Brinchmann

160

 

Evidensbasert profesjonsutøvelse

1. utgave

Harald Grimen og Lars Inge Terum

170

 

Forebyggende ungdomsarbeid

1. utgave

Håvard Helland og Tormod Øia

220

 

Fra kaos mot samling, mestring og helhet

1. utgave

Liv Strand

135

 

Førstehjelp

 

Norsk førstehjelpsråd

130

 

Geriatri i praksis

4. utgave

Knut Laake

220

 

Geriatrisk sykepleie

1. utgave

Marit Kirkevold,Kari Brodtkorb og Anette H. Ranhoff

370

 

Grunnbok i helse- og sosialpolitikk

4. utgave

Knut Halvorsen

170

 

Helse og atferdsendring

1. utgave

Peter Prescott

150

 

Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn

3. utgave

Ingrid Hanssen

200

 

Helt ikke stykkevis og delt

6. utgave

Jan Kåre Hummelvoll

300

 

Helsetjeneste og helsepolitikk

3. utgave

Jan-Erik Hallandvik

240

 

Hjemmesykepleie

1. utgave

Ann- Kristin Fjørtoft

160

 

Demensguide

2. utgave

Kirsti Solheim

200

 

Individuell veiledning

1. utgave

Thore K. Aalberg

170

 

Kommunikasjon i relasjoner

2. utgave

Eide og Eide

250

 

Kultursensitivitet

2. utgave

Ragnhild Magelssen

190

 

Mangfold i faglig veiledning

2. utgave

Anne-Lise Teslo

180

 

Medisinsk ordbok

3. utgave

Magne Nylenna

250

 

Mellommenneskelige forhold i sykepleie

1. utgave

Joyce Travelbee

200

 

Mennesker i krise og utvikling

3. utgave

Johan Cullberg

150

 

Metode og oppgaveskriving for studenter

4. utgave

Olav Dalland

200

 

Nevrologi og nevrokirurgi

4. utgave

Leif Gjerstad, Ola H. Skjeldal og Eirik Helseth

400

 

Omsorgsfilosofi i praksis

2. utgave

Kitt Austgard

130

 

Palliasjon

2. utgave

Stein Kaasa

350

 

Pedagogikk i sykepleie praksis

1. utgave

Sidsel Tveiten

170

 

Pediatri og pediatrisk sykepleie

2. utgave

Randi Grønseth og Trond Markestad

Praktisk pasientundervisning

1. utgave

Vigdis Granum

110

 

Psykiatri

3. utgave

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

220

 

På terskelen

1. utgave

Tone Elin Mekki og Sissel Tollefsen

110

 

Regines bok

 

Regine Stokke

130

 

Rus

3. utgave

Hans Olav Fekjær

220

 

Samtalen i eldreomsorgen

3. utgave

Ken Heap

250

 

Sensisbilitet og refleksjon

1. utgave

Per Nortvedt og Harald Grimen

150

 

Sykdomslære

1. utgave

Dag Jacobsen m. fl.

400

 

Sykdomslære, Del 1

6. utgave

Ivar Sjaastad og Tore Taraldsen

100

 

Sykehjemsmedisin

2. utgave

A. H. Ranhoff, G. Schmidt, U. Ånstad

150

 

Sykepleie 5

 

Elisabeth Kruger, Ivar Sjaastad og Tore Taraldsen

180

 

Sykepleie og jus

3. utgave

Olav Molven

150

 

Sykepleiehistorie

2. utgave

Jorunn Mathisen

200

 

Sykepleierens ernæringsbok

2. utgave

Rolf Jarl Sjøen og Lene Thorsen

200

 

Sykepleieteorier

2.utgave

Marit Kirkevold

200

 

Tverrfaglig geriatri

2. utgave

Margareth Bondevik og Harald A. Nygaard

250

 

Ungdom, livsstil og helsefremmende

1. utgave

Knut-Inge Klepp og Leif Edvard Aarø

200

 

Østers uten skall

 

Gunhild Hofstad

50

 

Å leve med kronisk sykdom

2. utgave

Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad

250

 

Å lære er å oppdage

1. utgave

Nils Magnar Grendstad

120

 

Å se og å innse

1. utgave

Kari Martinsen og Katie Eriksson

150

 

Å være der du er

1 utgave

Bent Falk

100

 

 

 

 

KONTAKT MEG PÅ

 

CSOLSIKKE@GMAIL.COM

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...
Guest Ingeborg

Brukte sykepleiebøker selges billig

 

Aadland, E. (2004) ”Og eg ser på deg -”: vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget - 185 kr

 

Birkeland, A og Flovik A.M. (2011). Sykepleie i hjemmet. Oslo: Akribe AS – Kr 175

 

Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. 2 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk – Kr 283

 

Fyrrand, L. (2005). Sosialt nettverk – Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget – Kr 240

 

Hummelvoll, J.K. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt - psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk - Kr 200

 

Kirkevold, M. (2009). Sykepleieteorier -analyse og evaluering. Oslo: Gyldendal akademisk - Kr 300

 

Magelsen, R. (2008). Kultursensitivitet – Om å finne likhetene i forskjellene. 2.utg. Oslo: Akribe AS – Kr 189

 

Moelven, O. (2009). Helse og jus. 6. utg. Oslo: Gyldendal forlag – Kr 225

 

Mæland, J.G. (2010). Forebyggende helsearbeid. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget – Kr 200

 

Rustøen, T (2009). Håp og livskvalitet – en utfordring for sykepleieren? Oslo; Gyldendal Akademisk – Kr 125

 

Stang, I (2009). Makt og bemyndigelse. Oslo: Gyldendal Akademisk – Kr 328

 

Tjade, T. (2008). Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer . Bergen: Fagbokforlaget - Kr 200

 

Slettebø, Å. (2009). Sykepleie og etikk. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk - Kr 115

 

Strand, L. (2009). Fra kaos mot samling, mestring og helhet - Psykiatrisk sykepleie til psykotiske pasienter. Oslo: Gyldendal akademisk - Kr 150

 

Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare - smittevern og hygiene. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget - Kr 175

 

Ta kontakt på ingeborg_b_89@hotmail.com

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Hei!

jeg vil kjøpe Knutstad, Unni (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie (Sykepleieboken 2).

 

det haster , skal ha eksamen snart, er det mulig at du sender den i post... betaler porto!!!

 

hilsen Ziagul

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy