Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ikke Bestått Praksis ^ Beståttpraksis | HJELP!


strykepleier

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg er sykepleiestudent, og har virkelig behov for all hjelp, "input", erfaringer og råd som jeg kan få.

 

Da studentmiljøet/lærermiljøet og skoilen jeg studerer ved er relativt liten så kan jeg desverre ikke komme med alle detaljer.

 

 

Saken er som følger

 

 

Midtevaluering

 

Ved midtevaluering - fikk jeg varsel om stryk.

 

Dette kom som ett "sjokk" på meg da jeg under hele praksisperioden har hatt en meget god dialog med kontaktsykepleier. Og tilbakemeldingene har vært konstruktive med punkter som jeg måtte forbedre, men i hovedsak positive tilbakemeldinger.

Ukeskjemaene bekrefter det jeg beskriver ovenfor.

 

Tilbakemeldingene fra kontaktsykepleier (både skriftlig og muntlig) har jeg etter beste evne prøvd å jobbe med (evt lese meg opp på..).

 

Jeg har også fått dette bekreftet på etterfølgende Ukeskjema, at studenten nå viser å ha tatt til seg tidligere nevnte svakheter/manglende kunnskap e.l.

 

 

Sluttevaluering

 

Min lærer fra skolen mente at jeg ikke skulle få bestått. Hun krysset av for «ikke bestått praksis», og signerte deretter.

 

Min kontaktsykepleier var ikke enig meg lærer og ville således ikke signere på at jeg ikke hadde bestått slik som lærer her hadde gjort.

I stedet så krysset hun av for at hun mente at jeg skulle få bestått praksis, og signerte under på at jeg etter hennes oppfatning hadde «bestått praksis».

 

Deretter ble det en diskusjon lærer og kontaktsykepleier imellom, men det resulterte ikke i at de kom til enighet.

 

Jeg står derfor i fare for å måtte ta 7 uker med praksis på nytt, skrive ny pleieplan, ikke mulighet til å gå opp til eksamen, og må således bruke ett år ekstra før jeg er ferdig med studiet.

 

Er det noen der ute som kunne være så vennlige å komme med noen gode råd om hva jeg burde/kan gjøre ??

 

 

 

Vennlig hilsen,

 

 

S(tr)ykepleier i nød :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

I studieplanen vår står det "Dersom det er tvil om praksisstudiet kan vurderes til bestått, er lærerens vurdering avgjørende."
Men det høres jo merkelig ut at lærer skal være så bastant på at du ikke har bestått i praksis eller ikke, sålenge du har bestått oppgavene og kontaktspl. sier hun mener du har bestått. Lærerne har lite innsikt i hvordan studenter fungerer i praksis (ihvertfall er det sånn hos oss) utenom evalueringene og oppgavene vi leverer inn, de er jo helt avhengig av vurderingen til kontaktspl.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Herlighet. Dette hadde jeg ikke funnet meg i! Utrolig merkelig at læreren velger å gi deg stryk hvis praksisveilederen din mener du har bestått! Det er jo praksisveileder som har fulgt deg opp og observert deg i disse ukene, så læreren har jo ikke noe grunnlag for å gi deg stryk, så lenge du har levert og bestått innleveringer og oppgaver i tillegg?

 

Uff, føler virkelig med deg :/ Hadde det vært meg hadde jeg definitivt klaget.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy