Jump to content
Sykepleiediskusjon

Rett på fast stilling


NurseB

Recommended Posts

Tror det kommer an på om man har arbeidsavtaler som klart sier hvor lenge vikariatet gjelder for. Ved gjentagne arbeidsavtaler for bestemte tidsrom er jeg ikke sikker på om man kan kreve fast ansettelse.

 

Arbeidsmiljøloven §14-9 sier noe om dette, og der står det 4 år :

 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

 

 

Dersom hun er fagorganisert så bør hun henvende seg til sitt fagforbund for hjelp.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy