Jump to content
Sykepleiediskusjon

Jostein

Members
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Jostein

 1. Dette bør du faktisk snakke med leder og lokal fagforening om, gjerne også studentforeningen. Hvis du baserer nekting av oppgaver på råd fra SM kan du fort stille deg selv i litt dårlig lys. Sørg for å ha korrekt juss på din side. Just sayin....
 2. Btw - du kan antagelig reise til landene, men husk å føre på at du er straffedømt. Sjekker de og du har sagt nei, så blir det antagelig kort ferie.
 3. Det vil aldri forsvinne helt, men er kun synlig på uttømmende attest, som man bare leverer ved høy sikkerhetsklarering, eller dersom det er relevant for jobben. Qluet er at jobben definerer hvilke opplysninger politiet er villige til å gi ut. For spl er det ikke relevant å vite om du har fyllekjørt, og praksissteder kan heller ikke kreve kjørerkort. Er med andre ord ingen hindre i veien for praksis.
 4. Autorisasjon er ikke et problem. I forhold til praksis, er det kun et problem om du ønsker praksis et sted som forlanger plettfri vandel, eller om du ønsker å ta deler av studieåret eller praksis i utlandet, fx USA, Canada, Australia m.fl. Praksissteder kan ikke kreve førerkort.
 5. Hvis formkravet er bruk av komma, er svaret feil. Jeg hadde helt klart klaget hvis det ble avgjørende for bestått /ikke bestått.
 6. Bedrageridommer, fyllekjøring og lignende kommer som regel ikke med. Om du er i tvil, ringer du til pågjeldende politidistrikt og ber om å få snakke med jurist. De er ikke skumle å forholde seg til.
 7. Er vell ikke helt uvanlig å bli forespurt om man har lyst til å jobbe hvis man har gjort et bra inntrykk.
 8. Ja, konklusjonen i dette skrivet forklarer jo hvorfor man peker på lokale rettningslinjer. Blir spennende å se om dette er noe man kan påvirke at blir omtalt i preparatomtalen i felleskatalogen. Jeg følger det opp via sykehusapoteket. Poster en eventuell tilbakemelding her.
 9. Bare for å oppklare: ampuller trekkes opp i sin helhet og oppbevares ikke for sekundære opptrekk. Så langt bør det være bred enighet :) ! Jeg synes det er interessant at det er så vidt forskjellig oppfattning av hva som er riktig oppbevaring av opptrekte legemiddler. I både Telemark og Vestviken, er alminnelig praksis som jeg kjenner det, at morf, oxy og haldol (og sikkert flere) kan trekkes opp, og oppbevares mørkt i sprøyte inntill ett døgn. (Dog forkastes de fleste før, pga usikkerhet om opprinelse eller tidspunkt pga dårlig håndskrift på merkelappen. INGEN forkastes på struktuert basis, for eksempel ved oppfylling av legemiddelbakker.) Jeg har heldigvis heller ikke opplevd at legemiddler ligger på nattbordet til pasienter, men det er vell ett fenomen som opptrer på avdelinger med mindre mobile pasienter enn hva jeg er vant til. Slik som jeg tolker punkt 6.6 her https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf så er produsentens anbefalling at fortynnet innhold brukes umiddelbart, men ufortynnet blir opp til lokale krav -dvs sykehusets eller foretakets krav. Da blir det enda en gang litt interessant at det er så mange meninger om hva som er korrekt. Jeg er ny i gamet, og kanskje litt over gjennomsnittet nysgjerrig, men nettopp slike motsettninger synes jeg er interessant å følge opp, både fordi det har med pasientsikkerhet å gjøre (at legemiddelet brukes korrekt) og at man ikke sløser. Til syvende og sist er det vell evidensbasert praksis som bør være gjeldende, med mindre lokale krav er strengere. Det denne tråden kan tyde på, er at lokale krav kan være mildere enn produsentens, og da er vi jo på ville veier - i hvertfall på min nåværende arb plass og steder jeg har vært i praksis. Beklager litt rotete innlegg - det blir sikkert fler :)
 10. Tar du der utgangspunkt i veilederens anmerkning om ampuller og umiddelbar bruk? I så fall, gjør du samme regel gjeldende for fx oksykodon eller morfin? Det er jo også gjerne fra ampuller, hvor praksis ofte er oppbevaring inntill 24 timer når innholdet er trukket opp i sprøyte med eller uten fortynning (NaCl)?
 11. Løs gamle oppgaver og tenk at du skal være generalist. Du MÅ ikke kunne alt om alt for å bestå, men hvis du vil bli dyktig og skjønne hva legen og kirurgen snakker om, så må du begynne å pugge. Du må kunne klare å beskrive organers funksjon, immunforsvarets oppbygging og de viktigste anatomiske strukturene. Kretsløpet er basic. Om du ikke husker hva alt heter så er det strengt ikke det som avgjør karakteren, men det vil selvfølgelig vippe deg ned eller opp om det er tvil. Jeg lærer best ved å tegne. Hvordan du selv lærer best, vet du antagelig selv. En ting er sikkert, dette kommer ikke av seg selv. Du må sette av tid. MYE tid.
 12. Øv på alt helt til du skjønner hvorfor du skal gjøre som du skal. Jeg mente jeg kunne alt, men stressa så mye både 1 og 2 år, at jeg strøk så det dundra. Til gjengjeld stod jeg med glans på begge konte-prøvene. Så.... les nøye, øv mye, og går det til dundas første gang, prøver du bare igjen og da går det nok helst bra.
 13. Ja det kan du godt. Vgsnaturfag og matte er ikke det samme kjedelige eller generelle. Du må pugge noen formler, men disse er logiske, og du må regne med å pugge mye i anatomi. Men om du har interesse for hvordan kroppen er satt sammen og virker, og det må man formoder hvis du går denne veien, da har du ikke så mye å frykte. Men vær forberedt på mye jobbing.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy