Jump to content
Sykepleiediskusjon

Brukermedvirkning og etniske minoriteter i psykisk helsearbeid - forespørsel om deltagelse i forskning


Elisabeth Andersen

Recommended Posts

Jeg er masterstudent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, og vil gjerne invitere deg som informant til forskning omkring hvordan man best kan ivareta god brukermedvirkning i møte med etniske minoriteter.

 

Hvis du velger å delta, vil jeg be deg fortelle en historie der du opplevde god brukermedvirkning i samhandling med en minoritetspasient, eller du lærte noe avgjørende om god brukermedvirkning overfor etniske minoritetspasienter. Du kan ha opplevd situasjonen selv, deltatt i et samarbeid med andre, eller du kan ha observert en situasjon. Med andre ord trenger du ikke oppleve deg som noen ekspert på området. Det er den enkeltstående gode situasjonen jeg er ute etter å studere.

 

Ved å delta i studien, vil du kunne gi et verdifullt bidrag til forståelse av hvordan ivareta etniske minoritetspasienters behov. Data som samles inn vil analyseres med hensikt å identifisere kjennetegn som sykepleiere selv erfarer som god brukermedvirkning i forhold til denne pasientgruppen. Dette vil representere viktige funn for konkret praksiskunnskap i feltet som kan videreformidles.

 

Du kan ta kontakt med undertegnede på min student-epost som er elisabeth.andersen@studmed.uio.no. Du vil da få mer informasjon om studien og hvis du synes dette høres interessant ut, vil jeg sende deg informasjonsskriv og vi kan avtale tid for intervju. Intervjuene vil i hovedsak foregå før årskiftet.

 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Andersen

Materstudent i sykepleievitenskap

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy