Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bacheloroppgabe. Sykepleieteoretikker valg???


Bassem

Recommended Posts

Hei folkens.

 

Jeg skal skrive oppgava mi om forebyggende behandling, og letter etter en teoretikker. Foreløpig bruker jeg Kari Martinsen, er det noe andre som jeg kunne å bruke, eller kanskje mer passende til temaet? Jeg er åpen for forslag og diskusjon.

 

Takk.

post-1750-1262527400_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Hei folkens.

 

Jeg skal skrive oppgava mi om forebyggende behandling, og letter etter en teoretikker. Foreløpig bruker jeg Kari Martinsen, er det noe andre som jeg kunne å bruke, eller kanskje mer passende til temaet? Jeg er åpen for forslag og diskusjon.

 

Takk.

 

 

 

Hva med Travelbee???

Link to comment
Share on other sites

Okay it's getting better.

 

Hva handler hennes teori om? Hvis du kunne fortelle meg kort? Hvorfor er hun bedre en f.eks. Martinsen? Takk

 

 

 

 

Både Virginia Henderson og Dorothea Orem tar utgangspunkt i at mennesket har grunnleggende behov som må dekkes for å opprettholde liv og helse, og at det er sykepleierens ansvar å kompensere for svikt i pasientens ressurser til selv å gjøre det. De beskriver behovene noe ulikt. Årsaker til svikt i dekningen av de grunnleggende behovene beskrives ulikt (Orem: svikt i egenomsorgskapasitet, Henderson: svikt i krefter, kunnskap og vilje), og sykepleien beskrives også med svært ulike begreper (Orem: sykepleiesystemer og hjelpemetoder, Henderson:(assistere mennesket der de selv mangler ressurser, på en slik måte som pasienten selv ville gjort dersom ...).

 

Joyce Travelbee vektlegger relasjonen, det vil si kommunikasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient som sentralt i utøvelsen av sykepleie. Henderson og Orem vektlegger samhandling i svært liten grad, mens Travelbee på sin side i liten grad vektlegger det konkrete innholdet i sykepleien (som Henderson og Orem legger hovedvekten på).

 

Kari Martinsen er opptatt av at omsorg er et mål i seg selv, og at sykepleie ikke kan ha selvstendighet og uavhengighet som mål, slik Henderson og Orems teorier i stor grad har.

 

Martinsen er i likhet med Travelbee opptatt av relasjonen mellom sykepleier og pasient, men beskriver relasjonen med andre begreper enn Travelbee. I tillegg til omsorgens relasjonelle side beskriver Martinsen omsorgens praktiske og moralske side. Travelbee har et eksistensialistisk grunnsyn og beskriver sykepleie som et menneske-til-menneskeforhold.

Martinsen har et kollektivistisk grunnsyn og ser solidaritet med den svake som grunnleggende for omsorg. Martinsen og Travelbee benytter ulike, men beslektede begreper om syklepleiens "mål". Travelbee formulerer sykepleiens mål som å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og opprettholde håp. Martinsen beskriver velvære og livsmot som viktige sider ved omsorg i her-og-nå-situasjoner.

Orem og Hendersons sykepleieteorier betegnes derfor som behovsteorier, mens Travelbees tenking kan betegnes som en interaksjonsteori og Martinsen tenkning som en omsorgsteori.

Dette var noen viktige likheter og forskjeller. Det fins sikkert andre også, og det kan utrykkes på mange ulike måter uten at svaret dermed blir feil.

 

 

Travelbees eksistensialistiske menneskesyn gjenpeiles i hennes tenkning om sykepleie.

1 Mennesket (pasienten)

Ethvert menneske er unikt, enestående og uerstattelig. Som person har mennesket del i en rekke fellesmenneskelige erfaringer, blant annet knyttet til lidelse og tap. Men den enkeltes opplevelse av og reaksjoner på disse erfaringene er individuell, det må også sykepleien være.

2 Sykepleiedefinisjon

I Travelbees sykepleiedefinisjon kommer det eksistensialistiske menneskesynet klart til uttrykk: "Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleieren hjelper en person, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig å finne mening i disse erfaringene."

3 Sykepleiens mål og hensikt

Å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, å gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og å bevare håp. Mening og sårbarhet er typiske eksistensialistiske begreper.

4 Sykepleierens metoder

Forholdet mellom pasient og sykepleier er sentralt. Sykepleieren må etablere et menneske-til-menneske-forhold, der rollene pasient og sykepleier overskrides og menneskene trer fram.

Forholdet utvikler seg gjennom flere stadier: det innledende møte, framvekst av identiteter, empati, sympati og endelig gjensidig forståelse og kontakt. Sykepleieren bruker seg selv terapeutisk i samhandling med pasienten. Kommunikasjon er sentralt og partene er likeverdige som mennesker.

Link to comment
Share on other sites

Både Virginia Henderson og Dorothea Orem tar utgangspunkt i at mennesket har grunnleggende behov som må dekkes for å opprettholde liv og helse, og at det er sykepleierens ansvar å kompensere for svikt i pasientens ressurser til selv å gjøre det. De beskriver behovene noe ulikt. Årsaker til svikt i dekningen av de grunnleggende behovene beskrives ulikt (Orem: svikt i egenomsorgskapasitet, Henderson: svikt i krefter, kunnskap og vilje), og sykepleien beskrives også med svært ulike begreper (Orem: sykepleiesystemer og hjelpemetoder, Henderson:(assistere mennesket der de selv mangler ressurser, på en slik måte som pasienten selv ville gjort dersom ...).

 

Joyce Travelbee vektlegger relasjonen, det vil si kommunikasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient som sentralt i utøvelsen av sykepleie. Henderson og Orem vektlegger samhandling i svært liten grad, mens Travelbee på sin side i liten grad vektlegger det konkrete innholdet i sykepleien (som Henderson og Orem legger hovedvekten på).

 

Kari Martinsen er opptatt av at omsorg er et mål i seg selv, og at sykepleie ikke kan ha selvstendighet og uavhengighet som mål, slik Henderson og Orems teorier i stor grad har.

 

Martinsen er i likhet med Travelbee opptatt av relasjonen mellom sykepleier og pasient, men beskriver relasjonen med andre begreper enn Travelbee. I tillegg til omsorgens relasjonelle side beskriver Martinsen omsorgens praktiske og moralske side. Travelbee har et eksistensialistisk grunnsyn og beskriver sykepleie som et menneske-til-menneskeforhold.

Martinsen har et kollektivistisk grunnsyn og ser solidaritet med den svake som grunnleggende for omsorg. Martinsen og Travelbee benytter ulike, men beslektede begreper om syklepleiens "mål". Travelbee formulerer sykepleiens mål som å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og opprettholde håp. Martinsen beskriver velvære og livsmot som viktige sider ved omsorg i her-og-nå-situasjoner.

Orem og Hendersons sykepleieteorier betegnes derfor som behovsteorier, mens Travelbees tenking kan betegnes som en interaksjonsteori og Martinsen tenkning som en omsorgsteori.

Dette var noen viktige likheter og forskjeller. Det fins sikkert andre også, og det kan utrykkes på mange ulike måter uten at svaret dermed blir feil.

 

 

Travelbees eksistensialistiske menneskesyn gjenpeiles i hennes tenkning om sykepleie.

1 Mennesket (pasienten)

Ethvert menneske er unikt, enestående og uerstattelig. Som person har mennesket del i en rekke fellesmenneskelige erfaringer, blant annet knyttet til lidelse og tap. Men den enkeltes opplevelse av og reaksjoner på disse erfaringene er individuell, det må også sykepleien være.

2 Sykepleiedefinisjon

I Travelbees sykepleiedefinisjon kommer det eksistensialistiske menneskesynet klart til uttrykk: "Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleieren hjelper en person, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig å finne mening i disse erfaringene."

3 Sykepleiens mål og hensikt

Å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, å gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og å bevare håp. Mening og sårbarhet er typiske eksistensialistiske begreper.

4 Sykepleierens metoder

Forholdet mellom pasient og sykepleier er sentralt. Sykepleieren må etablere et menneske-til-menneske-forhold, der rollene pasient og sykepleier overskrides og menneskene trer fram.

Forholdet utvikler seg gjennom flere stadier: det innledende møte, framvekst av identiteter, empati, sympati og endelig gjensidig forståelse og kontakt. Sykepleieren bruker seg selv terapeutisk i samhandling med pasienten. Kommunikasjon er sentralt og partene er likeverdige som mennesker.

 

Tvilling,, du er kkongen! Takk! Skal lese den nå. ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Både Virginia Henderson og Dorothea Orem tar utgangspunkt i at mennesket har grunnleggende behov som må dekkes for å opprettholde liv og helse, og at det er sykepleierens ansvar å kompensere for svikt i pasientens ressurser til selv å gjøre det. De beskriver behovene noe ulikt. Årsaker til svikt i dekningen av de grunnleggende behovene beskrives ulikt (Orem: svikt i egenomsorgskapasitet, Henderson: svikt i krefter, kunnskap og vilje), og sykepleien beskrives også med svært ulike begreper (Orem: sykepleiesystemer og hjelpemetoder, Henderson:(assistere mennesket der de selv mangler ressurser, på en slik måte som pasienten selv ville gjort dersom ...).

 

Joyce Travelbee vektlegger relasjonen, det vil si kommunikasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient som sentralt i utøvelsen av sykepleie. Henderson og Orem vektlegger samhandling i svært liten grad, mens Travelbee på sin side i liten grad vektlegger det konkrete innholdet i sykepleien (som Henderson og Orem legger hovedvekten på).

 

Kari Martinsen er opptatt av at omsorg er et mål i seg selv, og at sykepleie ikke kan ha selvstendighet og uavhengighet som mål, slik Henderson og Orems teorier i stor grad har.

 

Martinsen er i likhet med Travelbee opptatt av relasjonen mellom sykepleier og pasient, men beskriver relasjonen med andre begreper enn Travelbee. I tillegg til omsorgens relasjonelle side beskriver Martinsen omsorgens praktiske og moralske side. Travelbee har et eksistensialistisk grunnsyn og beskriver sykepleie som et menneske-til-menneskeforhold.

Martinsen har et kollektivistisk grunnsyn og ser solidaritet med den svake som grunnleggende for omsorg. Martinsen og Travelbee benytter ulike, men beslektede begreper om syklepleiens "mål". Travelbee formulerer sykepleiens mål som å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og opprettholde håp. Martinsen beskriver velvære og livsmot som viktige sider ved omsorg i her-og-nå-situasjoner.

Orem og Hendersons sykepleieteorier betegnes derfor som behovsteorier, mens Travelbees tenking kan betegnes som en interaksjonsteori og Martinsen tenkning som en omsorgsteori.

Dette var noen viktige likheter og forskjeller. Det fins sikkert andre også, og det kan utrykkes på mange ulike måter uten at svaret dermed blir feil.

 

Travelbees eksistensialistiske menneskesyn gjenpeiles i hennes tenkning om sykepleie.

1 Mennesket (pasienten)

Ethvert menneske er unikt, enestående og uerstattelig. Som person har mennesket del i en rekke fellesmenneskelige erfaringer, blant annet knyttet til lidelse og tap. Men den enkeltes opplevelse av og reaksjoner på disse erfaringene er individuell, det må også sykepleien være.

2 Sykepleiedefinisjon

I Travelbees sykepleiedefinisjon kommer det eksistensialistiske menneskesynet klart til uttrykk: "Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleieren hjelper en person, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig å finne mening i disse erfaringene."

3 Sykepleiens mål og hensikt

Å hjelpe mennesket til å mestre, bære og finne mening under sykdom og lidelse, å gi hjelp til å akseptere sin sårbarhet som menneske og å bevare håp. Mening og sårbarhet er typiske eksistensialistiske begreper.

4 Sykepleierens metoder

Forholdet mellom pasient og sykepleier er sentralt. Sykepleieren må etablere et menneske-til-menneske-forhold, der rollene pasient og sykepleier overskrides og menneskene trer fram.

Forholdet utvikler seg gjennom flere stadier: det innledende møte, framvekst av identiteter, empati, sympati og endelig gjensidig forståelse og kontakt. Sykepleieren bruker seg selv terapeutisk i samhandling med pasienten. Kommunikasjon er sentralt og partene er likeverdige som mennesker.

 

Har du kilde til dette om Travelbee? :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy