Jump to content
Sykepleiediskusjon

Førsteårsstudent..og første hjemmeeksamen!


Recommended Posts

Oppgaveteksten lyder som følger: "Mappevurdering i sykepleie 1. studieår kull 2008 (Ordinær eksamen).

 

Velg en problemstilling som tar utgangspunkt i tilfredsstillelse av et eller flere grunnleggende behov hos mennesker med langvarig sykdom. Gjør rede for aktuell kunnskap for å belyse problemstillingen.

Vurder aktuelle sykepleieintervensjoner (sykepleietiltak/-handlinger) i forhold til problemstillingen.

Reflekter over etiske aspekter ved utførelsen av de aktuelle intervensjonene (sykepleietiltak/-handlinger).

Kunnskap fra to (2) studieoppgaver, den ene studieoppgave 8 , den andre selvvalgt skal brukes i besvarelsen. Faglitteratur utover det som er benyttet i de to (2) studieoppgavene, skal anvendes. "

 

Min selvvalgte studieoppgaver har jeg valgt fordi der skriver jeg om det grunnleggende behovet aktivitet, så det er dekket. Studieoppgave 8 som er valgt ut fra skolen sin side omhandler teoretikere. Der har jeg valgt å skrive om Kari Martinsen. Som sykdom har jeg valgt Parkinsons.

 

Jeg er HELT blank på hva problemstillingen min kan være og disposisjonen får jeg heller ikke ned..så kan godt si jeg sitter godt fast! ;)

 

 

Jeg har noen problemstillinger som svirrer rundt i hodet, men de virker så "kjedelige"...." Hvordan kan sykepleier forbedre aktiviteten til en pasient med Parkinsons ved hjelp av Kari Martinsens omsorgsteori?"

 

UFF! Kan noen hjelpe?? For forhånd TUSEN TAKK! :)

Link to comment
Share on other sites

Hei VingletePerfeksjonist ;)

 

Mulig du synes problemstillingen din er "kjedelig", men den er i alle høyeste grad aktuell, og det er det viktigste.

 

"Gjør rede for aktuell kunnskap for å belyse problemstillingen. " Du må sette deg inn i hva som skjer med kroppen til pasienter med Parkinson sykdom, og hva som fører til at de ofte får et lavt aktivitetsnivå. Kanskje skjer det noe på det psykiske planet også, siden de kan bli ganske avhengige av hjelp for å klare å være i aktivitet. Det er jo også mulig at de har fall som gjør at de bir redde for å prøve å være i aktivitet på egenhånd. Du kan kanskje lage en fiktiv datasamlig, hvor du skriver litt om pasienten, men husk på å skrive ressursene også. Er pasienten motivert for aktivitet, har pasienten noe styrke som det kan jobbes videre med. Er pasienten optimistisk eller engstelig, hvor svak er muskulaturen, kan pasienten gå, med eller uten hjelp?

 

Jeg ville lagt opp oppgaven på denne måten: Innledning, Problemer eller behov som pasienten du har valgt har/kan ha, Vurdering av aktuelle sykepleieintenvensjoner, Refleksjon over etiske aspekter ved sykepleieintenvensjonene, Avsluttning (hvor du skriver litt om hvordan intervensjonene har innvirket, eller kunne ha innvirket på pasienten ut fra faglig kunnskap som du har)

 

Jeg synes jammen dette var en heftig førsteårseksamen :unsure: Hvor lang tid har du på en slik eksamen?

 

Lykke til med eksamen! Klem fra Lykkeliten ;)

Link to comment
Share on other sites

Hei VingletePerfeksjonist ;)

 

Mulig du synes problemstillingen din er "kjedelig", men den er i alle høyeste grad aktuell, og det er det viktigste.

 

"Gjør rede for aktuell kunnskap for å belyse problemstillingen. " Du må sette deg inn i hva som skjer med kroppen til pasienter med Parkinson sykdom, og hva som fører til at de ofte får et lavt aktivitetsnivå. Kanskje skjer det noe på det psykiske planet også, siden de kan bli ganske avhengige av hjelp for å klare å være i aktivitet. Det er jo også mulig at de har fall som gjør at de bir redde for å prøve å være i aktivitet på egenhånd. Du kan kanskje lage en fiktiv datasamlig, hvor du skriver litt om pasienten, men husk på å skrive ressursene også. Er pasienten motivert for aktivitet, har pasienten noe styrke som det kan jobbes videre med. Er pasienten optimistisk eller engstelig, hvor svak er muskulaturen, kan pasienten gå, med eller uten hjelp?

 

Jeg ville lagt opp oppgaven på denne måten: Innledning, Problemer eller behov som pasienten du har valgt har/kan ha, Vurdering av aktuelle sykepleieintenvensjoner, Refleksjon over etiske aspekter ved sykepleieintenvensjonene, Avsluttning (hvor du skriver litt om hvordan intervensjonene har innvirket, eller kunne ha innvirket på pasienten ut fra faglig kunnskap som du har)

 

Jeg synes jammen dette var en heftig førsteårseksamen :unsure: Hvor lang tid har du på en slik eksamen?

 

Lykke til med eksamen! Klem fra Lykkeliten ;)

 

 

hehe...3 dager og nå er den ferdig gitt..eller halvveis, jeg skal bare prøve å integrere de yrkesetiske retningslinjene inn i svaret på problemstillingen..iallefall prøve ;)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy