Jump to content
Sykepleiediskusjon

Mono

Members
 • Content Count

  7
 • Joined

 • Last visited

 1. Det er helt klart en fordel at det nå finnes en egen avdeling for disse pasientene på barneklinikken, det er bedre pleie å isolere de i samme avdeling hvor de fritt kan benytte kjøkken og lekerom bl.a, mens smittepasienter blir isolert på infeksjonspost. Det har vært en diskusjon over lang tid hvorvidt vi burde samlokaliseres med Rikshospitalet. Det er bred enighet om at det er smart å samlokalisere, men om det var best å flytte oss dit, eller de ned til oss, har vært en prosess som nå ser ut til å ha fått ett endelig svar. Det som kan ha vært utslagsgivende er Rikshospitalets transplantasjonsmiljø. Det er kun de per i dag som benmargstransplanterer barn her i landet, så dette ville være synd å flytte barneonkologien bort derfra. Det som taler i mot Rikshospitalet er faktisk plassproblemet. Jeg kan ikke forstå hvordan de skal kunne håndtere alle kreftpasientene der opp, men det mener de nok at de skal klare. Faglig tror jeg det blir et veldig løft å samle alle spesialsykepleiere, samt onkologiske leger på samme plass. -Men i alle slike sammenslåingsprosesser står man i fare for å miste mange ansatte- og i tillegg kan det fort gi miljøutfordringer som sjelden kommer pasienten til gode... Vi får krysse fingrene for at det går så smidig som mulig :-)
 2. Kjenner godt til hjemmesykehuset sin aktivitet, og nå er de også slått sammen med det som tidligere het hjemmeteamet (de som reiste hjem til nyfødte etter utskriving fra nyfødt intensiv). Forstår godt skepsisen til å behandle pasientene i hjemmet, en frisone som også skal være det i fremtiden. Samtidig vil jeg si at erfaringen så langt er at barn og foreldre nærmest jubler når de blir blant de utvalgte som slipper å sove mer på sykehuset og kommer inn under hjemmesykehusets vinger. Du peker på det viktigste cathrine med infeksjoner og mulighet for å slippe isolat. Dette er nok det mest treumatiske for barnet uansett sykdom, så det er et godt nok argument alene. Når det gjelder andre pasientgrupper så er dette barn som er ekstremt sykehusvante og blir sjelden traumatisert av å få medisiner eller væskedrypp i feks en cvk. Cytostatika vil neppe bli aktuelt foreløpig, da de fleste kurer krever nøye overvåking i flere timer , samt for- og etterhydrering (gjerne opp til 24 timer etter kur). Erfaringen med å følge opp døende barn i hjemmet er ubetvilsomt positivt for barnet og de pårørende. Dette er nok det beste ved hjemmesykehuset at vi nå har et reelt tilbud om denne situasjonen oppstår. Det er ikke alt for mange som velger dette, men vi har likevel nå et alternativ for å holde de lenger hjemme før den siste perioden som ofte blir inne på sykehuset. Så handler dette til syvende og sist (som alt annet i vår bransje) om økonomi. Et barn som i utgangspunktet har det bra, men krever antibiotika intravenøst tre ganger i døgnet er fryktelig dyre pasienter. De opptar en plass, men trenger totalt 15 minutter sykepleie i løpet av 24 timer. Dette er det stort potensiale i å spare penger på.
 3. Jeg arbeider ved den onkologiske avdelingen, så det er nå en egen post som tar seg av kreftbarna. I tillegg har vi de hjerteopererte barna på denne posten. Disse to pasientgruppene bør jo ikke utsettes for smitte, så på denne måten er det dannet en "smittefri" post for disse pasientgruppene. Nå er barneavdelingene på ullevål og rikshospitalet under en stor omlegging gjennom hovedstadsprosessen, og etter all sannsynlighet vil barnekreftavdelingen på ullevål og riksen samlokaliseres i løpet av ett år, og da mest sannsynlig at vi flyttes dit. Hjemmesykehuset har jeg skrevet litt om i tråden du linker til. Og forresten, takk for ros :-)
 4. Hei! Heter Morten og kom tilfeldigvis over dette forumet. Bra iniatiativ! Har en variert bakgrunn. Tok sykepleieskolen i Bodø, med praksis i Lofoten. Siste året tok jeg i Danmark, Odense. Jobbet to år i Sykepleierforbundet, leder for sykepleierstudentene i Norge og etterhvert også i Europa. Jobbet to år i forlagene Akribe og Gyldendal med lærebøker for sykepleiere og leger. Jobber nå i klinikken igjen med kreftsyke barn på Ullevål og tar videreutdanning i pediatri. Håper å være ferdig som spesialsykepleier neste sommer. Har i tillegg påstartet master i sykepleievitenskap, men den står litt på vent nå som jeg tar videreutdanning. Får være grenser :-)
 5. Dette stemmer ikke, utdanningene ble sidestilt i 2003 da også danskene innførte bachelor på grunnutdanningen.
 6. Mono

  adrenalin

  Adrenalin, EpiPen og Katastrofeadrenalin er nøyaktig det samme, kun ulik styrke (og navn). Adrenalin (styrke 1mg/ml) brukes i behandling ved akutt astma, anafylaksi, overflateblødninger og hjerteforstyrrelser (evt stans). Katastrofeadrenalin (styrke 0,1mg/ml) er altså nøyaktig det samme, men har en lavere styrke. Dette mener man gjør det lettere i akuttsituasjoner å dosere/trekke opp riktig mengde. Spesielt viktig er dette for oss som jobber med barn der man skal gi 0,1 mg/10 kg (har du et barn på 4 kg, ser du sikkert at det blir svært liten mengde å trekke opp med "vanlig" adrenalin som har styrken 1 mg/ml) EpiPen er en autoinjektor som pasienter kan bære med seg om de er allergiske mot noe og risikerer for eksempel anafylaksireaksjon (feks vepsestikk, nøtteallergi eller lignende). Denne finnes også i to styrker. 0,3 mg for voksne og 0,15 mg for barn. Man setter raskt en enhet intramuskulært og gjentar etter 15 minutter om ikke ønsket effekt er oppnådd. Håper dette var klargjørende :-)
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy