Jump to content
Sykepleiediskusjon

Trenger litt hjelp til å forstå oppgave


HighFive

Recommended Posts

Hei :)

 

Jeg er nå i min 2. praksis, og har en del oppgaver jeg skal gjøre. Noen har jeg alerede levert, men nå er det en jeg sliter litt med å forstå.

 

Det er bare en bitteliten ting jeg kunne trengt hjelp til å forstå:)

 

Oppgaven er: Jeg skal ta utgangspunkt i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Så skal jeg velge ut ett av områdene som er skissert i § 3 og drøft hvordan dette blir ivaretatt i min praksis i forhold til kvalitetskravene og relevant litteratur. Deretter skal jeg drøfte muligheter til forbedringer av praksis.

 

Oppgaven ser i og for seg ganske grei ut:) MEN, jeg forstår ikke helt hva som menes med: drøft hvordan dette blir ivaretatt i min praksis i forhold til kvalitetskravene.

 

Jeg føler meg litt dom som spør om dette, men jeg forstår ikke hva som er kvalitetskravene? Har aldri hatt en slik oppgave før, så har 0 erfaring med det. Har spurt en den sykepleiere der jeg har praksis, men de var også usikre, så jeg står litt fast.

 

Håper noen kan hjelpe meg så jeg forstår! :)

Link to comment
Share on other sites

Her står jo kvalitetskravene i loven:

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

- selvstendighet og styring av eget liv

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold

- mulighet for ro og skjermet privatliv

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

 

Så kan du velge ut noen punkt og drøfte om de får hjelp utfra erfaringene du har gjort deg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy