Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bacheloroppgave om abort?


Guest Student

Recommended Posts

Hei! :)

 

Jeg er nå inne i mitt tredje og siste år som sykepleierstudent og skal fra november skrive min bacheloroppgave.

Synes det er ekstremt vanskelig å velge tema, man står jo så fritt..eneste kravet fra min skole er at det skal være et tema/en problemstilling som er relevant for grunnutadanningen og som altså ikke går over til å være spesialsykepleie.

 

Etter mye frem og tilbake har jeg kommet frem til at jeg tror det kunne ha vært veldig interessant å skrive om abort. Tenker da på hvordan vi som sykepleiere skal møte kvinner som har valgt å gjennomføre en provosert abort, og ikke hvorvidt abort er politisk eller religiøst rett eller galt. Ser for meg en problemstilling som f.eks. "Hvordan kan sykepleier gjennom sin lindrende funskjon ivareta kvinner som gjennomgår en medisinsk abort?"

 

Noen tips eller innspill? :) Er dette relevant å skrive en oppgave om på grunnutdanningen? Burde jeg avgrense det til enten kirurgisk eller medisinsk abort, evt. inkludere spontanabort? Tenker at det er mer relevant å skrive om provosert abort da det er disse kvinnene som først og fremst kommer i kontakt med helsevesenet.

 

Altså; alle svar mottas med takk!!

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en del erfaring med medisinske aborter, men lite med kirurgiske.

 

Det er svært forskjellig å møte en kvinne som har valgt provosert abort sammenliknet med en som har gjennomgått en spontan abort. Dette er så forskjellige perspektiver at det kanskje burde være ulike oppgaver med mindre du velger å sammenlikne sykepleien som gis. Jeg ville heller ikke snakke om lindring i denne settingen. Selve ordet lindring får de fleste til å tenke på terminalpleie eller kreftbehandling. Fokus på omsorgsteori, kommunikasjon og informasjon er vinklingen jeg ville valgt. Så lenge du styrer unna politikk og religiøse perspektiv kan dette bli en svært spennende oppgave uten at du tråkker på sensors meninger. Det er mange meninger ang tema så du vil møte ulike holdninger i arbeidet med oppgaven som kan utfordre deg som sykepleier og som menneske.

 

Lovverket som regulerer aborter er ganske klart, og det gjør oppgaven lettere å skrive. Helsepersonell kan reservere seg mot å delta aktivt i aborter, men som sykepleier på sengepost er man ikke aktiv i selve handlingen. Dermed: om man er ansatt på en avdeling som har medisinske aborter vil man som sykepleier ikke kunne reservere seg mot å gi sykepleie til disse pasientene.

Spennende felt! Snakk med sykepleiere ved ulike gyn avdelinger og hospiter! Du vet ikke helt hva det dreier seg om før du har vært i det med sykepleiersandalene på. Rutiner rundt håndtering av foster er nesten en oppgave i seg selv.

 

Lykke til med oppgaven!!

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar! :)

 

Kan jeg spørre hvor du jobber, dersom du er ferdig som student? Siden du nevner rutiner rundt håndtering av foster, mener jeg. Har vært innom tanken at det kunne ha vært utrolig spennende å jobbe på gyn, men er veldig åpen for flere felt og det er nok noe som gjør det så vanskelig å skulle velge tema for bacheloroppgaven. Akkurat nå misunner jeg virkelig de som helt siden 1. klasse har vært fast bestemt på å bli f.eks. jordmor eller psykiatrisk sykepleier..

 

Jeg har forstått det som at det er vanlig, hvertfall på min skole, og ikke minst smart å ta utgangspunkt i ett av sykepleierens 7 funksjonsområder (helsefremming og forebygging, behandling, lindring, rehabilitering og habilitering, undervisning og veiledning, organisering, administrasjon og ledelse, eller fagutvikling, kvalitetssikring og forskning) når man skal skrive oppgaven. Derfor valgte jeg den lindrende funksjonen som mest relevant selv om oppgaven på ingen måte skal omhandle kreftbehandling, og jeg vil selvfølgelig ta for meg viktige elementer som kommunikasjon og informasjon hvis jeg velger å skrive om dette.

 

"Det å lindre har som mål å redusere eller begrense omfanget av ulike typer belastninger. Belastningene kan være av fysisk, psykisk, sosial eller åndelig karakter."

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg jobbet for noen år siden på gyn sengepost ved et relativt lite lokalsykehus.

I arbeide med denne pasientgruppen får du utfordret deg som sykepleier. Spesielt om det er unge pasienter som kommer, har hatt pas i denne gruppen helt ned mot 13 år. Pårørende kan være en utfordring, det kan være at foreldre presser ungdommer til en avgjørelse de kan angre på senere. Dette er et følsomt tema, men erfaring viser at om pasienten får god og riktig omsorg de timene de er i sykehuset vil dette gjøre prosessen lettere å bære. Spesielt unge pasienter er redde for at de senere kan få vansker med å bli gravide etter en abort.

Spennende tema som de aller fleste har sterke meninger rundt. Hva nå når fastleger snart kan reservere seg mot å henvise til aborter? Vil dette få betydning for stigmatisering av pasienter og sykepleiere som deltar?

Link to comment
Share on other sites

Guest Student

Takk for fine svar! :)

 

Ja, synes det er et utrolig spennende tema som ikke ser ut til å bli mindre aktuelt med det første. Er bare litt usikker på hvordan jeg evt. skal begrunne valg av tema..kanskje litt skummelt å knytte det opp mot debatten om reservasjonsrett osv., da dette ikke har noen betydning for hvilken pleie jeg som sykepleier skal gi pasienten i en slik situasjon? Føler det er mange fallgruver her, men absolutt noe jeg kunne tenkt meg å skrive om!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy