Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bona fide

Members
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

 1. Synes det er dårlig gjort å gi medikamentregningstester på et jobbintervju jeg! Det er nok psykisk belastning i seg selv å sitte i et intervju og skulle presentere seg selv på et godt vis, det er mer enn nok press i seg selv. Vet ikke om det påvirker mulighetene dine, men ville bare gi deg tilbakemelding på at jeg synes det er dårlig gjort av potensielt ny arbeidsgiver
 2. Etter at maxdato på sykepenger er oppnådd, må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du har opptjent ny rett til mer sykelønn.
 3. Jeg har videreutdanning i psykisk helsearbeid, voldsrisikovurdering og autismespekterforstyrrelser. Har gjort ganske mye forskjellig egentlig arbeidsmessig. Jobbet med mennesker som har blitt dømt til forvaringsdommer, som veileder for arbeidsavklaring, miljøterapeut i skole, ungdom, og i boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Har hatt veldig god bruk for videreutdanninga i alle jobbene mine, og det har også vært veldig nyttig i fht personlig vekst hos meg selv, samt i forhold til familiære forhold. Kjør på!
 4. Hva gjør dere når pasienter som står på hiprex som profylakse mot uvi, skal gjennomføre en ab-kur mot nettopp uvi ? Seponerer hiprex midlertidig mens pasienten gjennomfører kuren, eller gir begge deler? Har legene hos dere vært tydelige på dette? Hos oss tar vi ut hiprexen, men synes jo det blir mye ekstra med det når det er snakk om multidose som må tas ut og legges i dosett for så og kontrolleres om det er lagt opp riktig igjen. Så lenge det ikke er snakk om sulfonamider det er snakk om, skal det vel gå bra. Men det er klart at hiprexen er en stor tablett, og vanskelig for mange å få ned. Det må jo tas med i vurderingen også. Leser på relis.no at : https://relis.no/Publikasjoner/2011/Profylakse_mot_urinveisinfeksjon/
 5. Lurte på om noen sykepleiere her inne jobber som sykepleiere i barnevernsinstitusjon? Og om dere eventuelt har videreutdanning?
 6. Lurte på om det er noen her som jobber i et ambulant akutteam her, og vil fortelle litt om hvordan de jobber og om det er turnus/ikke turnus etc?
 7. Jeg er litt uenig, for det finnes en del som har flere videreutdanninger også, og i stedet for å ramse opp alle videreutdanningene, synes jeg det er like greit å skrive spesialsykepleier. Så får en heller ta seg bryet med å spørre vedkommende da, dersom man er nysgjerrig på hva vedkommende har videreutdanning i.
 8. Jeg har googlet, uten å bli veldig mye klokere. Synes dog 100 000 er vel mye.
 9. Står i den situasjon at jeg vurderer å bytte arbeid fra kommune til sykehus. Har fått tilbud om en 100% stilling, men kommer veldig dårlig ut i forhold til lønn ser jeg av arbeidsavtalen. Ser ikke ut til at jeg har fått med noe av ansienniteten min i kommunen som er fra 2002. Ble ikke ferdig sykepleier før i 2011, men har vært fagarbeider i kommunen siden 2004. (Lærling siden 2002). Bruker ikke store regionale helseforetak og regne med all ansiennitet, eller starter man på "nytt" med beregningen når man blir ferdigutdannet sykepleier? (Altså fem års ansiennitet hvis en regner fra 2011?) Jeg har to videreutdanninger også. En på 6o studiepoeng som kanskje ikke er helt helt relevant i forhold til direkte pasientkontakt (lederutdanning), og en på 30 studiepoeng som er direkte rettet mot pasientkontakten. Er også snart ferdig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, som jeg har fått lovnad om at vil trekke opp lønna når jeg er ferdigutdannet. Per i dag har jeg 100 000 mer i grunnlønn på det stedet jeg er, så det føles ikke veldig naturlig å flytte over til spesialisthelsetjenesten når det ser ut som at lønna er så lav. Har tenkt å spørre om dette altså, bare lurte på om noen her hadde tanker rundt situasjonen?
 10. Heisann! Har noen litt "organisatoriske" spørsmål i forhold til oppstart av et relativt nytt kommunalt foretak og dette med legemiddelhåndtering. Vi er flere sykepleiere og vernepleiere, men også en del miljøarbeidere. - Skal man underskrive noen form for avtale på at man skal håndtere legemidler etter lover og forskrifter når man starter opp å jobbe som sykepleier? Eller er dette innbefattet i autorisasjonen når man er ferdigutdannet? (Altså at en skal motta et slags administreringsbevis / et bevis på at det er et delegert ansvar man har fått fra fylkeslege eller kommunelege?) - Medisinkurs for miljøarbeidere. Må man ha slike "standardpakker" eller har noen av dere her vært borti at det kan spesialtilpasses stedet man jobber på, (Hvis det f.eks bare er to typer medikamenter som brukes) slik at man kun får/gir opplæring i forhold til de spesifikke medikamentene som brukes i virksomheten? Hvem er det som kan holde slike minimedikamentkurs i såfall?
 11. Desinfiserer kun ved i.m. og i.v. Har selv nettopp operert et kne, og satte da klexane på meg selv, det var egentlig litt greit å prøve å være pasient selv en gang, for å kjenne på hvordan det er å være nødt til å la andre hjelpe seg, og for å kjenne på hvordan det er når andre setter sprøyter på seg.
 12. Åh, så utrolig kjekt! Vet dere om PPS-appen kommer til å åpnes slik at hvem som helst kan kjøpe seg til den?
 13. Kanskje ikke noen typisk videreutdanning for sykepleiere, men er det noen her som har tatt eller tar slik videreutdanning? Jeg er i gang med organisasjon og ledelse, og er nå ferdig med første året. (Deltid over to år). Lurte bare på hva dere tenker om denne utdanningen til sykepleiere?
 14. Må si at jeg synes det der var en veldig urettferdig "bursetting" av sykepleiere i hjemmetjenesten. Min oppfatning er litt annerledes. De sykepleierne som jeg har møtt gjennom praksisene mine på sykehus, har jevnt over vært utrolig dyktige. Kjempeflinke, og de kan det de skal kunne. En må dog komme på at på sykehusavdelinger, er det gjerne veldig spesialisert og den kunnskapen sykepleierne her har er gjerne "begrenset" til å gjelde akkurat de lidelsene som avdelingen/posten skal være spesialister på. Mange har selvsagt peiling på mer, men grovt sett kan man kanskje si det sånn. Har selv jobbet i hjemmesykepleien, og jeg synes at sykepleierne i hjemmetjenesten jevnt over har mer erfaring med mange forskjellige lidelser. Dette fordi man jo er nødt til å ta i mot alt som kommer av pasienter. Føler vel egentlig at sykepleiere hjemmesykepleien er litt mer "potet" og kan brukes til det meste. Konklusjonen kan vel gjerne bli at sykepleiere på sykehusavdelinger/poster er spesialister på akkurat den typen sykepleie som ytes der, mens sykepleiere i hjemmetjenesten jevnt over har mer generell erfaring og kan "litt om alt".
 15. Jeg mener også det burde være en selvfølge med forbud. Vil gå så langt som å si at når vi velger et sånt yrke, så plikter vi å avstå fra smykkebruk på jobb, av rent hygieniske grunner.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy