Jump to content
Sykepleiediskusjon

Mappeeksamen/vurderingsmappe


Spl.stud.09

Recommended Posts

Da er det tid for mappeeksamen og skriving av refleksjonsnotat tilhørende tre oppgaver. Problemet er bare at dette har jeg aldri gjort før og er veldig usikker på hva som forventes. oppgaven jeg har valgt selv er plan for pleie, de to andre får jeg vite på mandag.

 

Er det noen som har tips å råd om hvordan en slik oppgave bør bygges opp og skrives, jeg vil jo hvis at jeg har utviklet meg gjennom året - men hvordan?. Det jeg sliter mest med er hvordan jeg skal starte refleksjonsnotatet. Er det noen som har gode råd og erfaringer å komme med, så tas det i mot med takk =)

Link to comment
Share on other sites

hei!

 

Hvis du søker på refleksjonsnotat her inne på søk linjen kommer det opp andre som har spurt om dette:)

 

Har dere ingen retningslinjer for hvordan å skrive dette? Jeg går på HIST og der står det litt om hvordan det skal gjøres i fagplanen. Jeg har forstått det slik at dette varierer fra skole til skole.

Klipper og limer fra fagplanen:

 

Hensikt:

Hensikten med refleksjonsnotatet er å bevisstgjøre studenten på egen læringskompetanse . Det innebærer å vise læring og utvikling av sykepleiekompetanse i løpet av den gitte perioden, med fokus på den enkelte studieoppgave. Innsikt i egen kompetanse bidrar til å bevisstgjøre studenten på egne læringsbehov og egen læringsprosess. Refleksjon og læring er tett knyttet sammen

 

Hvordan:

 

1. Begrunnelse for studieoppgavens betydning for deg i forhold til sykepleie som

fag/yrke.

 

2. Refleksjon over hva du har lært gjennom arbeidet med studieoppgaven, og gjennom

erfaringer fra praksisstudier. Anvend litteratur som belyser dine refleksjoner. Hva var

bra og hva ville du gjort annerledes i dag?

 

En konkretisering av punkt 2 kan være:

•Hvilken kunnskap / kompetanse var synlig i oppgaven ved første gangs innlevering?

•Hvilket utbytte fikk jeg av responsen på oppgaven, og hvilke overveielser gjorde jeg med tanke på endringer og forbedringer av studieoppgaven?

•Hvilken kunnskap og erfaring har jeg tilegnet meg videre i perioden fra første innlevering og fram til eksamenstidspunkt?

•Hvilke konsekvenser har dette fått for min utforming av den endelige studieoppgaven?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy