Jump to content
Sykepleiediskusjon

kilinisk case


malenursexxx

Recommended Posts

Jeg har mange :) Si i fra om du vil ha flere :)

 

 

Oppgave 1

 

Mann 68 år innlegges ved medisinsk avdeling med lungeødem som følge av hjertesvikt

 

Gjør rede for

 

a) forventa problem hos pasienten

 

B) de sykepleietiltakene som det er viktig å i verksette.

 

c) aktuell informasjon ved hjemreise

 

 

 

 

Oppgave 2

 

Kvinne 70 år innlegges medisinsk avdeling med akutt nyresvikt

 

Gjør rede for

 

a) forventa problem hos denne pasienten.

 

B) sykepleie handlinger som er viktige å iverksette i forhold til de identifiserte problem.

 

Det blir bestemt at kvinna skal behandles med dialyse, kaliumfattig kost og

væskerestriksjoner.

 

c) Gjør rede for aktuell informasjon sykepleier bør gi om behandlingen.

 

 

 

Oppgave 3

 

Kvinne 79 år legges inn som øyeblikkelig hjelp i kirurgisk avdeling med fractura colli femoris høgre side etter fall i hjemmet. Ved ankomst sykehus er pasienten sterkt nedkjølt etter å ha ligget på golvet hjemme i flere timer . Det blir bestemt at ho skal opereres i spinalanestesi.

 

a) Gjør rede for den preoperative sykepleien.

 

Operasjonen gikk komplikasjonsfritt og etter 8 timer i overvåkningsavdeling kommer ho tilbake til kirurgisk avdeling.

 

B) Gjør rede for den postoperative sykepleien etter at ho er kommet tilbake til avdeling.

 

c) Gjør rede for viktige moment du som sykepleier bør ta hensyn til i forbindelse med

utskriving til hjemmet.

 

 

 

Oppgave 4

 

Mann 43 år innlegges kirurgisk avdeling med diagnosen akutt abdomen med spørsmål om ileus.

 

Gjør rede for

 

a) observasjoner som er viktige ved mottagelse av pasient.

 

B) den preoperative sykepleien

 

Under det kirurgiske inngrepet vart det resisert nekrotisk tarm og gjort en anastomose.

 

c) Gjør rede for den postoperative sykepleien de 3 første døgnene

 

 

 

Oppgave 5

 

 

Jente 17 år blir innlagt kirurgisk avdeling med spørsmål om hjernerystelse. Gjør kort rede for observasjoner i den akutte fasen.

 

 

 

Oppgave 6

 

 

I følge helsetilsynet sine retningslinjer for transfusjonstenesten skal transfusjon utføres av lege eller sykepleier. Den som utfører transfusjonen er ansvarlig for at kontrollrutinene blir følgt, og at transfusjonen blir registrert i pasienten sin journal.

 

a) Beskriv den praktiske gjennomføringen av en blodtransfusjon.

 

B) Gjør rede for observasjoner av pasienten under transfusjonen.

 

 

 

Oppgave 7

 

Nevn spesielle observasjoner og forholdsregler du som sykepleier må gjøre etter pulmektomi.

 

 

 

Oppgave 8

 

I forbindelse med utdeling av morgenmedisin finner du en pasient bevisstløs i sengen.

Gjør rede for hvordan du vil håndtere situasjonen, og eventuelle ulike forløp.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy