Jump to content
Sykepleiediskusjon

Cathrine

Root Admin
 • Content Count

  3,382
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About Cathrine

 • Rank
  Administrator

Profile Information

 • Gender
  Female

Recent Profile Visitors

78,946 profile views
 1. Mitt tips er å søke opp gamle bachelor oppgaver på nett, så ser du hvordan de er vinklet. Du kan ta utgangspunktet i en diagnose, men må være sykepleierettet det du skriver om. Sikker på at du kan finne en spennende problemstilling. Hva har du lyst til å skrive om , kanskje vi kan hjelpe deg litt med å få det sykepleierettet? Når jeg skrev valgte jeg Peplau sine sykepleieteorier, og begrunnet hvorfor jeg valgte nettopp henne.
 2. Jeg ville konferert med lege med en gang. Hvis det skjedde nylig, og man er redd for utviklingen av et epiduralt hematom eller akutt subduralt hematom vil det ikke være nok å observere hjemme. Da bør det tas CT raskt og innlegges til observasjon. Hvis dette skjedde for noen dager siden regner jeg med at du tenker på utviklingen av et kronisk subduralt hematom.Hvis det er tilfelle kan det ta mange dager før symptomene kommer, så uansett CT eller ikke ville jeg observert daglig med hensyn på utvikling av symptomer. Med tanke på at det er ikke alltid en CT fanger opp et subdurale hematom er det viktig å følge med på klinikken. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/fysikalsk-medisin/hjerneskader-og-hjerneslag/bildediagnostikk-ved-ervervet-hjerneskade
 3. Jeg har lært det samme som deg Florry, men har ingen begrunnelse på hvorfor.
 4. Hvem bør få koronavaksinen først. Eldre og syke, de som bor i områder med mye smitte, unge med risikofaktor for et alvorlig forløp, alle unge og sette de eldre i karantene for å beskytte dem i påvente av vaksine, eller helsepersonell.
 5. Ingen erfraing med helsehus, men er spent på om du søkte og fikk jobben.
 6. Hvis du skal gi 1 ml trekker du opp til du ser 1ml i sprøyten. Det er da med i beregningen at det blir igjen rester i sprøytehalsen. Bruker man kanyle når man trekker opp er det vanlig å bruke en egen opptrekkskanyle, som kastes. Hvis det er en plastampulle trenger man ikke bruke kanyle når man trekker opp.
 7. NHI har en oppsummeringsartikkel om hva vi vet om sars-cov-2 per i dag. En grei oversikt for de som ønsker å være oppdatert. https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sars-cov-2-hva-vet-vi-om-smitten-per-oktober-2020/?hp=true
 8. Vet ikke, men poenggrensen varierer fra år til år og de forskjellige studiestedene. Tror ikke B er et minstekrav, men man må minst ett års relevant praksis som sykepleier. Søkte litt på nett og så at iPorsgrunn var poenggrensen ved forrige opptak 59,89 du ser på denne siden hvordan de beregner poengene https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-helsesoster-helsesykepleier/ Oslo MET var poenggrensen 6, 59 ved forrige opptak. Når det gjelder masterstudiet må man ha minst C i snitt for å kunne søke.
 9. Kun menn på denne vakten https://sykepleien.no/2020/09/herrenes-aften-pa-medisinsk-avdeling?cid=sm4190094573&fbclid=IwAR1G1IFdIiC1PButxEI8qp9a_P5B26e6nYqZhRJtwQ5754QQGa8kfdEXpjE
 10. Noen covid 19 pasienter får akutt kvelning, det kan oppstå veldig plutselig, derfor viktig at de observeres hyppig. De pasientene som ikke skal får ventilasjonstøtte må få en tilfredstillende lindrende behandling. På grunn av sterkt symptomtrykk og rask utvikling vil ikke alltid gjeldende retningslinjer for dyspne ved livets slutt ha god nok effekt. Palliativt team i helse vest har kommet med anbefalinger til lindring av Covid 19 pasienter i denne fasen. "Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst. Ved subkutan administrering er startdose 10 mg morfin og 5 mg midazolam. Deretter vurderes intravenøs tilgang og overgang til intravenøst regime. For begge administrasjonsformer justeres dosen med bestemte tidsintervaller i henhold til anbefalingene (6). Det tilrådes lav terskel for kontakt med lokal palliativ ekspertise for å planlegge det videre forløp. I mangel av evidens for en ny klinisk tilstand har vi valgt å enes om beste praksis ut fra de rapporter som foreligger. Det terminale forløpet er mangeartet, men karakteristisk er faren for rask innsykning (10–20 minutter), også der tilstanden har lavt symptomtrykk. Døden kan inntreffe i umiddelbar forlengelse av dette eller etterfølges av terminalfase på timer til få dager, der nye hurtige innsykninger kan forekomme (M. Nystad, S. Steine, personlig meddelelse). Det er avgjørende at det kontinuerlig samles erfaringer som raskt leder til justering av anbefalingene. Da vil helsevesenet kunne tilby en tilpasset behandling, slik at pasienten ikke skal måtte ende livet med en opplevelse av å bli kvalt." I denne lenken ser dere anbefalingen: https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Lindring av truende kvelning i terminal fase ved COVID19 infeksjon.pdf ://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/lindring-av-truende-kvelning-hos-doende-pasienter-med-covid-19?fbclid=IwAR26OQVu5mZjhFcNHQyrY7u7jWCYeRgubTbF6mPIzxWqpro24A6wmbe-rc8
 11. Jobber ikke på sykehus, men ser de snakker om mulig luftsmitte. Kanskje derfor du ser at det benyttes P3 masker. Bruker dere fortsatt dråpesmitteregime?
 12. Søkte på google og fant denne angående nikotin og spinal hodepine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340541 Men her var ikke den antatte årsaken den karkontraherende effekten. .
 13. Takk for utfyllende svar Pally Skulle tro at nikotin også vil hjelpe hvis det virker vasokontraherende på cerebrale kar.
 14. Vi er opplært til å hoste og nyse i armkroken for å forhindre smittespredning av forkjølelse og influensavirus. Nå oppfordres vi til å ikke hoste i armkroken, dette med tanke på det nye coronaviruset som nå kan forventes å bli en pandemi. Årsaken er at coronavirus generelt overlever over en uke utenfor kroppen.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy